نادرست - May 1, 2021

گزارش در مورد حفاظت طالبان از مراکز نیروهای خارجی نادرست است

کابل (پژواک، ١١ ثور ١٤٠٠): طالبان گزارشاتی را رد می کنند که گویا آنها در جریان یک سال گذشته، از مراکز نیروهای خارجی در افغانستان حفاظت کرده اند؛ اما حکومت می گوید که طالبان بخاطر به دست آوردن قدرت، از هر راه ممکن استفاده می نمایند.

ادعا: طالبان از مراکز نیروهای خارجی در افغانستان محافظت نموده اند.

آژانس خبری رویترز به نقل از سه مقام غرب روز گذشته (۱۰ ثور) گزارشی را به نشر رسانده است که طالبان مسلح در طول مدت یک سال گذشته، از مراکز نیروهای خارجی در افغانستان محافظت کرده اند.

بر اساس این گزارش، تامین امنیت مراکز نیروهای خارجی در افغانستان از سوی طالبان، بر اساس ضمیمۀ سری توافق دوحه صورت گرفته است.

اما وزارت امور خارجۀ امریکا ، تاهنوز در خصوص موجودیت این ضمیمه سری و تامین امنیت مراکز نیروهای خارجی از سوی طالبان در افغانستان، چیزی نگفته است.

ویب سایت پشتوی صدای امریکا و روزنامۀ ویسا نیز این گزارش را به حوالۀ آژانس خبری رویترز نشر کرده اند.

به اساس گزارش صدای امریکا، دو مقام غربی که نمی خواستند نامش گرفته شود، به رویترز گفتند که طالبان به امریکا پیشنهاد جلوگیری حملات داعش و دیگر گروها بر مراکز نظامی این کشور در افغانستان داده بودند که از سوی واشنگتن پذیرفته نه شد.

حقیقت یابی:

محم نعیم سخنگوی دفتر قطر طالبان در تویتر امروزی خود، این گزارش را رد کرده است.

وی نوشته است: ((تبلیغاتیکه در برخی رسانه ها در مورد محافظت از مراکز اشغالگر از سوی مجاهدین امارت اسلامی دست به دست می شود، بی اساس است و هیچ حقیقت ندارد.))

حمدالله محب مشاور شواری امنیت ملی امروز به نشستی خبری در کابل گفت که حکومت در مورد این موضوع اصلاع نداشت.

وی گفت: ((هیچ شک در این نیست که طالبان برای رسیدن به قدرت، از هر وسیلۀ ممکن- که باداران آنها می گویند- کار می گیرند و برای آنها استثنای هیچ چیز شده نمی تواند.))

این دحالیست که بعد از امضای توافقنامۀ دوحه بین طالبان و امریکا، به بیان نیروهای امریکایی، تاکنون هیچ سرباز امریکا از سوی طالبان مسلح در افغانستان کشته نشده است.

نتیجه گیری: برخی رسانه ها به حوالۀ آژانس خبری رویترز گزارش ها را نشر کرده که طالبان از مراکز نظامی نیروهای امنیتی در افغانستان محافظت کرده؛ اما طالبان این گزارش ها را “تبلیفات بی اساس” می دانند.

تصمیم: گزارشاتی که طالبان از مراکز نیروهای خارجی، در کشور محافظت کرده، نادرست می باشد.

عبدالرقیب سایل

Hits: 1290

Check Also

آنتی‌بیوتیک‌ها و اسپرین، دواهای ضد کرونا نیستند

کابل (پژواک، ۲۰ اسد۱۴۰۰): مطلبی در مورد اینکه “کرونا، باکتریا است، نه ویروس و برای د…