نادرست - August 1, 2021

شایعاتی مبنی به برگشت نیروهای امریکایی به کندهار نادرست است

کابل (پژواک،  ۹ اسد ۱۴۰۰): ایالات متحدۀ امریکا، برگشت دوبارۀ نیروهای خود به ولایت کندهار، نادرست می داند؛ اما می گوید که حمایت آنها از نیروهای افغان ادامه دارد.

امریکا خروج نیروهای خود از افغانستان، از ماه گذشۀ می آغاز کرده و قرار است تا ماه سپتمبر سال جاری میلادی، تمام نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند. نیروهای یادشده به تاریخ ۲۲ماه ثورن سال جاری، میدان هوایی کندهار را ترک کرده اند. نیروهایی خارجی به اساس توافقنامه امضا شدۀ دوحه بین ایالات متحدۀ امریکا و طالبان بیرون می شوند.

اما شماری از کابران فیسبوک و تویتر نوشته اند که نیروهای امریکایی، دوباره به ولایت کندهار رفته اند.

از جمع این افراد، بلال سرورس خبرنگار آزاد در فیسبوک خود نوشته است: “تعدادی کم از نیروهای امریکایی دوباره به کندهار رفته اند.”

اما تلویزیون خصوصی شمشاد، امروز به قول منبع نامعلوم نگاشته است که امور مصئونیت فضایی میدان هوایی کندهار، باری دیگر امریکا بر عهده گرفته است.”

این شبکه نوشته است که نیروهای امریکایی در این ولایت بر طالبان حملات نموده و امریکایی ها برای یک هفته از بگرام، وضعیت امنیتی کندهار کنترول می کنند.

این درحالی است که نیروهای امریکایی، به تاریخ ۱۱ماه سرطان از بزرگترین مرکز خود در افغانستان (بگرام) بیرون شده اند.

منبع یادشده به شمشاد گفته است که نیروهای امریکایی در شهر کندهار، در صورت پیشرفت طالبان از طریق طیاره های بی ۵۲ بر آنها حملات خواهند کرد.

این درحالی است که به اساس گزارشات،از دو هفته گذشته بدینسو، طیاره های امریکایی در شهر کندهار و ولسوالی های سپین بولدک و شاولیکوت این ولایت، چهار بار بر طالبان حملات هوایی انجام داده اند.

حقیقت یابی:

اجمل عمر شینواری سخنگوی نیروهای دفاعی و امنیتی، در مورد رفتن نیروهای امریکایی به کندهار و کنترول وضعیت امنیتی این ولایت از بگرام گفت: “این واقعیت ندارد، نیروهای شجاع خود ما به شهر کندهار رسیده اند.”

یک مقام امریکایی هم برگشت نیروهای امریکایی به ولایت کندهار را رد کرد.

این منبع به شرط نگرفتن نام خود در گزارش، در مورد کنترول وضعیت امنیتی میدان هوایی کندهار از بگرام، جواب مشخص نداد؛ اما گفت، طوریکه قوماندان قوماندانی مرکزی امریکا در افغانستان و جنرال میکنزی قوماندان نیروهایی امریکایی گفته اند، حمایت آنها با نیروهای افغان ادامه خواهد داشت.

صادق عیسی سخنگوی قول اردوی اتل ۲۰۵ در کندهار نیز گفت که نیروهای امریکایی در شهر کندهار، حضور فزیکی ندارند؛ اما حمایت هوایی نیروهای افغان را انجام می دهند.

اما موصوف در این باره نیروهای امریکایی از میدان هوایی بگرام، وضعیت امنیتی میدان هوایی ولایت کندهار را کنترول می کنند؛ گفت که در این مورد معلومات ندارد.

نتیجه: برخی منابع می گویند که یکتعداد نیروهای امریکایی دوباره به میدان هوایی کندهار رفته اند؛ اما برخی دیگر می گویند که نیروهای امریکایی از میدان هوایی بگرام، وضعیت امنیتی کندهار را نظارت می کنند؛ اما برخی منابع معتبر این اظهارت را رد می کنند.

فیصله: آوازه های برگشت دوبارۀ نیروهای امریکایی به کندهار، نادرست می باشد.

احمدصهیب حسرت

Hits: 8472

Check Also

مکتوب‌ نشرشده در مورد قیود شب‌گردی جعلی است

کابل (پژواک، ۸ جوزا ۱۴۰۳): وزارت دفاع ملی می‌گوید، مکتوب نشرشده در مورد وضع قیود شب‌گردی ج…