تويت ديپلمات امريکايى در پاسخ به تويت خبرنگار افغان جعلى است
نادرست - October 6, 2019

نوشتۀ ديپلمات امريکايى در پاسخ به سوال خبرنگار افغان جعلى است

کابل (پژواک، ١٤ ميزان ٩٨): نوشتۀ فسيبوکى يک دیپلمات امريکايى در پاسخ به سوال خبرنگار افغان، که از رييس جمهور امريکا در مورد انتخابات افغانستان پرسيده است؛ سروصدا هايى را در صفحات اجتماعى ايجاد کرده؛ اما يافته هاى پژواک نشان می دهد که اين نوشته دیپلمات امريکايى، جعل بوده است.

بشيراحمد قاسانى خبرنگارتلويزيون خصوصى”يک”، چند روز قبل در پاى يک نوشتۀ دونالد ترمپ رئيس جمهور ايالات متحدۀ امريکا، در صفحۀ فيسبوک خودش  که در مورد فساد ادارى در امريکا گذاشته شده بود،  سوالى را در مورد انتخابات افغانستان مطرح کرده است .

قاسانى از ترامپ پرسيده بود: «نظريۀ شما در مورد انتخابات افغانستان چه است؟»

انتخابات رياست جمهورى افغانستان در ششم ميزان برگزار شد.

در پايان اين سوال قاسانى، نانسى پارکر ويلسون يک ديپلمات پيشين ايالات متحده امريکا در افغانستان، به سوال يادشده پاسخ ارايه کرده است.

تويت ديپلمات امريکايى در پاسخ به تويت خبرنگار افغان جعلى است

درپاسخى که ازقول خانم ننسى در پايان نوشتۀ قاسانى ارايه شده، چنين آمده است: «موضوع انتخابات شما به ایالات متحده امریکا و دونالد ترامپ چی ارتباط دارد؟ من وقتی‌که منحیث دیپلمات در سفارت آمریکا کار می‌کردم، با شما شناخت داشتم. شما منافق‌ترین ژورنالیست هستید که من تا حال دیده ام. گزارش‌های شما همیشه جانبدارانه و توأم با دروغ بوده است. تو فضای مجازی را در کشورت به گند کشیدی و حالا می‌خواهی که کثافت کاری هایت را به امریکا سرایت بدهی. برو گُم شو، دیوانه ای روانی.»

بعد ازاين نوشته ها، درصفحۀ اجتماعى «انتخاب ٩٨»، مطلبى “پاسخ ديپلمات” يادشده ترجمه و شريک شده است.

اين پُست انتخاب ٩٨، از سوى صدها کاربرفيس بوک پسند(لایک) گرديده، بيش از ده ها تن نظريات شانرا شريک ساخته و ده ها تن ديگر، آن را با دوستان خود از طريق صفحات فيس بوک شريک کرده اند.

تويت ديپلمات امريکايى در پاسخ به تويت خبرنگار افغان جعلى است

درعين حال قاسانى، نوشتۀ ديپلمات امريکايى مبنى بر پاسخ به سوال خودش را که از دونالد ترمپ رئيس جمهور امريکا در مورد انتخابات افغانستان پرسيده بود، جعلى خوانده و مدعى است که اين جعل، ازسوى  شاه حسين مرتضوى يکتن از مشاوران رئيس جمهور غنى صورت گرفته است.

حاميان قاسانى

شمارى از کابران صفحات اجتماعى، بادادن کامنت ها درپاى اين صفحه، از اين سوال قاسانى حمايت کرده اند:

“خیلی ها کار عاقلانه و خوب کردید جناب قاسانی! حامی تانم، قضاوت نانسى براى ما ملاك داورى نيست. او( قاسانى) هرچى باشد، براى ما ارزشمند است، فرزند اين خاك وسرزمين است، ما از او حمايت ميكنيم، قاسانی یگانه خبرنگار با صلاحيت و شخص متعهد به منافع ملی بوده، هیچ نوع توطیه نمیتواند مانع مبارزه شخص او شود. قاسانی صاحب از جمله خبرنگاران موفق ما است، جناب مرتضوی صاحب بیشتر خودت را بى آب نکن، قاسانی اصل کمنت را گذاشته بود، روی تقلب کاران به شمول آغای کچالو سیاه باد.”

در همين حال، حميدالله يک تن از کاربران فيسبوک، دراين مورد نوشته است: «حساب های جعلی نمی توانند به قاسانى آسیب برساند؛ مگر اینکه در ده سال گذشته سهم بسزایی در افشای حقایق در افغانستان داشته باشد. اگر تمایزی بین آنچه نادرست است و کدام یک واقعی است، ممکن است در تاریکی گم شویم. من به او احترام می گذارم.»

