درست - May 9, 2021

تعدادی از کارکنان بخش کوید-۱۹معاش چندین ماهه شان را نگرفته اند

کابل(پژواک، ۱۹ ثور ۱۴۰۰): کارمندان برخی شفاخانه های کوید ۱۹، ازعدم دریافت معاشات چندماهۀ شان اظهار نگرانی کرده هشدار می دهند که اگر این معضله رفع نگردد، حاضر نیستند که در موج سوم کرونا، به کارشان دراین بخش ادامه بدهند.

آژانس خبری پژواک، با شماری ازکارمندان بخش کرونا در ولایت­های کابل، کندهار، ننگرهار، هرات، خوست، نیمروز و بامیان صحبت کرده است، که اکثریت مصاحبه شونده ها از عدم دریافت معاش چند ماهه خویش شکایت داشتند.

ویروس کرونا؛ نخستین باردر قوس ۱۳۹۸، در ووهان چین و سپس در سایر کشورهای جهان گسترش یافت. نخستين واقعۀ مثبت آن در پنجم حوت همان سال، در ولایت هرات  ثبت گرديد.

در پی ثبت نخستین واقعه کرونا درهرات، وزارت صحت عامه، شماری از شفاخانه‌ها را منحیث مرکز تجرید بیماری کرونا مشخص کرد و کارمندان زیادی را با حق الزحمۀ بیش‌تری به منظور مبارزه علیه این بیماری مُهلک، در این شفاخانه‌ها استخدام کرد.

مسئولان صحی: به مشکل کارمندان بخش کوید -۱۹رسیدگی عاجل گردد

خوست:

در ولایت خوست، جمعاً ۲۱ کارمند صحی بخش کرونا دارد که از چهار ماه بدینسو معاش نگرفته اند.

داکترحبيب شاه انصاری رئیس صحت عامه خوست گفت که نه تنها کارمندان بخش کرونا، بلکه سایر کارمندان صحی نیز معاشات شان را دریافت نکرده اند. او تصریح کرد، به دلیل مشکلی که میان وزارت صحت عامه و وزارت مالیه به وجود آمده است، معاشات کارمندان تاکنون پرداخت نشده است.

نیمروز:

داکتر فریدالله نصرت سرپرست ریاست صحت عامه ولایت نیمروز، به پژواک گفت که از سه ماه بدینسو، معاش کارمندان  بخش کوید- ۱۹ دراین ولایت  پرداخت نشده است. او تصریح کرد: “دلیل عدم پرداخت معاشات کارمندان این است که بودجه کوید-۱۹ در موج اول تثبیت شده بود؛ اما در موج های دیگر که در حال گسترش اند، بودجه در حال تصویب است.”

در عین حال شبنم مومن، نرس درشفاخانه کوید-۱۹ در نیمروز، به پژواک گفت که به شمول خودش ده ها تن، از سه ماه به اینسو معاش دریافت نکرده اند. وی افزود: “عدم پرداخت معاش، تاثیرات منفی را تنها بالای زندگی ما نه، بلکه اثر بدی بالای کارهای ما نیز بجا گذاشته است.”

هرات:

داکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات گفت که فقط معاشات کارمندان بخش کرونا و شماری از کارمندان قراردادی دولتی باقی مانده؛ اما از بقیه بخش‌ها پرداخت شده است. به گفتۀ وی، ممکن در آیندۀ نزدیک معضل موجود حل شود.

کندهار:

داکتر محمد طاووس اشرف نادری رئیس صحت عامه کندهار، به پژواک گفت که از چهار ماه بدینسو، کارمندان بخش کرونا معاشات شان را دریافت نکرده و به همین دلیل، این کارمندان با مشکلات زیاد اقتصادی رو به رو اند. وی افزود که در کنارکارمندان بخش کرونا، معاشات برخی کارمندان پروژه (صحت‌مندی) نیز پرداخت نشده است.

ننگرهار:

برخی از کارمندان بخش کرونا در ولایت ننگرهار نیز می‌گویند که معاشات شان را از سه ماه بدینسو دریافت نکرده اند و با مشکلات فراوان اقتصادی رو به رو اند.

شماری از آنان که نخواستند نام شان در گزارش ذکر شود، گفتند که عدم پرداخت معاش، طبعاً بالای عرضۀ خدمات تاثیر منفی می‌گذارد و باعث دلسردی کارمندان می‌شود. آنها هشدار دادند که درصورت عدم پرداخت معاشات، وظایف شانرا ادامه نمی دهند.

کابل:

یک‌ کارمند شفاخانه افغان- جاپان در شهرکابل که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، به پژواک گفت: “دو ماه می‌شود که هیچ کارمند این شفاخانه، معاش نگرفته است.”

موصوف، به مشکلات اقتصادی اش اشاره کرده و گفت که اگر مجبور نباشد، در چنین مکانی که هر روز خطر کرونا خود و خانواده‌ اش را تهدید می‌کند، ایفای وظیفه نمی‌کند.

