حکمتیار توسط تذکره بدون استيکر رای داده اند
درست - September 28, 2019

حکمتیار توسط تذکره بدون استيکر رای داده اند

کابل (پژواک، ۶ میزان ۹۸): گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی ادعا می کند که با تذکرۀ خود درحالیکه استيکر نداشت، رای داده است؛ اما کمیسیون انتخابات می گوید که بدون استيکر، کسى رای داده نمی تواند و حکمتیارهم استيکر زده بود.

 حکمتیار تیم تکت انتخاباتی اسلام و عدالت و رهبر حزب اسلامی، امروز در لیسه حبیبیه در شهر کابل رای داد.

بعضی از رسانه ها خبر داده که حکمتیار، بدون استيکر رای خود را استعمال کرده است. این خبر در فیسبوک هم دست به دست شد و فضل غنی حقمل یک تن از اعضاى دفتر مطبوعاتی حکمتیار گفت که حکمتیار بر تذکرۀ خود استيکر نزده است.

حکمتیار توسط تذکره بدون استيکر رای داده اند

او گفت: “حکمتیار پس از رای دادن، تذکره خود را به خبریالان نشان داد و گفت که تذکره مه استيکر ندارد و می توانيم بدون استيکر رای خو را استعمال کنم.”

حکمتیار امروز در جریان رای دادن گفت، هدف حزب اسلامی همین بود که اگر کسی بر تذکره خود استيکر نداشته باشد هم، باید رای خود را استعمال کند؛ اما کمیسیون انتخاباتی این خواست آنها را نپذیرفت.

حبیب الرحمن بچه حکمتیار گفت: “وقتی که رهبر کاندید میشد، در همان وقت راجستر هم شده است، در سیستم بایومتریک آنها نام رهبر هم بود، برای رای دادن هم همین لیسه برایش انتخاب شده بود که رای خو را در همین جا استعمال کند، رهبر به این متجه نبود که تذکره اش راجستر شده است و وی از آغاز موافق به این بود که تذکره باید راجستر نشده باشد، مردم بیاید و رای خود را بریزند.

به گفته او، گلبدین حکمتیار بخاطرى بدون استيکر بر تذکره رای داده که شرط موجودیت استيکر ، از رای دادن مردم بیشتر پیش گیری می کند.

این درحالی است که سيد عصمت الله مل معاون کمیسیون مستقل انتخابات، امروز در یک نشست خبری در جواب یک سوال گفت: “من فکر نمی کنم که کسی بدون استيکر رای داده بتواند؛ بخاطریکه از کاندید شدن شرط بود که کاندید باید استيکر داشته باشد و بدون استيکر کسی نمی تواند کاندید شود.”

او علاوه کرد که برای کانديد این سهولت هم در نظر گرفته شده بود که اگر کدام کاندید پیش از کاندید شدن خود استيکر هم داشته باشد، می تواند استيکر بزند.

او گفت: “بر اساس معلوماتى که ما از ریاست ارتباطات خارجی خود داریم، کسانی که به ریاست جمهوری خود را کاندید کرده، محل ثبت و شماره استيکر آن هم ثبت است؛ به اساس لیستى که ما داریم اقای حکمتیار در لیسه حبیبیه مربوط ناحیه هفتم ثبت نام کرده بود و نمبر استيکر آن (۱۵۶۷۲۴۰۳) است، همین حال شماره مرکز و محل آن، پنج و نام او در ووت لیست (ليست رای دهندگان) در شماره ۲۰۶ ثبت است.”

یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات در لیسه حبیبیه، به پژواک تایید کرده است که تذکره حکمیتیار رهبر حزب اسلامی استيکر نداشت؛ اما بخاطر اینکه احترام او شو،  فرصت رای دادن برای وی داده است.

اما وی با تاسف گفت که حکمتیار این موضوع را  رسانه یی ساخت.

احمدشاه عرفانيار

Hits: 2869

Check Also

در مورد طرزالعمل گفتگوهای صلح توافق صورت گرفته است

کابل (پژواک، ۱۲ قوس ۹۹): سخنگوى تیم مذاکراتی دولت در قطر و برخی منابع دیگر میگویند که تیم …