در ولسوالی های ناامن ولایت پکتیا آرای بیشتر استفاده شده است
نادرست - October 17, 2019

در ولسوالی های ناامن ولایت پکتیا آرای بیشتر استفاده شده است

گردیز(پژواک، ٢۵ میزان ۹۸): یافته های آژانس خبری پژواک نشان می دهد که در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ولسوالی های ناامن این ولایت، نسبت به ولسوالی های امن، آرای بیشتر استفاده شده و این امر باعث شک و ترديد مردم گریده است.  

در انتخابات ریاست جمهوری، در مرکز و ١٤ ولسوالی ولایت پکتیا، مجموعاً ۱۹۴ مرکز رای دهی موجود بود که از این جمله، ۳۲ مرکز از سبب ناامنی بسته مانده است.

در این انتخابات، در ۹۸۳ محل رای دهی ولایت پکتیا، ۱۶۱۶٧٨ رای استفاده شده که به سطح کشور شامل ردیف ولایاتي است که رای دهندگان بیشتر دارد؛ اما کمیسیون انتخابات به تاریخ ۲۲ماه میزان، ۳۶۸۲۷ رای بایومتریک  ۶۵۳ محل ولایت پکتیا را، به مرکز اطلاعات “سرور مرکزی” این کمیسیون وارد کرده است.

اما برخی گروه های انتخاباتی، بر آرای این ولایت اعتراض کرده و اتهامات تقلب در انتخابات را مطرح کرده اند.

آژانس خبری پژواک، در این مود تحقیق کرده است و آرای برخی ولسوالی های این ولایت را باهم مقایسه نموده است.

به گونۀ مثال، در این گزارش؛ آرای ولسوالی امن پکتیا “شواک” با آرای ولسوالی های ناامن زرمت و روحانی بابا، با هم مقایسه شده است.

بر اساس آمار کمیسیون انتخابات؛ در ولایت پکتیا در ولسوالی شواک ۸۵۶۹ تذکره برای انتخابات ستیکر شده بود و در روز برگزاری انتخابات در ۲۶ محل سه مرکز رای دهی ۴۱۸ رای استفاده شده است.

اما در ولسوالی زرمت، ۳۳۳۲۰ تذکره ستیکر زده شده بود، که در روز برگزاری انتخابات، در ۱۸ مرکز و ۹۷ محل رای دهی، ۲۴۸۳۶ رای استفاده شده است.

همچنان در ولسوالی روحانی بابا، ۱۳۴۶۶ تن برای اشتراک در انتخابات بالای تذکره های خویش استیکر زده اند که در روز برگزاری انتخابات، در هشت مرکز رای دهی ۹۹۹۹ رای استفاده شده است.

در ولسوالی زرمت، از سبب ناامنی از جمع ۲۲ مرکز انتخاباتی، چهار مرکز که ۱۳ محل میشود بسته بود و در ولسوالی روحانی، از جمع نه مرکز انتخاباتی که ٤٤ محل میشود، چهار محل بسته بود.

باشندگان ولایت پکتیا بر ادعاى تقلب در آرای این ولایت اعتراض و انتقاد میکنند که بدون شواهد، بالای آرای مردم ادعاهای بی اساس مطرح نکنند.

حاجی دواجان رئیس شورای سراسری اقوام ولایت پکتیا میگوید که تکت های انتخاباتی و احزاب، باید علاوه برتهدیدات بلند در روز برگزاری انتخابات، از آمدن مردم و آرای آنها قدردانی کنند.

دواجان به آژانس خبری پژواک گفت که قبل از برگزاری انتخابات، بزرگان قومی مناطق بیشتر در ولایت پکتیا طی نشست مشترک، تصمیم اشتراک گسترده در انتخابات را گرفته اند.

وی افزود که از سبب مشکلات امنیتی و نبودن نام ها در لیست اسامى رای دهندگان، افراد بيشتر از حق رای دهی محروم مانده اند.