به گفتۀ وی، اگر عدم پرداخت معاش شان بیش‌تر از این طول بکشد، مجبور است که برای خود کار دیگری را پیدا نموده وازاین وظیفه پرخطر کنار برود. او تصریح کرد: “اگر به زودترین فرصت معاش ما پرداخت نشود، حاضر نیستیم که در موج سوم کرونا خود، خانواده و اقارب خویش را به خطر بیندازیم.”

یکتن از داکتران موظف در این شفاخانه نیز با انتقاد از عدم پرداخت معاشات، گفت که این معضل، تاثیری منفی بالای روحیۀ داکتران وعرضه خدمات صحی برجا می‌گذارد.

وی، با اشاره به مشکلات اقتصادی برخی کارمندان این شفاخانه گفت کسانی که نان خوردن در خانۀ خود نداشته باشند، چگونه می‌توانند به مریضان خدمات صحی را عرضه کنند.

کارمندان شفاخانه افغان-جاپان، با انتقاد از فعالیت موسسه مواظبت خانواده‌های افغان (CAF) که مسئولیت پیش‌برد عرضۀ خدمات صحی درشفاخانه افغان-جاپان را به عهده دارد، گفت از روزی که با این موسسه قرارداد صورت گرفته، معاشات شان به موقع پرداخت نمی‌شود.

آن‌ها می‌گویند که اکنون موسسه مذکور، تصمیم دارد تا شماری از کارمندان این شفاخانه را از وظایف شان منفک کند، که این تصمیم نگرانی کارمندان را بیشترساخته است.

کارکنان بخش کوید -۱۹ درکابل، بخاطر حل مشکل شان به ولسی جرگه عارض شده اند:

در نامۀ ارسالی داکتران بخش کوید ۱۹ شهرکابل، عنوان ولسی جرگه گفته شده است که به تعداد ۶۸ تن از کارمندان صحی مبارزه با کرونا در کابل، از هفت ماه بدینسو معاشات شان را دریافت نکرده اند.

منبع نوشته است: “زمانی که  شیوع کرونا شدت گرفت، همه مردم در وحشت از بین رفتن به سر می‌بردند؛ اما ما با درک مسئولیت در قبال مردم و جامعه، به صورت شبانه روزی کار می کردیم.”

دراین نامه آمده است که برخی اعضای خانواده های این کارمندان صحی، به این بیماری مهلک مصاب و شماری هم جان باخته اند؛ اما با تمام چالش‌ها وظیفۀ شان را صادقانه انجام دادند؛ که  با تاسف معاشات شان پرداخت نشده است.

مسئولان: این مشکل تا دو هفتۀ آینده حل خواهد شد

میرلیث مصطفی رئیس سوق و اداره کرونا در وزارت صحت عامه، به آژانس خبری پژواک تایید کرد که صدها کارمند صحی بخش کرونا، ازچند ماه به این سو معاشات شان را به دلیل مشکلات که از سوی وزارت مالیه به وجود آمده، دریافت نکرده اند.

وی گفت: “معضل پرداخت معاشات (کارمندان صحی) از طرف وزارت صحت عامه نه، بلکه از طرف وزارت مالیه به وجود آمده است.”

به گفتۀ موصوف، معاش دوتا چهارماهۀ شماری از کارمندان صحی پرداخت نشده است. وی افزود: “مشکل حل شده و به زودی درقدم نخست، معاشات کارمندان صحی بخش کرونا و سپس سایر پروژه‌های صحت اجراء خواهد شد.”

همچنان خادم علی عاطفی مسئول پروژه (CAF) در شفاخانه افغان-جاپان، به پژواک گفت که این مشکل، تنها در شفاخانه افغان-جاپان نه، بلکه در سراسر کشور وجود دارد.

موصوف با ذکر اینکه مشکل با وزارت صحت عامه شریک گردیده است، افزود: “وزارت صحت عامه تعهد سپرده که به زودی معضل معاشات کارمندان را حل می‌کند.”

عاطفی، برکناری شماری از کارمندان شفاخانه افغان-جاپان را رد کرده و گفت که افغانستان، در موج سوم کرونا قرار دارد و کاهش کارمندان منطقی نیست.

اما رفیع تابع سخنگوی وزارت مالیه، به پژواک گفت که معاشات تمامی ادارات دولتی، به پیشواز ماه مبارک رمضان و فرارسیدن عید، تا ماه ثور اجراء شده است.

وی، با اشاره به عدم پرداخت معاشات در برخی ادارات، گفت که مشکل در حواله جات برخی ادارات دولتی، باعث عدم اجرای معاشات آن ادارات شده است.

عزیزالله همدرد


این گزارش تحقیقی، با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه شده است؛ مسئوليت محتوای آن تنها به عهدۀ پژواک بوده و الزاماً بیانگر دیدگاه های اتحادیه اروپا نمی باشد.

Hits: 10139

Check Also

مکتوب‌ نشرشده در مورد قیود شب‌گردی جعلی است

کابل (پژواک، ۸ جوزا ۱۴۰۳): وزارت دفاع ملی می‌گوید، مکتوب نشرشده در مورد وضع قیود شب‌گردی ج…