  مخالفت با سوال قاسانى

اما برخى از کاربران فيس بوک، با سوال قاسانى از رئيس جمهورامريکا ابراز مخالفت کرده و ديدگاه هاى شانرا طى کامنت ها ارايه داشته اند:

“چقدر خوب جواب داد، سوال احمقانه را ببین، متاسفانه من در افغانستان رسانه بی طرف، حاکم و پاک را ندیده ام، راستی خوب شد بیاب نشد، چاپلوس زامن دي!!، سزاى قروت آب داغ، جهان حال از افغانستان شناخت کامل دارد، همه تعاملات سیاسی، نظامی.. برای شان معلوم است. ضرورت به چیلک اندازی نیست.”

برخى از کاربران فيس بوک، با جعلى خواندن پاسخ ننسى گفته اند:

“کمنت ننسی خانم تحریف شده، یک ساعت قبل از کمنت قاسانی نوشته شده است، به وقت کمنت نگاه کنید. کمنت ننسی،  ساعت ۷ و کمنت قاسانی ساعت ۶ است. قبلا روزنامه هشت صبح هم مكالمات غنى و اتمر، عبدالله و عطا و… را نشر ميكرد، اين هم ممكن است يك عكس باشد، ولى واقعيت نداشته باشد،  اين کامنت از نانسى نیست و اصلا او چنین ادبیاتی به کار نمی‌برد و…؟

درعين حال يک تن ازکاربران فيس بوک گفته است: (مشوره من به فسبوک چلوونکی های ارگ و صاحب این پیج انتخاب ٩٨ ” آقای مرتضوی” اين است: اگر خواستید تقلب و جنگ روانی راه بیندازید باید خیلی حساب شده و دقیق باشد، اشتک بازی نکنید، اشتباه محض است.

عکس العمل قاسانى

بعداز پُست يادشده در صفحۀ انتخاب ٩٨، بشير احمد قاسانى مطلبى را در صفحۀ فيسبوک خود شريک ساخته و چنين نوشته است: «دستگاه تبليغاتى تقلب كاران در پاى كمنت من كه زير مطلب دونالد ترامپ نوشتم، سخنانى را ازآدرس يكى از كارمندان پيشين سفارت امريكا تقلب كرده است.

شما با دقت ببينيد كه در اينجا از مطلب نشر شده ترامپ و كمنت من، شش ساعت سپرى مى شود؛ ولى از كمنت تقلبى زير نام خانم ننسى هفت ساعت سپرى مى شود؛ مطلبى كه از نام اين خانم كه خودش خبر ندارد نشر شده يك ساعت، پيشتر از كمنت من و مطلب ترامپ بوده است.

با تاسف اين كمنت جعلى از برگه انتخابات ٩٨ كه از سوى شاه حسين مرتضوى مديريت مى شود، نشر شده است؛ اين به معناى آن است كه تقلب كاران حتا از كمنت هاى بى ربط در پاى مقام هاى امريكايى در باره انتخابات افغانستان هراس دارند.

دوستانى كه از اين كمنت من ناراحت شدند، از آنها معذرت خواهى كرده؛ ولى كسانى كه انگليسى بلد اند تقاضا دارم در پاى مطالب مقام هاى بين المللى در باره انتخابات پُر تقلب رياست جمهورى بنويسند تا خواب تقلب كاران تعبير نشود. »

از سويى هم بشيرقاسانى گفته است که سفارت امريكا در كابل، بايد اين گونه جعل كارى ها را به شدت مورد پيگيرى قرار دهد. مبارزه براى جلوگيرى از تقلب ادامه دارد.

قاسانى در مورد اينکه چگونه مى داند، صفحۀ انتخاب ٩٨ از سوى شاه حسين مرتضوى مديريت مى شود؟ به آژانس خبرى پژواک گفت: «اين برگه را مرتضوى مديريت مى کند، زمانى که اين برگه نو ايجاد شد، مرتضوى برايم درخواست فرستاده بود که آن را پسند(Like) کنم.»

اما شاه حسين مرتضوى، ادعاى قاسانى را رد نموده به آژانس خبرى پژواک گفت: «من تنها يک صفحه دارم، ديگه هيچ صفحه اى را در فيسبوک پيش نمى برم، اين ادعاى شان بى اساس است، غلط است و من به شدت رد مى کنم.»

وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اين گفته قاسانى که در موقع ايجاد آن صفحه از سوى شاه حسين مرتضوى درخواست لايک[پسند] برايش فرستاده شده بود گفت: «ممکن اين صفحه مربوط  تيم دولت ساز بوده باشد و من به صفت يکى از حاميان تيم دولت ساز، براى قاسانى و ديگر دوستانم در فيسبوک درخواست لايک کردن آن پيج را کرده باشم؛ اما به اين معنى نيست که آن پيج را من مديريت مى کنم.»

آژانس خبری پژواک، در یک برنامه جدید؛ حقایق را بررسی کرده و به مردم نشان میدهد که این خبر، از جمله کتگوری های “درست، کمی درست، نیمه درست، کمی نادرست و نادرست”، در کتگوری نادرست مى آيد.

زرغونه صالحى 

Hits: 9359

Check Also

شایعات دادن امکانات نظامی از سوی اردوغان به دوستم نادرست است

کابل (پژواک، اول سرطان، ۱۴۰۰): شایعات نشر شده در شبکه های اجتماعی که گویا رجب طیب اردوغان …