نادرست - February 11, 2021

احمدی عضو تیم مذاکراتی صلح به شکل اجباری وارد کابل نشده است

کابل (پژواک، ۲۲ دلو ٩٩): گزارشات مبتنی بر اینکه رئیس جمهور، محمد امین احمدی عضو تیم مذاکراتی دولت را بخاطر اظهارات در مورد حکومت موقت به شکل اجباری از دوحه به کابل دعوت کرده است، نادرست است.

مذاکرات صلح میان تیم های مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه مرکز قطر به تاریخ ۲۲ ماه سنبلۀ سال جازی آغاز شد و جانبین تا هنوز تنها بر طرزالعمل مذاکرات توافق کرده اند.

دور دوم این مذاکرات به تاریخ ۱۷ ماه جدی آغاز شد؛ اما اخیراً میان جانبین نشست های رسمی برگزار نشده است و برخی اعضای تیم مذاکراتی طالبان به کشور های روسیه، ایران و ترکمنستان سفر کرده اند.

چهار عضو تیم مذاکراتی دولت نیز روز گذشته وارد کابل شده اند.

ادعا: محمد امین احمدی عضو تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان به “رخصتی اجباری” به کابل دعوت شده است.

یک روزنامۀ که از کابل نشر می شود، روز گذشته گزارش را به نشر رساند که قرار است محمد امین احمدی عضو تیم مذاکراتی دولت به تقاضای رئیس جمهور غنی به “رخصتی اجباری” وارد کابل شود.

یک روزنامه دیگر در کابل و برخی رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی نیز اظهارات مشابه را بیان کرده است.

منابع ذکرشده نگاشته است، احمدی بخاطری به رخصتی اجباری به کابل دعوت شده است که چند روز قبل در خصوص تشکیل حکومت موقت سخن زده بود.

به تاریخ هفت ماه دلو در شبکه های اجتماعی یک کلیپ صوتی محمد امین احمدی نشر شد که نامبره میگوید، حکومت موقت در افغانستان آمدنی است.

وی گفته بود: “جهانیان از رئیس جمهور غنی رضایت ندارند، حکومت موقت و انتقال آمدنی است، کمک های جهانیان مشروط است و چیزی که آنها میخواهد انجام می شود، آنها صلح میخواهند، حکومت مشترک تشکیل می شود که رئیس جمهور غنی در آن وجود نخواهد داشت، در قدم اول باید نظام را نجات داده شود نه حکومت؛ رئیس جمهور غنی و حکومت کنونی قربانی میشود؛ بخاطریکه حمایت بین المللی ندارد.”

احمدی که در تیم مذاکرات دولت نمایندۀ حزب وحدت اسلامی تحت رهبری محمد کریم خلیلی می باشد، پس از نشر این کلیپ در رسانه های اجتماعی گفت، صدای نشر شده از وی می باشد و این اظهارات را در یک مجلس شخصی بیان کرده است.

حقیقت یابی:

اما احمدی امروز (۲۲ دلو) به آژانس خبری پژواک گفت که از طرف هیچ کس به شکل اجباری دعوت نشده است، وی بر اساس رخصتی نوبتی بین اعضای تیم مذاکراتی وارد کابل شده است.

وی گفت: “رئیس جمهور از آمدن من خبر دارد، با تفاهم با رئیس جمهور به رخصتی آمدم، اینکه من را احضار کرده بود، برایم کسی چیزی نگفته است و من این اظهارات را رد می نمایم که گویا من به شکل اجباری دعوت شدم.”

ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح نیز دعوت احمدی به شکل اجباری را رد میکند و میگوید، اعضای تیم مذاکراتی (داکتر محمد امین احمدی، حبیبه سرابی، رسول طالب و کلیم الله نقیبی) بخاطر به پیش بردن کارهای شخصی از دوحه به کابل آمدند و بزودی دوباره وارد دوحه خواهند شد.

نتیجه: برخی رسانه ها میگوید که رئیس جمهور، محمد امین احمدی عضو تیم مذاکراتی را بخاطر اظهارات نامبرده که گفته بود (حکومت موقت آمدنی است) به شکل اجباری به کابل دعوت کرده است؛ اما احمدی و وزارت دولت در امور صلح این اظهارات را نادرست میخواند.

نتیجه: گزارشات نشر شده مبنی بر دعوت اجباری محمد امین احمدی عضو تیم مذاکراتی دولت از سوی رئیس جمهور نادرست است.

احمد صهیب حسرت

Hits: 3359

Check Also

آنتی‌بیوتیک‌ها و اسپرین، دواهای ضد کرونا نیستند

کابل (پژواک، ۲۰ اسد۱۴۰۰): مطلبی در مورد اینکه “کرونا، باکتریا است، نه ویروس و برای د…