دواجان گفت: “آرای پاک و صفا استعمال کردیم، دادن رای بالای ما واجب بود و ما واجبات خویش را به پاکی ادا کردیم.  کسانی را که واجد شرایط رای دهی بودند دعوت کردیم و رای داده ایم.”

احمدالله صابری یک تن از متنفذین قومی در ولسوالی زرمت گفت که با توجه به موقعیت جغرافیايى بزرگ و نفوس این ولسوالی، آرای استعمال شده هنوز هم کمتر است.

صابری به آژانس خبری پژواک گفت که ولسوالی زرمت، در بخش های بیشتر محروم مانده است و بزرگان و جوانان این ولسوالی، برای ثابت کردن حقوق در شرایط بسیار ناگوار، مردم را به اشتراک گسترده در انتخابات فراخواندند و رای داده اند.

نامبرده افزود: “ولسوالی زرمت از جمله ولسوالی های پر نفوس و از لحاظ جغرافیايى از جمع ١٤ ولسوالی پکتیا، بزرگترین ولسوالی این ولایت است. باشندگان ولسوالی زرمت، همیشه قربانی داده و برای قربانی آماده اند؛ کسانی که میگویند رای استعمال نشده، صد فیصد نادرست است، من در آنجا حضور داشتم. این یک محبت و نیاز زرمت است که برای دولت نشان داد.”

تیمور اوریاخیل یک تن از باشندگان ولسوالی روحانی بابا که از ولسوالی زرمت تازه جدا شده است، تاکید کرد که به آرای مردم باید احترام شود و سخنرانی های بی ثبوت، تنها باور بالای روند انتخابات را متاثر میسازد.

اوریاخیل گفت که از سوی افراد برخی تکت های انتخاباتی، بعضی کلیپ های ویدیویی و عکس های دستوری گرفته شده است، که اصل و نا اصل آن باید دقیق شود.

وی افزود: “زرمت در چنین حالت جنگی، ثابت کرد که ولسوالی بزرگ و پر نفوس است و دارای حقوق بیشتر است که تاکنون برایش داده نشده است. اگر کسی کدام شک، ادعا و یا شکایت دارد که آرای این ولسوالی ناپاک است، مهربانی کنند ثبوت ارائه کند که همه آن را ببینند و اگر ثبوت نداشته باشند این شکایات شان بیجا و ناردست است.”

شمیم خان کـتوازی والی پکتیا، اشتراک گستردۀ مردم در انتخابات را تاریخی خوانده گفت که برای برگزاری بهتر انتخابات، از قبل آمادگی گرفته شده بود.

کتوازی افزود که باشندگان برخی مناطق، طالبان مسلح را زیر فشار آورده بودند که از رای دان مردم جلوگیری کنند.

نامبرده به آژانس خبری پژواک گفت: “گپ خوب این است که در برخی ولسوالی های ناامن، تفاهم نامه های قومی صورت گرفت، این تفاهم نامه ها بخاطری امضا شد که باشندگان ولسوالی های فوق، از جنگ خسته شده و در حالات جنگی برای شان توجه صورت نگرفته است؛ آنها فکر میکردند که اگر در این انتخابات سهم نگیرند، توجه دولت برای شان کمتر میشود؛ پس با مخالفان دولت نیز مذاکره کرده و یک نوع قربانی دادند، مثلاً زرمت، روحانی بابا، ځاځی اریوب، سیدکرم و برخی مناطق احمدآباد؛ پس در ولسوالی های ناامن بخاطرى مردم بیشتر به پای صندوق های رفتند که توجه دولت را به خود جلب کنند تا در آینده از دولت سهم بیشتر به دست بیاورند.”

اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، این اظهارات که گویا آنها در کدام منطقه به مردم اجازه اشتراک در انتخابات داده باشند را رد کرده است.

از سوی دیگر، نقیب الله حیدری رئیس کمیسیون انتخابات در ولایت پکتیا، به آژانس خبری پژواک گفت که در این ولایت حدود ۴۱۳ هزار تن برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کرده بودند که از سبب تهدیدات امنیتی، بیشتر از نصف این افراد رای نداده اند.

