انتقاد ابراهیم الکوزی در مورد آماده گی های انتخابات را کمیسیون انتخابات درست نمی داند
تا حدی درست - September 12, 2019

انتقاد ابراهیم الکوزی در مورد آماده گی های انتخابات را کمیسیون انتخابات درست نمی داند

کابل (پژواک، ٢٠ سنبله ٩٨): ابراهیم الکوزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری، مدعی است که کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هیچ آمادگی ندارد؛ اما کمیسیون انتخابات این ادعای الکوزی را نادرست میخواند.

به اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری، قرار است انتخابات ریاست جمهوری ۱۷ روز بعد، در (۶ میزان) ماه آینده برگزار گردد.

الکوزی افزود که برای برگزاری انتخابات شفاف، باید زمینه مساعد شود؛ اما در موجودیت ناامنی برگزاری انتخابات شفاف ناممکن است.

به گفتۀ او کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات آماده گی ندارد و انتخابات باید به تعویق انداخته شود؛ تا تمام ملت افغانستان در آيينۀ آن، خود را دیده و انتخاب نمایند.

کمیسیون مستقل انتخابات

ذبیح الله سادات سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون انتخابات میگوید که آنها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، آمادگی های کامل دارد.

وی افزود که تاهنوز به ٢٦ ولایت کشور، مواد حساس انتخاباتی منتقل گردیده است و تا ختم این هفته، به ولایات دیگر نیز منتقل خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: “نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که بالای کمیسیون و برگزاری انتخابات بی باوراند، خوبتر خواهد بود که به کمپاین های انتخاباتی شان متوجه باشند و برای به دست آوردن آرای مردم فعالیت کنند.

نهاد انتخابات شفاف (تیفا)

محمد نعیم ایوب زاده رئیس نهاد انتخابات شفاف در افغانستان (تیفا) میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات ٦٠ در صد آمادگی گرفته است؛ اما بالای این روند تاهنوز برخی مشکلات تخنیکی وجود دارد.

وی به آژانس خبری پژواک گفت که در کنار این، طرفداری برخی نامزدان از سوی شماری کارمندان و نبود مدیریت دقیق، مشکلات دیگر است که آنها را نگران کرده است.

او افزوده است: “من با سخنان ابراهیم الکوزی ٤٠ درصد موافق استم که کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده گی های لازم ندارد.”

ایوب زاده علاوه کرد که سال پار، جامعه جهانی از کمیسیون مستقل انتخابات نظارت و حمایت مالی میکرد؛ اما امسال براساس برخی مشکلات این کار را نمی کند.

وی گفت که اگر از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، برای مشکلات تخنیکی و نظارت در مرکز و ولایات اقدام جدی صورت نگیرد، شفافیت انتخابات با مشکلات مواجه خواهد شد.

نتیجه حقیقت یابی

آژانس خبری پژواک، در یک برنامۀ جدید، حقایق را بررسی کرده و برای مردم نشان میدهد، که این خبر از جمله کتگوری های “درست، کمی درست، نیمه درست، تاحدی درست و نادرست”، در کتگوری کمی درست جای دارد.

احمد صهیب حسرت

Hits: 3844

Check Also

در مورد طرزالعمل گفتگوهای صلح توافق صورت گرفته است

کابل (پژواک، ۱۲ قوس ۹۹): سخنگوى تیم مذاکراتی دولت در قطر و برخی منابع دیگر میگویند که تیم …