خبر مرگ سرمعلم يکى از مکاتب کابل از اثر ابتلا به کرونا "شايعه" بوده است
نادرست - November 8, 2020

خبر مرگ سرمعلم يکى از مکاتب کابل از اثر ابتلا به کرونا “شايعه” بوده است

کابل(پژواک، ١٧عقرب ٩٩): خبرى مبنى بر فوت يک تن از سرمعلمين ليسه لامعۀ شهيد شهرکابل از اثر ابتلا به ويروس کرونا، که در بين برخى مکاتب ديگر پخش شد و ترس ايجاد کرد، درست نبوده و يک شايعه مى باشد.  

يافته هاى پژواک نشان مى دهد زرغونه اکبرى سرمعلم ليسۀ لامعۀ شهيد شهرکابل، به ويروس کرونا مصاب نشده بود بلکه از اثر بیماری های شش، چربی خون و جگر فوت کرده است.

یک تن از معلمین لیسه لامعه شهید به نقل از خانواده خانم اکبری به پژواک گفت که معاینات انجام شده وی در شفاخانه امیری نشان داده بود و او اثرا ابتلا به بیماری های شش، چربی خون و جگر فوت کرده است و تست کرونای وی منفی ثابت شده بود.

پس از شيوع ويروس کرونا درکشور، دروس مکاتب سردسير کشور که همه ساله به تاريخ ٢ حمل آغاز مى گردد، شروع نشد؛ اما به دنبال کاهش واقعات مثبت ويروس کرونا، دروس صنوف يازدهم و دوازدهم مکاتب، در ماه سنبله و دروس صنوف اول تا ١١ در ماه ميزان آغاز گرديد.

با آغاز دروس مکاتب، اکثريت شاگردان و شمارى از معلمين، از عدم رعايت رهنمود­هاى صحى نگرانى داشتند و مى گفتند که يک تعداد از شاگردان و معلمين، به اين ويروس مصاب مى باشند. 

خبر مرگ سرمعلمى که در بين برخى مکاتب نگرانى ايجاد کرد:

حدود يک ماه قبل ميان متعلمين و معلمين برخى مکاتب شهرکابل، سروصدا هايى پخش گرديد که يک تن از سرمعلمين ليسۀ لامعۀ شهيد زرغونه اکبر، از اثر ابتلا به ويروس کرونا فوت نموده است.

برخى مصاحبه شونده ها به آژانس خبرى پژواک گفته اند که برعلاوۀ اين سرمعلم، تعدادى از معلمين و شاگردان اين ليسه نيز به ويروس کرونا مصاب شده اند و به همين دليل، شاگردان برخى صنوف اين مکتب رخصت شده اند.

ليلا اسدى که در يکى از ليسه هاى دخترانه در مکروريان سوم شهرکابل به حيث معلم وظيفه دارد، به آژانس خبرى پژواک گفت: «کرونا در بين مکاتب شيوع کرده، معلمين و شاگردان زيادى را مصاب کرد، ما نگران استيم، چند روز قبل يک سرمعلم در ليسۀ لامعۀ شهيد را کرونا کُشت.»

وى که از ذکر نام مکتب خود خوددارى کرد، گفت که همين اکنون در نزد شمارى از متعلمين و معلمين مکتب شان علايم کوويد-١٩، سرفه، گلودردى، جان دردى و تب ديده مى شود.

در همين حال، يک تن از معلمين ليسۀ نسوان بى بى مهرو در شهر کابل نيز گفت که يکى از سرمعلمين ليسه لامعۀ شهيد، از اثرابتلا به کرونا فوت کرد.

وى ازعدم رعايت رهنمودهاى صحى در اکثر مکاتب شهرکابل نگرانى کرد و افزود:«فوت سرمعلم صاحب لامعۀ شهيد، همۀ ما را نگران کرده؛ اميدواريم که رهبرى وزارت معارف، در زمينۀ رخصت نمودن مکاتب تصميم جدى بگيرد.»

شگوفه فريد يک تن از معلمين يک ليسۀ دخترانه در قلعۀ زمانخان شهر کابل گفت: «در مکتب ما آوازه شده که سرمعلم صاحب لامعۀ شهيد، به کرونا گرفتار شده بود، فوت کرده؛ ديگه ما نمى فهميم که چه گپ است.»

 به گفتۀ وى، شمارى از صنوف اين مکتب، به دليلى رخصت شده اند که شمارى از متعلمين صنوف ١٢ اين مکتب، به اين ويروس مبتلا شده بودند. 

اما خبر مرگ خانم اکبر از اثر ابتلا به کويد-١٩ شايعه بود.

مقام وزارت معارف، آمره، سرمعلمین و شماری از شاگردان لیسۀ لامعه شهید، مى گويند که خبرفوت زرغونه اکبر از ابتلا به ويروس کرونا، شايعه است.

یکتن از سرمعلمین این مکتب که نخواست نامش در خبر ذکر شود، گفت که به دلیل شایعات زیاد میان شاگردان و استادان، مجبور شدند که صفحۀ اجتماعى فيسبوک زيرنام «مکتب لیسه لامعه شهید مکروریان اول» ایجاد و در مورد شایعه پخش شده میان استادان، شاگردان و خانواده‌های شان، اعلاميه اى را نشر کنند.

