به خاطر شفافیت در انتخابات، ۴۲۷ هزار رای دهنده از فهرست رای دهنده گان حذف شده اند
تا حدی درست - October 22, 2019

به خاطر شفافیت در انتخابات، ۴۲۷ هزار رای دهنده از فهرست رای دهنده گان حذف شده اند

کابل(پژواک، ۳۰ میزان ۹۸): کمیسیون انتخابات، می گوید که قبل از برگزاری انتخابات، ۴۲۷ هزار رای دهندۀ مشکوک، از فهرست رای دهنده گان حذف گردیده است و از کدام جغرافیاى و قوم خاص نمی­باشند.

کمیسیون مستقل انتخابات، با رد ادعاهايى که گویا کمیسیون، رای دهنده گان یک قوم و جغرافیاى خاص را حذف کرده است، گفت که رای دهنده گان بیرون شده از فهرست رای دهی، از سراسر کشور بوده اند.

ذبیح الله سادات سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون انتخابات، گفت که این کمیسیون، قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، ۴۲۷ هزار رای دهنده را در دو مرحله از ليست راى دهنده گان بیرون کرده؛ اما از کدام قوم و جغرافیاى خاص نه، بلکه از سراسر کشور بوده اند.

وی علاوه کرد که این کمیسیون، ۴۰۰ هزار رای دهنده که دارای تذکره تکراری، تذکره جعلی و زیر سن را که بدون اساس و غیرواقعی بودند، از فهرست رای دهنده گان حذف کرده است.

موصوف، با اشاره به حذف برخی رای دهنده گان دیگر در همکاری با اداره ملی احصائیه، گفت: «فهرست را به اداره ملی احصائیه روان کردیم و گفتند که از مجموع رای دهنده گان، حدود ۲۷ هزار تذکره­ در مرکز معلومات اداره احصائیه وجود نداشت، و آن را حذف کردند.»

حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات، به آژانس خبری پژواک گفت که در برخی لیست های رای دهنده گان؛ بخاطرى مشکلات وجود داشت که از کمیشنران قبلی، به آنها باقی مانده بود و در لیست های نوین، هیچ مشکل دیده نمی شود.

وی افزود: “تنها کسانی که تذکره های جعلی داشتند و یا دو تذکره گرفته بودند، از حق رای دهی باز مانده اند.”

روئینا شهابی سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات نیز حذف نام رای دهنده گان، یک قوم و جغرافیاى خاص را از فهرست رای دهی توسط اين اداره، رد کرده و گفت که این، اتهامى بیش نیست و کدام اسنادی در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود که کمیسیون انتخابات، از اداره احصائیه درخواست کرده بود تا رای دهنده گان مشکوک را بر اساس تذکره تابعیت شان شناسایی کند که این اداره، مطابق به قانون کارش را انجام داد.

موصوف گفت که کميسيون مستقل انتخابات، رسماً از آنان درخواست کرد تا از مجموع ۹.1 میلیون تذکره، تذکره های جعلی، تزویری و مشکوک را شناسایی کند و این اداره، مطابق به قانون به آن رسیدگی کرد.

او تصریح کرد: “تذکره­هايی که مشکل داشت، از طرف اداره ملی احصائیه، صرفاً مشکوک تشخیص شد و در پاسخ به مکتوب کمیسیون انتخابات، رسماً نوشته شد که ۲۷ هزار تذکره دارای کوائف است و تا اطلاع بعدی، تذکره ها مشکوک تشخیص داده شده است و کمیسیون مطابق به طرزالعمل هایش، می تواند در مورد تصمیم اتخاذ کند.”

آژانس خبری پژواک، تلاش کرد تا مکتوب هايی که به منظور تصفیه فهرست رای دهنده گان میان کمیسیون انتخابات و اداره ملی احصائیه و معلومات رد و بدل شده بود، را به دست آورد؛ اما با تماس های مکرر و ارسال فورم درخواست اطلاعات به اداره احصائیه، موفق به دریافت مکاتيب نگردید.

اما نهادهای ناظر بر انتخابات می گویند که در ابتدا از آن استقبال گردید؛ اما در آینده دیده شد که در تصفیۀ فهرست رای دهنده گان دقت لازم نشده است.

