يوناما خواستار برخورد قانونی با مولانا عبدالله کمیشنر کمیسیون انتخابات شد
درست - November 11, 2019

يوناما خواستار برخورد قانونی با مولانا عبدالله کمیشنر کمیسیون انتخابات شد

کابل (پژواک،۲۰ عقرب ۹۸): دفتر یوناما، در پی برخورد نامناسب مولانا عبدالله کمیشنر کمیسیون انتخابات با کارمندان این کمیسیون، کتباً از وی شکایت کرده و خواستار برخورد قانونی با وى شده است.

 شکايت نامه ای که به زبان انگلیسی است و در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته، نشان می دهد که دیروز به تاریخ (۱۹عقرب)، تاداميچی یماماتو نماینده ویژۀ سازمان ملل در افغانستان، از برخوردهای زشت و توهین آمیز مولانا محمد عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، با کارمندان این کمیسیون، کتباً شکایت کرده است.

در این شکایت نامه آمده است که شام ۱۴ عقرب ماه روان، مولانا محمد عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات؛ به مذهب و قوم بشیر علی مسئول ملى مرکز جمع بندی نتایج، توهین کرده است.

در ادامه شکایت نامه آمده است، زمانی که مولانا محمد عبدالله، با کارمند متذکره برخورد زشت و توهین آمیز کرده، رئیس و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات‎، دو کمیشنر بین الملی اعضايى که حق رای را ندارند، مسئولان دارالانشای کمیسیون انتخابات و تیم پروژه سازمان ملل برای حمایت از انتخابات (UNESP) نیز حضور داشتند.

در این شکایت نام تذکر یافته است که در جریان جلسه، تیم پروژه سازمان ملل برای حمایت از انتخابات ،(UNESP) مشاوران تخنیکی و کمیشنران بین المللی، شاهد اظهارات مستقیم تهدیدآمیز از جانب مولانا عبدالله علیه بشیرعلی مسئول ملى مرکز جمع بندى نتايج بوده اند.

سازمان ملل متحد، این نوع رفتار را كاملاً غیر قابل قبول و برخلاف مادۀ ۱۷ قانون انتخابات می داند.

در ماده امده است که اعضاى کميسيون مکلف اند، حين اتخاذ تصاميم منافع علياى کشور، احکام قانون اساسى افغانستان را رعايت نموده و از اعمال هر نوع تبيض و تعصب نژادى، قومى، منطقوى، حزبى، لسانى، مذهبى و جنيستى اجتناب ورزند.

 در این شکایت نامه، به ماده ١٦ قانون انتخابات نيز اشاره صورت گرفته، که در آن حالات عزل اعضاى کميسيون انتخابات، مورد بحث قرار گرفته است.

در فقره ٨ اين ماده آمده است که عدم رعايت حکم ماده ١٧ قانون انتخابات نيز باعث عزل اعضاى اين کميسيون شده ميتواند.

همچنان نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، با اشاره به اینکه در گذشته نیز مولانا محمد عبدالله با کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات برخورد زشت و توهین آمیز کرده است، می گوید که چنین برخورد، غیرقابل تحمل است و باید قضیه به گونۀ جدی بررسی شده و با کمیشنر نامبرده، برخورد قانونی صورت بگیرد.

همچنان یک منبع معتبر در کمیسیون مستقل انتخابات که خواست نامش در خبر ذکر نشود نیز برخورد زشت، توهین آمیز و تهدید به مرگ از سوى مولانا محمد عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات را با یکی از کارمندان کمیسیون انتخابات تايید کرده و به پژواک گفت که شام ۱۴ عقرب ماه روان، عبدالله با یکی از کارمندان کمیسیون، برخورد زشت و توهین آمیز کرده است.

وی، با اشاره به اینکه کارمند متذکره اهل تشیع می باشد، علاوه کرد: «مولانا عبدالله به کارمند گفته است که “نواسه امام حسین نه، نواسه پیامبر هم باشی، می کشمت!”

موصوف گفت که همان شب، در اعتراض به برخورد زشت و توهین آمیز کارمند متذکره، دارالانشاى کمیسیون مستقل انتخابات نیز کار را متوقف کرد.

از سوى ديگر، بشیر علی مسئول ملى مرکز جمع بندی نتایج به پژواک گفت که از سوى مولانا عبدالله به وى توهين صورت گرفته است.

وى علاوه کرده: “بلى تمام اعضاى کميسيون وجود داشت که عبدالله به من توهين کرد.”

بشير على در اين مورد، از دادن جزئيات بيشتر خود دارى کرد.

همچنان پژواک در اين مورد، از دفتر يوناما خواستار معلومات شد که انها چنين پاسخ نوشتند: “انتخابات افغانستان با چالش هاى جدى رو به رو است؛ خصوصا در بخش شمارش آرا، يوناما متعهد است که در بخش هاى تخنيکى و مسلکى، کميسيون هاى انتخاباتى را همکارى کند؛ پس کميسيون ها بايد نيز به تمام قوانين افغانستان احترام بگذارند و حسابده باشند.”

اما مولانا محمد عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، با اشاره به مکتوب ملل متحد٬ گفت: “من این مکتوب را از بنیاد رد می کنم و این دروغ محض است و کسانی که اطلاعات نادرست را شریک کرده اند، از طریق مراجع ذیربط داخلی و خارجی، بالای شان دعوا می کنم. نماینده گی سازمان ملل متحد، کوشش کند حرف های کسانی را که به نفع یک و یا چند نامزد کار می کنند، گوش نکند و پس از تحلیل و تجزیه تصمیم اتخاذ کند.”

این در حالی است که در گذشته نیز گزارشات از “لت و کوب” رئیس تکنالوژی و معلوماتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات توسط مولانا عبدالله، در رسانه ها منتشر شده است.

بعضی از مسئولان و ماموران کمیسیون مستقل انتخابات، در صبحت با ۸ صبح، مولانا محمدعبدالله کمیشنر این کمیسیون را به لت‌وکوب محمد کبیر پناهی متهم کردند. محمد کبیر پناهی رئیس تکنالوجی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات است. ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات نیز تأیید می‌کند که مولانا محمدعبدالله، با پناهی برخورد «فزیکی» داشته است. این اتفاق، به تاريخ چهاردهم سنبله رخ داده است. پناهی نیز موضع ریاست دارالانشا را تأیید کرد و گفت که گزارش مفصل برخورد مولانا محمد عبدالله را به دارالانشا برای تصمیم‌گیری فرستاده است. او هرچند توضیحات بیش‌‎تر در این مورد نداد؛ اما تصریح کرد که هرآنچه دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفته است، صحت دارد.

عزيزالله همدرد

Hits: 4446

Check Also

در مورد طرزالعمل گفتگوهای صلح توافق صورت گرفته است

کابل (پژواک، ۱۲ قوس ۹۹): سخنگوى تیم مذاکراتی دولت در قطر و برخی منابع دیگر میگویند که تیم …