نادرست - May 30, 2024

مکتوب‌ نشرشده در مورد قیود شب‌گردی جعلی است

کابل (پژواک، ۸ جوزا ۱۴۰۳): وزارت دفاع ملی می‌گوید، مکتوب نشرشده در مورد وضع قیود شب‌گردی جعلی است و یکی از آگاهان امور نظامی نیز این مکتوب را بنابر دلایل مختلف جعلی می‌داند.

منابع مختلف یک مکتوب را نشر نموده و مدعی شده‌اند که ریاست کشف و استخبارات نظامی وزارت دفاع به‌تاریخ ۱۷ ماه ۱۱ سال ۱۴۴۵ قمری (۶ ماه جاری جوزا) به مسؤولین استخبارات قول‌اردو‌های ساحوی هدایت داده شده که قیود شب‌گردی را وضع کنند.

این مکتوب اشتباهات املایی زیادی دارد.

عین متن مکتوب: « با فرارسیدن فصل تابستان کشت‌وگذار مردم افزایش یافته که این گشت‌زنی ها به ضرر تامین امنیت است از اول شب تا ده بجه هر کس می تواند رفت و آمد کند و بعد از آن تنها کسانی که ضرورت شان زیاد باشد، مریض داشته باشند و یا کدام مشکل دیگری داشته باشند، می توانند رفت و آمد کنند مسوولین نظامی مکلف اند که هدایت ذکرشده را در مرکز و ولسوالی‌ها تطبیق کنند و نظارت آن بر عهدۀ مسوولین کشف می‌باشد.»

حقیقت یابی:

عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع ملی به آژانس خبری پژواک گفت که این مکتوب جعلی است و آن را رد می‌کند.

 به گفتۀ او، نشر همچو چیز‌ها شایعۀ «دشمن» است.

یوسف امین ځاځی، آگاه امور نظامی نیز به پژواک گفت، اشتباهات املایی بیش از حد در متن این مکتوب نشرشده و عدم وضاحت در مورد مکان وضع قیود بر شب گردی در متن و تنها نوشتن این که «در مرکز و ولسوالی‌ها تطبیق گردد»، نشان دهنده این است که مکتوب یادشده جعلی است.

ځاځی می‌افزاید: «اینکه این مکتوب دو روز قبل نشر شده و قیود شب‌گردی تطبیق نشده، نشان می‌دهد که این مکتوب نادرست و جعلی است؛ اگر واقعا مکتوب درست می‌بود، پس شب‌گردی باید عملی می شد، اما اصلاً درکی از آن وجود ندارد و دیگر اینکه این کار مربوط وزارت دفاع نیست، بلکه اینگونه مکتوب‌ها باید از سوی وزارت داخله منتشر شود.»

او گفت، اگر این مکتوب درست می‌بود، در این صورت برای اطلاع رسانی به مردم از طریق منابع رسمی مانند ادارات ذیربط، رادیو تلویزون ملی و اژانس‌های ملی منتشر می‌شد.

به گفتۀ او، اینگونه شایعات به هدف مغشوش ساختن اذهان عامه نشر می‌شود و این وظیفۀ حکومت است که جلو همچو نشرات جعلی را بگیرد و عاملین آن را مجازات کند.

نتیجه: وزارت دفاع ملی می‌گوید که مکتوب یادشده جعلی است و آن را رد می‌کند. آگاه امور نظامی نیز بنابر دلایل مختلف این مکتوب را جعلی می‌داند.

حکم: مکتوب نشرشده در مورد قیود شب‌گردی جعلی است.

Hits: 73

Check Also

سخنان مایکل مک‌کال در مورد ایجاد مؤسسات جعلی در افغانستان ادعای اثبات ناشده‌است

کابل (پژواک ۲۴ جدی ۱۴۰۲): رئیس کمیتهٔ روابط خارجی مجلس نماینده‌گان کانگرس امریکا گفته که ا…