یوسف رشید رئیس اجرایی انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان «فیفا»، به پژواک گفت که پیش از برگزاری انتخابات، حذف بیش از ۴۰۰ هزار رای دهنده از سوی کمیسیون انتخابات، بر برخی سیاسیون خوشایند بود و از آن استقبال کردند.

وی تصفیه قومی، سمتی و زبانی را رد کرده و گفت که در انتخابات ریاست جمهوری، از ساحات مختلف نظارت داشتند و این حذف مربوط یک قوم، سمت و یا زبان نبوده است.

موصوف افزود: «ما منحیث نهاد ناظر، به کمیسیون گفتیم که لیست را نصب کند تا اشتباهات اصلاح شود؛ اما خواست ما مورد حمایت قرار نگرفت و به همین دلیل، در روز انتخابات شاهد بودیم که تعداد زیادی از رای دهنده گان که نام شان در لیست موجود بود، ستیکر داشت و در انتخابات ولسی جرگه رای هم داده بود؛ اما در انتخابات ریاست جمهوری، نامش در فهرست و دستگاه بایومتریک وجود نداشت.»

نعیم ایوب زاده رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان «تیفا»، با ذکر اینکه کمیسیون در تصفیه فهرست رای دهنده گان کوتاهی کرده است، گفت که در تهیه یک لیست شفاف رای دهنده گان، سهل انگاری بیش­تر صورت گرفته است.

قطب الدین رویدار عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که نزد این کمیسیون، ٤١٧ شکایت از نبود اسامى در سیستم بایومتریک و ٧٩٢ شکایت در لیست های رای دهنده گان موجود است.

به گفتۀ رویدار؛ در بخش عدم رسیدن لیست های رای دهنده گان به مراکز رای دهی نیز هشت شکایت نزد آنها ثبت شده است.

احمد نسیم یک تن از باشندگان ناحیۀ پنجم شهر کابل، به پژواک گفت که در لیسۀ اسماعیل حسن زی، به این علت از حق رای دهی محروم شده است که در سیستم بایومتریک، نامش موجود نبود.

وی افزود: “من برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری، بالای تذکرۀ خود دوباره ستیکر زدم؛ اما در روز برگزاری انتخابات، نامم در سیستم بایومتریک نبود و از حق رای دهی محروم شدم.”

محمد حسن باشندۀ ناحیۀ چهارم شهر کابل نیز به آژانس خبری پژواک گفت که در مرکز انتخاباتی مسجد حاجی محمد داد ثبت نام کرده بود؛ اما در روز برگزاری انتخابات، به مرکز رای دهی مراجعه کرد و اجازه داده نشد.

عبداللطیف پدرام نامزد انتخابات ریاست جمهوری، با انتقاد از حذف نام رای دهنده گان، گفته بود که شخصاً با او مشوره صورت نگرفته بود و اطلاعاتی که دارند، کارمندان احصائیه مرکزی با تیم های خاص حکومتی کار کرده اند و برخى افراد را از ليست راى دهنده گان حذف نموده اند.

تعداد رای دهنده گان در انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷:

بر اساس معلومات مسئولان کمیسیون انتخابات، ثبت نام برای انتخابات ولسی جرگه سال ۱۳۹۷، ثبت نام جدید بود که با استفاده از کتاب ۱۰۰ صفحه یی استفاده شده. هر صفحۀ کتاب، شش رای دهنده را ثبت میکرد. این کتابها برای مراکز مشخص رایدهی زنانه و مردانه ترتیب شده بود.

درين پروسه جدید، به تعداد ۹۴۶۳۵۵۵ رای دهنده در فهرست رای دهنده گان موجود بود؛ اما بعد  از سکن و درج معلومات از کتابها به دتابیس، ۵۶۳۶۱۴ ریکارد (رای دهنده گان) از دتابیس، بر اساس ۷ کتگوری حذف گردیدند.

درین کتگوری ها، ۱۴۰۹۰۶ مورد از تذکره های خراب شده، ۱۵۷۱۴۲مورد از تذکره های تکراری، ۱۰۱۷۴۶ مورد از تذکره های عدم موجودیت تاریخ تولد، ۱۶۰۶۹۳ مورد تذکره از رای دهنده گان زیر سن، ۴۰۳ مورد از نبود معلومات تذکره، ۱۸۷۸ مورد از تذکره هايى که کتاب شان مفقود شده و ۸۴۶ مورد از مراکزى که بسته شده، شامل بودند.

