هيئت حقيقت ياب: هیچ نوع دستبرد در مواد انتخاباتى صورت نگرفته است
درست - October 26, 2019

هيئت حقيقت ياب: هیچ نوع دستبرد در مواد انتخاباتى صورت نگرفته است

کابل (پژواک،۴ عقرب ۹۸): یافته های هيئت حقیقت یاب متشکل از تیم های انتخاباتی «ثبات و همگرایی»، «دولت ساز» و کمیسیون مستقل انتخابات؛ نشان می­دهد که هيچ نوع دستبرد و يا تصرف در مواد انتخاباتى و ماشين هاى بايومتريک صورت نگرفته است.

به اساس يک گزارش آژانس خبرى پژواک؛ تيم انتخاباتى«ثبات و همگرايى» به رهبرى داکتر عبدالله عبدالله، به تاريخ ٢٩ ميزان در يک نشست خبرى در کابل، اعلام کرد که قفل دروازۀ مرکز جمع بندی دیجیتلی شکستانده شده و بايد در اين زمينه تحقيق صورت گيرد. 

اعضاى اين تيم انتخاباتى، ادعا کرده بودند که قفل دروازۀ اين مرکز، از سوی قطعات خاص پولیس و کارمندان دارالانشای این کمیسیون، به دستور ارگ رياست جمهورى، شکستانده شده است.  

پس از این ادعاها، هیئتی بتاریخ اول عقرب، متشکل از تیم های انتخاباتی «ثبات و همگرایی»، «دولت ساز» و کمیسیون مستقل انتخابات، برای بررسی اين قضیه تشکیل شد. این هیئت بتاریخ دوم عقرب، ساعت ٣:٣٠ به ترکیب مولانا محمد عبدالله و اورنگزیب کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، څارنوال قاطع و داکتر رستم به نماینده گی تیم ثبات و همگرایی و یاسر مومند و سید خالد سادات به نماینده گی تیم دولت ساز، بررسی و تحقیقات را آغاز نمود.

يافته هاى هيئت:

در گزارش ۷ صفحه ای هیئت توظیف شده که به دسترس آژانس خبرى پژواک قرار گرفته، آمده است که مهر و لاک های دروازه های اتاق ماشین های بایومتریک، به صورت فزیکی مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته و شماره مهر و لاک «قفل» با یاد داشت ناظرین ستادهای انتخاباتی و مشاهدین، مطابقت داشت و تمام ناظرین و مشاهدین، کتباً آن را تايید کردند.

بر اساس این گزارش، صندوق­های حاوی ماشین­های بایومتریک باز شد و تعداد ماشین­ها توسط ناظرین ستادهای انتخاباتی، مورد بررسی قرار گرفت و همۀ آن سالم بود و از دست نخوردن آن تائید کردند و سپس در حضورداشت ناظرین، تمام اطلاعات باقی ماندۀ ماشین­های بایومتریک، به سرور منتقل گردید.

همچنان، به منظور حصول اطمینان بیش­تر از اینکه آیا در جریان شب مورخ ۲۸ میزان، کدام اطلاعات به سیستم انتقال یافته است یا خیر؟ کمیسیون ذریعۀ ایمیل رسمی، از شرکت «درملوک» خواهان معلومات گردید، که این شرکت در پاسخ به ایمیل ارسال شده کمیسیون نوشته است که هیچ گونه اطلاعات در سیستم انتقال نیافته است، که این ایمیل به ستادهای انتخاباتی نیز شریک شده است.

در ادامه گزارش آمده است که ۱۶ صندوق­ موجود در داخل اتاق، از لحاظ فزیکی و تعداد و مهر و لاک­های آنان از لحاظ شماره، مورد بررسی قرار گرفت و همگی سالم بودند و با یادداشت های ستادهای انتخاباتی نامزدان مطابقت داده شد ومورد تايید ناظرین و مشاهدین نیز قرار گرفت.

در جای دیگر این گزارش آمده است: “با در نظرداشت اینکه دروازه تعمیر ریاست آموزش های انتخاباتی، طبق معمول مهر و لاک شده است و طبق معمول، باید فردای آن روز از سوی مسئولین باز میشد، اینکه در شب باز شده و سبب ایجاد سوء تفاهمات شده است را نشان می دهد که با توجه به بررسی دروازۀ اتاق مربوط ماشین بایومتریک، بررسی فزیکی مهر و لاک و شمارۀ این مهر و لاک، بررسی فزیکی صندوق های ماشین های بایومتریک و مهر و لاک های آن­ها و با درنظرداشت ایمیل رسمی شرکت درملوک، به این نتیجه میرسیم که هیچ نوع دستبرد و یا تصرف در مواد انتخاباتی و ماشین های بایومتریک، صورت نگرفته است.”

هیئت نوشته است که در کنار بررسی­ هیئت، باید کمره های امنیتی به صورت جدی بررسی گردد و هر شخص که در آن شب، بدون استیذان مقام ذیصلاح کمیسیون در دفاتر کمیسیون وارد شده باشد، باید تحت پیگرد قرار گیرد.

