خبرها - July 7, 2021

در گزارش ارائه طرح صلح از سوی طالبان، مبالغه شده است

کابل (پژواک، ۱۵سرطان ۱۴۰۰): رویترز به حوالۀ سخنگوی طالبان، گزارشی را نشر کرده است که طالبان در جریان یک ماه، طرح صلح را به حکومت افغانستان ارایه می کنند؛ اما طالبان آن را رد کرده میگویند که طرح صلح دارند؛ اما زمانیکه مذاکرات به “متن اصلی” برسد، روی آن بحث خواهند کرد.

ادعا: تیم های مذاکراتی طالبان و حکومت افغانستان، حدود یک سال قبل در دوحه مرکز قطر، مذاکرات صلح را آغاز کردند؛ اما تاهنوز تنها روی طرزالعمل مذاکرات توافق کرده اند و بعداً این مذاکرات با تاخیر مواجه شده است.

اما آژانس خبری رویترز، روز گذشته خبر داده است که طالبان در حالی در جریان ماه آینده به دولت افغانستان طرح نگاشته شدۀ صلح را ارایه می کنند که به گفتۀ سخنگوی طالبان، آنها با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، اراضی بیشتر کشور را تحت کنترول خود درآورده اند. این آژانس نگاشته است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح گفته است: “در روزهای آینده، روند مذاکرات صلح سرعت خواهد یافت… و انتظار می رود که به یک مرحلۀ مهم راه یابد، طبیعی است که در مورد پلان های صلح خواهد بود.”

منبع نوشته است که مجاهد در خصوص این مذاکرات صلح می گوید: “ممکن است یک ماه طول بکشد تا هر دو جانب طرح های نوشته شدۀ صلح را شریک نمایند.”

در گزارش  به نقل از مجاهد آمده است که هر چند طالبان در میدان جنگ قدرتمند هستند؛ اما در بخش مذاکرات صلح نیز جدی می باشند.

این گزارش در رسانه های اجتماعی نیز دست به دست شده است.

این درحالیست که روز گذشته تلویزیون خصوصی کابل نیوز، در صفحۀ تویترش نگاشته است که تیم های مذاکراتی طالبان و دولت افغانستان در دوحه، در خصوص قانون اساسی بحث کرده اند.

این تلویزیون، در مورد گزارش رویترز چیزی نگفته اما افزوده است: “سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که بر اساس توافق، جانبین نمی توانند موضوعات میز مذاکرات صلح را با رسانه ها شریک نمایند؛ اما تیم مذاکراتی دولت می گوید که بین تیم های مذاکراتی، نشست ها آغاز شده و تلاش می شود که این امر، باعث تامین صلح دوامدار شود.”

حقیقت یابی:

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح، به آژانس خبری پژواک گفت: “ما در پاسخ یک سوال رویترز گفتیم که فعلاً بین تیم های مذاکراتی جانبین تماس ها موجود است، امیدواری است که این تماس ها در آینده بیشتر شود، این گفته را که ما طرح ترتیب نمودیم و آن را به حکومت ارایه می کنیم، نادرست کود کرده است، ما گفتیم که ما طرح صلح داریم؛ اما زمانیکه مذاکرات به جای و متن اصلی برسد، در آن صورت در مورد آن بحث خواهیم کرد.”

داکتر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز گفت: “برخی رسانه ها گزارش بی اساس را نشر کرده اند که گویا امارت اسلامی، کدام طرح یا پروگرام صلح را تهیه کرده و آن را در ماه آینده به ادارۀ کابل ارایه می کند؛ این چنین چیزی وجود ندارد.”

ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، در خصوص این گزارش رویترز گفت: “در این مورد از طالبان بپرسید، ما وضاحت این موضوع را نداریم.”

وی افزود که تیم مذاکراتی دولت، همیشه تلاش کرده که مذاکرات صلح، به سرعت پیش برده شود تا به یک نتیجه برسد.

این در حالیست که در مدت حدود دو ماه گذشته، در ولایات مختلف کشور حدود ۱۵۰ ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده و نیروهای امریکایی، به تاریخ ۱۱ سرطان از بزرگترین مرکز نظامی (میدان هوایی بگرام) نیز خارج شدند و قرار است تمام نیروهای خارجی، تا برج سپتمبر سال جاری از افغانستان خارج شوند.

نتیجه: رویترز به حوالۀ سخنگوی طالبان گزارش داده است که طالبان در جریان یک ماه، طرح صلح را به حکومت افغانستان ارایه می کند؛ اما طالبان آن را رد کرده می گویند که طرح صلح دارند؛ زمانیکه مذاکرات به “متن اصلی” برسد روی آن بحث خواهند کرد.

حکم: در گزارش پیرامون ارایۀ طرح صلح از سوی طالبان مبالغه صورت گرفته است.

احمد صهيب حسرت

Hits: 1452

Check Also

آنتی‌بیوتیک‌ها و اسپرین، دواهای ضد کرونا نیستند

کابل (پژواک، ۲۰ اسد۱۴۰۰): مطلبی در مورد اینکه “کرونا، باکتریا است، نه ویروس و برای د…