این ریکاردها بعد از شناسایی نبود موقعیت و یا قوم، با استفاده از سکریپت های دیتابیس حذف شده؛ آن هم از بخشى از معلومات که ارزیابی گرديده است. بعد از تصفیه و حذف، برای انتخابات ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ شمار مجموعی رای دهنده گان، به ۸۸۹۹۹۴۱ میلیون تن رسید.

 تعداد رای دهنده گان در انتخابات ریاست جمهوری۱۳۹۸:

بعد از انتخابات ولسی جرگه سال ۱۳۹۷، کمیسیون انتخابات این فرصت را داشت تا معلوماتى را که در جریان محدودیت زمانی کم ایجاد گردیده بود، از نزدیک ارزیابی نماید. آنها کتابهایی را دریافتند که سکن نشده و بعضی از صفحات آن وجود نداشت. آنها همچنان جستجوی جدید برای رای تکراری و دارای آیدی های خراب شده را به راه انداختند و ۴۲۸۹۰۱ موارد قابل حذف را دریافتند؛ این موارد از رای دهنده گان هم بخاطرى قابل حذف بودند که منبع موقعیت و قوم شان معلوم نبود.

بعد از تصفیه و اضافه کردن، آنها ۵۹۳۶۴۶۵ رای دهنده مرد و ۳۱۶۷۱۸۷ رای دهنده زن را داشتند که در مجموع ۹۱۰۳۶۵۲ رای دهنده میشود.

کمیسیون همچنان ۲۶۸۴۶ موارد را از احصائیه مرکزی دریافتند که ظاهراً رای دهنده گان بودند که تذکره های جعلی داشتند. معلومات احصائیه مرکزی  فاقد ستیکر نمبر بود؛ به همین خاطر تطابق این معلومات با دیتابیس کار دشوار بود. کمیسیون فقط توانست ۲۰۵ مورد که معلومات آن موجود بود را تطبيق دهد و فقط ۱۸۱ مورد از رایدهنده گان فعال بودند در دتابیس که حذف گردیدند.

پس از آن کمیسیون انتخابات، با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، به خاطر واجد شرایط شدن تعداد زیاد شهروندان، ثبت نام تقویتی رای دهنده گان را راه اندازی نمود که در مجموع به تعداد ۳۲۹ هزار و ۳۱۲ تن جدیداً ثبت نام کردند.

همچنان این نهاد، در کنار ثبت نام عمومی تقویتی رای دهنده گان، در ولایت غزنی نیز ثبت نام رای­دهی راه اندازی کرد و در مجموع ۲۴۴ هزار و ۴۰۹ تن ثبت نام کردند.

سپس، کمیسیون انتخابات، رای دهنده گان تقویتی و رای دهنده گان در ولایت غزنی را در دیتابیس اضافه کرده که تعداد مجموعی رای دهنده گان، به ۹۶۶۵۷۴۵ میلیون تن رسید؛ از این جمع، بیش از ۲،۷ میلیون تن در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده اند؛ اما کمیسیون انتخابات از این جمع، معلومات یک میلیون و ۷۸۷ هزار رای دهنده بایومتریک شده را به مرکز اطلاعات منتقل کرده است.

کمیسیون مستقل انتخابات، اعلام کرده است که به زودی مرحلۀ تصفیه آرای ناپاک از پاک، تکمیل و نتایج ابتدایی را اعلان خواهد کرد.

انتخابات ریاست جمهوری، در ششم میزان سال روان برگزار شد. قرار تقويم انتخاباتی، نتایج ابتدايى انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان، به تاریخ ۲۷ اين ماه و نتایج نهایی در ۱۶ عقرب اعلام می شد.

اما به تاریخ ۲۷، کميسيون انتخابات اعلام کرد که به دليل تاخير در روند انتقال معلومات دستگاه بايومتريک در سرور، نتايج انتخابات با تاخير اعلام مى شود.

عزیزالله همدرد

Hits: 5976

Check Also

در مورد طرزالعمل گفتگوهای صلح توافق صورت گرفته است

کابل (پژواک، ۱۲ قوس ۹۹): سخنگوى تیم مذاکراتی دولت در قطر و برخی منابع دیگر میگویند که تیم …