نادرست - April 17, 2021

خبر توافق رئیس جمهور غنی در مورد رهایی هفت هزار زندانی طالب ادعای اثبات ناشده است

کابل(پژواک،۲۸ حمل ۱۴۰۰): کریم خرم رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین، در یک بحث تلویزیونی گفته است که رئیس جمهورغنی، در مورد رهایی هفت هزار زندانی طالب با امریکا موافقه کرده است؛ اما ریاست جمهوری آنرا رد می کند.

ادعا: عبدالکریم خُرم وزیرپیشین اطلاعات و فرهنگ و رئیس دفترحامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، اخیراً در یک بحث سیاسی خبرگزاری کاویان زیر نام «خروج نیروهای خارجی و پیچیده گی های نشست استانبول» گفته است که به اساس اطلاعات دست داشتۀ او، اخیراً طالبان و امریکایی ها در شهر دوحۀ قطر، روی مسایلی چون ” لیست سیاه و رهایی هفت هزار زندانی طالبان”، بحث هایی داشته اند.

او می افزاید: “قرار اطلاعاتی که من دارم، هم در تیلیفون و هم با وزیر خارجۀ امریکا و خلیلزاد با رئیس جمهور افغانستان، این موضوع[رهایی هفت هزار زندانی] مطرح گردیده و از طرف آقای غنی هم پذیرفته شده است.”

حقیقت یابی:

ریاست جمهوری، سخنان خرم را عاری از حقیقت میداند.

دوا خان مينه پال رئيس دفتر رسانه هاى حکومت، می گوید که سخنان عبدالکریم خُرم در خصوص موافقه رئیس جمهور پیرامون رهایی هفت هزار زندانی طالبان، حقیقت ندارد.

موصوف افزود: “چنین تقاضا را نه امریکا کرده و نه حکومت افغانستان کدام فیصله ای در مورد کرده است.”

به گفتۀ وی، حکومت افغانستان زمانی زندانيان طالبان را رها مى‌کند که در پروسۀ صلح، پيشرفت و يک آتش بس دايمى و سرتاسرى صورت گيرد؛ زیرا با درنظرداشت تجارب قبلی که پنج هزار زندانی طالبان آزاد شد؛ اما ناامنی ها افزایش یافت و بیشتر آزاد شدگان دوباره به جنگ برگشتند.

طالبان تاحال در مورد توافق حکومت با رهایی هفت هزار زندانی آنان چیزی نگفته اند، اما به اساس توافقنامه دوحه تمام زندانیان طالبان باید از زندان ها آزاد شوند. طالبان نیز روی عملی شدن این توافقنامه تاکید دارند.

نتیجه: گفته های عبدالکریم خرم، در مورد اینکه رئیس جمهورغنی با رهایی هفت هزار زندانی طالب موافقه کرده، از سوی حکومت افغانستان رد شد.

فیصله: خبر توافق رئیس جمهور غنی در مورد رهایی هفت هزار زندانی طالب، ادعای اثبات ناشده است.

 

عزیزالله همدرد

Hits: 1850

Check Also

آنتی‌بیوتیک‌ها و اسپرین، دواهای ضد کرونا نیستند

کابل (پژواک، ۲۰ اسد۱۴۰۰): مطلبی در مورد اینکه “کرونا، باکتریا است، نه ویروس و برای د…