در اين صفحه چنين نوشته شده است: «با اظهار تاسف فراوان، خبر غم انگيز مرگ نابهنگام سرمعلم صاحب زرغونه اکبر، به اثر تکليف و مريضى که عايد حالش گرديده بود، نه به اثر ابتلاى ويروس کرونا يا کويد -١٩، جهان فانى را وداع گفت.»

دانش محمدی، آمر اين لیسه به پژواک گفت: «وفات یک سرمعلم لیسه لامعۀ شهید به اثر بیماری مهلک کرونا، مصاب شدن شماری از شاگردان به این بیماری مهلک و رخصت شدن آنها از سوی اداره مکتب، یک شایعه است.»

وی، با اشاره به این‌که چند هفته پیش، یک سرمعلم این مکتب به دلیل ابتلا به مريضى سینه- بغل فوت کرده است، گفت: «اخیراً هرکس وفات کند، شایعه پخش می‌شود که ویروس کرونا داشت.»

محمدی، با اشاره به شایعۀ رخصت شدن برخى صنوف به دلیل مصاب شدن شماری از شاگردان به ویروس کرونا، گفت که صنف‌های درسی خیلی سرد است، ۹ شاگردها به دلیل هوای سرد مریض شده بودند، به مدت سه روز رخصت شدند و پس از صحت ياب شدن، دو باره به مکتب حاضر شدند.

او تصریح کرد: «برخی خانواده‌ها و شاگردان فکر می کنند، شایعه بيندازند، ممکن مکتب رخصت شود؛ اما چنین نیست و نباید شایعه بيندازند.»

یکتن از استادان این لیسه که خواست نامش در خبر ذکر نشود نیز گفت زمانی که سرمعلم فوت کرد، چند روز بعد شایعه پخش شد که او به اثر ویروس کرونا وفات کرده است.

وی، با ذکر این‌که سرمعلم تکلیف شش، چربی خون و جگر داشت، افزود: «خانواده سرمعلم صاحب اکبر، براى ما گفت که آزمايش کرونا را انجام داده بودند، نتيجۀ آن منفى شد.»

به گفتۀ او خانم اکبر، در شفاخانۀ خصوصى اميرى، معاينات خود را انجام داده بود.

شمیم روشنگر متعلم صنف دوازدهم لیسه لامعه شهید نیز وفات یکی از سرمعلمین این لیسه را به دلیل مصاب بودن به ویروس کرونا، شایعه دانسته و گفت: «من هم به دلیل ریزش، دو روز رخصت کردم و امروز دوباره به مکتب برگشتم؛ چون فصل تغییر کرده هرکس که سُرفه کرد و یا ریزش داشت، فکر می کنند کرونا است.»

آژانس خبری پژواک، تلاش زیاد کرد تا دیدگاه خانوادۀ زرغونه اکبر سرمعلم وفات شده لیسۀ لامعه شهید را داشته باشد؛ اما آنها از مصاحبه با پژواک خود داری کردند.

اما يکى از دختران خانم اکبر، در پاسخ به تقاضاى مصاحبه با پژواک، گفته است: «لطفاً غم ما را تازه نکنید، ما نمی‌خواهیم که در این مورد صحبت کنیم.»

دستگیرمنیر مشاور ارشد وزارت معارف، به آژانس خبری پژواک گفت که سرمعلم لیسه لامعه شهید، به اثر ویروس کرونا نه، بلکه به دلیل مریضی قبلی که داشت وفات کرده است.

وی افزود: «برخی شاگردان و استادان راحت طلب، شایعه پخش می کنند که ویروس کرونا است؛ اما ما موضوع لیسه لامعۀ شهید را جدی پیگیری کردیم و او یک شایعه بود.»

موصوف گفت که در برخی مکاتب، یک ماه قبل شمار محدودى از شاگردان، به ویروس کرونا مصاب شده بودند؛ اما دوباره صحت یاب شده و اکنون به دروس شان ادامه می‌دهند.

آژانس خبرى پژواک، با شفاخانۀ اميرى در مورد ريکارد صحى خانم زرغونه اکبر صحبت کرد؛ اما مسئولان اين شفاخانه مى گويند که بدون رضايت خانوادۀ خانم اکبر، ريکارد صحى او را با رسانه ها شريک نمى کنند؛ زيرا جزء اسناد محرم مريض مى گردد.

این در حالی است که از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان تاکنون، ۴۱۸۱۴ واقعات جدید ویروس کرونا، ۳۴۴۰۴ بهبود یافته و ۱۵۴۸ تن وفات شده به ثبت رسیده اند.


این گزارش حقیقت یابی، با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه شده است؛ مسئوليت محتوای آن تنها به عهدۀ پژواک بوده و الزاماً بیانگر دیدگاه های اتحادیه اروپا نمی باشد.

عزيزالله همدرد

Hits: 5082

Check Also

در مورد طرزالعمل گفتگوهای صلح توافق صورت گرفته است

کابل (پژواک، ۱۲ قوس ۹۹): سخنگوى تیم مذاکراتی دولت در قطر و برخی منابع دیگر میگویند که تیم …