حیدری، انتخابات ریاست جمهوری را شفاف خواند و تاکید کرد که به علت مدیریت خوب، جامعه جهانی نیز این انتخابات را موفق خوانده است.

نامبرده اخطار حملات بزرگ در شهر گردیز از سوی طالبان را یکى از عوامل آرای بیشتر در برخی ولسوالی ها دانسته گفت که بدین لحاظ، تعداد آرا در مرکز کم و در شماری از ولسوالی های دوردست بیشتر بود.

وی افزود: “اکنون نیز در ولایت پکتیا مردم بیشتر به پای صندوق های رای نرفتند؛ اما نسبت به ولایات دیگر اشتراک مردم در انتخابات بیشتر بود. در این ولایت تشکیلات قومی وجود دارد، شورای بزرگ پکتیا به سطح ولایت بیشتر فعالیت کرد و برای مردم گفت که در انتخابات اشتراک کنند، با تاسف که برای ولایت پکتیا برخی دشمنان موجود بود، نه تنها مخالفین بلکه در رسانه ها و بخش های دیگر نیز دشمنانى داشت؛ اما هر چه کردند موفق نشدند.”

مجاهد رحمت زی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز انتخابات ریاست جمهوری را نسبت به انتخابات ولسی جرگه موفق و شفاف دانسته گفت که در خصوص انتخابات ولایت پکتیا، از ۲۷ مرکز و محل رای دهی، مجموعاً ۱۵۰ شکایت در این کمیسیون ثبت گردیده است.

رحمت زی به آژانس خبری پژواک گفت که از جمع شکایات فوق، ۷۰ در پکتیا و متباقی در دفتر مرکزی کمیسیون در کابل ثبت و به آنها انتقال داده شده است.

نامبرده افزود که از جمع شکایات ثبت شده، ۹۰ شکایت پیرامون نبود اسامى برخی افراد در لیست های رای دهندگان و بازکردن ناوقت برخی مراکز رای دهی را بررسی کرده است.

به گفتۀ وی ٦٠ شکایت دیگر مربوط مسایل انتخاباتی میشود که به بخش تفتیش راجع کرده و تا اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.

رحمت زی به پژواک گفت: “انتخابات ریاست جمهوری در ولایت پکتیا، نسبت به انتخابات قبلی خوب و شفاف بود. برای ما در بخش های مختلف حدود ۱۵۰ شکایت ثبت شده است. طوریکه کمیسیون ما مستقل است، انشاالله ما در روشنایی قانون عمل خواهیم کرد و هر شکایتى که اسناد و شواهد مستند داشته باشد، ما رسيده گى کرده و از هر رای مردم پکتیا دفاع خواهیم کرد.”

تلاش کردیم که در این مورد، نظریات نهاد های ناظر را داشته باشیم؛ اما مسئول ولایتی فیفا به اتهام فعالیت به نفع تیم ثبات و همگرایی، از وظیفه کنار زده شده است و مسئول نهاد ناظر تیفا، بر اساس ملحوظات امنیتی، از ابراز نظر رسمی در این مورد خودداری کرد.

زرمت، بزرگترین ولسوالی پکتیا است و برخلاف ولسوالی های کوهستانی دیگر این ولایت، اراضی هموار دارد و از این سبب دارای نفوس بیشتر است.

 باوجودیکه سال پار، ولسوالی روحانی بابا از ولسوالی زرمت جدا و به واحد اداری مستقل مبدل شد؛ اما باز هم مساحت ولسوالی زرمت، برابر چند ولسوالی دیگر است.

شکور کامران

Hits: 3187

Check Also

در مورد طرزالعمل گفتگوهای صلح توافق صورت گرفته است

کابل (پژواک، ۱۲ قوس ۹۹): سخنگوى تیم مذاکراتی دولت در قطر و برخی منابع دیگر میگویند که تیم …