در اخیر این گزارش آمده است که با توجه به تخلف واقع شده، تصمیم هیئت بر آن شد  که هر یک (حمیدالله احمدزی مشاور امنیتی دارالانشای کمیسیون، حاجی لطف الرحمان مسئول محافظين ملکی کميسیون، سید اصغر سرباز امنیتی تولی اول پولیس) و سایر اشخاصی که در این قضیه دخیل اند و هدایت داده اند، به منظور تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن، به مرجع ذیربط عدلی و قضایی معرفی شوند.

ذبیح الله سادات، سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز به پژواک گفت که نتیجه بررسی هیئت، نشان می دهد که هیچ دستبردی بر معلومات رای دهندگان صورت نگرفته و در اتاق متذکره هم، کسی داخل نشده است.

اما تيم انتخاباتى ثبات و همگرايى، خواهان مجازات کسانى شده است که قفل دهليز را شکستانده اند.

فريدون خوځون سخنگوى تيم انتخاباتى«ثبات و همگرایی»، به سوال آژانس خبرى پژواک مبنى بر نتايج اين تحقيق که هيچ نوع دستبرد و يا تصرفى در مواد انتخاباتى و ماشين هاى بايومتريک صورت نگرفته است، پاسخ مشخص ارائه نکرد. 

 اما موصوف گفت که باید با دیدن نوارهای تصویری کمره ها، مقصر اصلى قضيه شناسايى و ثابت شود.

وی، با اشاره به اینکه هویت فردی که قفل را شکستانده است تاکنون روشن نیست، افزود:” در آنجا پنج نفر حضور داشت و هویت آنان، بر اساس ویدیوی ضبط شده، کمره ای که در رو به روی دروازه نصب است، باید روشن شود.”

او تصریح کرد: “برای ما مهم این است که نهادهای عدلی و قضایی، باید عاملان این قضیه را محکوم به مجازات کند؛ تا در آینده هیچ کس جرئت بدنام سازی پروسۀ ملی را نکند.”

سید خالد سادات نماینده تیم دولت ساز در هيئت حقیقت یاب، به پژواک گفت هيئت موظف تائید می کند که بر اتاق ماشين هاى بايومتريک، نه کدام حمله صورت گرفته و نه کدام مداخله؛ همچنان هر نوع دستبرد و تغیير و تبدیل در مواد انتخاباتی، رد گرديده و از شفافیت پروسۀ انتخابات اطمینان داده شده است.

وی گفت:”حالا روشن شد که توطئه اخير تیم ثبات و همگرایی هم بی نتیجه شد، بهانه اى را که برای شکست خویش می پالید، آن هم نچلید و خاک انداختن در چشم مردم افغانستان روشن گردید. یک تیم که ادعای خویش را ثابت کرده نمی تواند، به کدام اساس ادعاى برنده گی در انتخابات را می کند.”

وی افرود: “یک تیم که ناظرین شان قبول می کنند که در مواد حساس دستبرد نشده؛ اما سران شان در پردۀ تلویزیون بهانه برای شکست خویش می پالند، چانس برنده شدن شان خیال است، محال است و جنون.”

عبدالقهار فرخ سیر رئیس اطلاعات و ارتباط عامه اداره لوی څارنوالی افغانستان، به پژواک گفت که کمیسیون مستقل انتخابات، تاکنون هیچ فردی را در پیوند به قضیۀ (شکستن قفل مرکز بررسی و جمع بندی نتایج دیجیتلی»، که در کمیسیون رخ داده، نفرستاده است.

يوسف رشيد رئيس اجرايى بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا)، با انتقاد از کمیسیون مستقل انتخابات گفت:”هیچ نهاد ناظر بر انتخابات، عضویت این هیئت را نداشت. در همچو حالاتی که یک طرف قضیه کمیسیون، و طرف دیگر قضیه، تکت های انتخاباتی قرار می گیرد، حضور نهادهای ناظر بر انتخابات، مهم و کلیدی است؛ تا معلومات دقیق را با بیطرفی کامل با مردم شریک کنند.”

وی گفت که مستقیماً گزارش دریافت نکرده اند؛ اما از طریق رسانه­ها اطلاع حاصل کردند که افرادی که به نحوی در شکستن قفل دخیل بودند، به څارنوالی معرفی شده اند و از عدم خلل وارد شدن به دستگاه­ نیز اطمینان داده شده است.

انتخابات ریاست جمهوری، در ششم میزان سال­روان برگزار شد. قرار تقويم انتخاباتی، نتایج ابتدايى بايد به تاریخ ۲۷ ميزان و نتایج نهایی در ۱۶عقرب اعلام می شد.

اما به تاریخ ۲۷ میزان، کميسيون مستقل انتخابات اعلام کرد که به دليل تاخير در روند انتقال معلومات دستگاه بايومتريک در سرور، نتايج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، با تاخير اعلام مى شود که تاکنون اعلان نشده است.

هيئت حقيقت ياب: هیچ نوع دستبرد در مواد انتخاباتى صورت نگرفته است

عزیز الله همدرد

Hits: 3265

Check Also

در مورد طرزالعمل گفتگوهای صلح توافق صورت گرفته است

کابل (پژواک، ۱۲ قوس ۹۹): سخنگوى تیم مذاکراتی دولت در قطر و برخی منابع دیگر میگویند که تیم …