نادرست - January 10, 2021

فرستادن نامه از سوی خلیلزاد به غنی، ادعای تثبیت نشده است

کابل (پژواک، ۲۰ جدی ٩٩): حکومت افغانستان، نامۀ منسوب به خلیلزاد را رد می کند که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود و در این نامه، به رئیس جمهور غنی گفته شده است: “مجبور هستیم که برای روند صلح، شما را به زور یا علاقمندی، از وظیفه برکنار کنیم.”

ادعا و شایعه

از روز گذشته بدینسو در شبکه های اجتماعی، متن یک نامۀ منسوب به زلمی خلیلزاد نمایندۀ خاص امریکا برای افغانستان، دست به دست می شود.

این متن که ادعا میشود خلیلزاد به رئیس جمهور غنی نگاشته است، در صفحات فيسبوک نارت پریس، تلویزیون ژوندون و برخی منابع دیگر نشر شده است.

در این متن آمده است: “متعجب نشدم آقای پرزیدنت! چون انتظار میرفت اینکار را بکنید؛ اما خوشحالم که وقت من هم ضایع نشد. با یک نامه کارم را خلاص میکنم. در آخرین روزهای حکومت شما هوای کابل چقدر سردشده، همانند که حکومت امریکا، سیاسیون و مردم افغانستان از شما  دلسرد است. زیاده روی نمی کنم، قبلا در حاشیه ها زیاد بحث کردیم. آقای رئیس جمهور! حال اصل مطلب را باید بگویم که ما مجبورهستیم بخاطر رساندن پروسه صلح افغانستان به یک نتیجه، شمارا به استراحت دعوت نماییم. این خواست دولت آمریکا و قدرت های دخیل منطقه است. احزاب و سیاست گذاران داخلی نیز با ما موافق هستند. بناءً این تصمیم بدون چون و چرا قابل تعمیم خواهد بود. آماده گی داشته باشید. بزودی دعوت نامه دریافت خواهید کرد.”

این در حالیست که رئیس جمهور غنی، در مصاحبۀ تازه با تلویزیون “سی ان ان” گفته است که قدرت را، تنها به حکومت منتخب تسلیم خواهد کرد.

وی همچنان گفته است که روند کنونی مذاکرات صلح بین افغان ها در قطر، باید تحت مالکیت افغان ها و حکومت افغانستان باشد؛ اما برای خاتمۀ جنگ ٤٠ ساله در افغانستان، ضمانت جامعه جهانی و کشورهای منطقوی مهم است.

متن نامۀ منسوب به خلیلزاد، پس از آن نشر می شود که خلیلزاد، به تاریخ ١٦ جدی وارد کابل شده بود و برخی گزارشات نیز نشر شد که رئیس جمهور غنی، خواست ملاقات با خلیلزاد را رد کرده است.

بر اساس یک گزارش آژانس خبری پژواک؛ راس ویلسون شارژدافیر سفارت امریکا و محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجۀ افغانستان، تلاش کردند که این ملاقات صورت گیرد؛ اما رئیس جمهوری قبول نکرده و عامل آن، قضاوت های یک طرفۀ خلیلزاد در روند صلح گفته شده است.

مرکز رسانه های حکومت افغانستان، فرستادن نامه از سوی خلیلزاد به رئیس جمهور را رد می نماید و این ادعا را بی اساس میخواند.

موضوع نامۀ منسوب به خلیلزاد در شبکه های اجتماعی را، با دفتر مطبوعاتی سفارت امریکا در کابل نیز در میان گذاشتیم؛ اما تاهوز در این مورد چیزی نگفته است.

تحلیل: ودیر صافی تحلیلگر امور سیاسی، در خصوص نامۀ منسوب به خلیلزاد گفت: “به نظر من این خوشبینی مخالفان برای آمدن خلیلزاد به کابل می باشد، خلیلزاد آنقدر شخص غیر ديپلماتیک نخواهد بود که رئیس جمهور با وی ملاقات نکند و نامبرده چنین نامه اى را بنويسد.”

به نظر وی، برخی مردم میخواهند که با نشر چنین شایعات، احساسات رئیس جمهورغنی را در برابر روند صلح تحریک نمایند.

نتیجه: دفتر رسانه های حکومت افغانستان، فرستادن این نامه از سوی خلیلزاد به رئیس جمهور غنی را رد می کند و تحلیلگران نیز آن را نادرست می خوانند؛ اما سفارت امریکا در کابل، در حالی در این مورد چیزی نمی گوید که بر اساس گزارشات، غنی ملاقات با خلیلزاد را رد کرده بود.

اما به خاطر نداشتن جواب سفارت امریکا و عدم موجودیت ثبوت برای رد این ادعا، قاطعانه گفته نمی توانیم که ادعا در مورد این متن، درست و یا نادرست می باشد.

فیصله: فرستادن نامه از سوی خلیلزاد به رئیس جمهور غنی، ادعايی است که تاهنوز ثابت نشده است.

احمد صهیب حسرت 

Hits: 3497

Check Also

مکتوب‌ نشرشده در مورد قیود شب‌گردی جعلی است

کابل (پژواک، ۸ جوزا ۱۴۰۳): وزارت دفاع ملی می‌گوید، مکتوب نشرشده در مورد وضع قیود شب‌گردی ج…