تا حدی درست - January 28, 2021

برخی خواسته های طالبان مذاکرات صلح را با کندی مواجه کرده است

کابل (پژواک، ۸ دلو ۹۹): اظهارات که گویا طالبان بخاطر عدم رهایی زندانیان و عدم خارج کردن نام های رهبران این گروه از لیست سیاه، پیشرفت مذاکرات صلح در دور دوم را با تعویق مواجه کرده است تا حد بیشتر درست می باشد.

به تاریخ ۱۰ ماه حوت سال ۱۳۹۸ میان طالبان و امریکا در دوحه مرکز قطر توافق صلح به امضاء رسید و بر اساس آن به تاریخ ۲۲ ماه سنبله سال جاری مذاکرات بین الافغانی آغاز شده است.

در حدود دو ماه اول این مذاکرات، تنها بر طرزالعمل این مذاکرات توافق صورت گرفت و دور دوم این مذاکرات به تاریخ ۱۷ ماه جدی آغاز شد؛ اما به کندی به پیش میرود و تا هنوز کدام دست آورد ندارد.

در دور دوم مذاکرات تیم های مذاکراتی طالبان و دولت افغانستان سه نشست برگزار کرده است؛ اما بر اساس گزارش ها این نشست ها بیشتر جنبۀ تعارفی داشته و به گفتۀ نادر نادری سخنگوی تیم دولت افغانستان از ۱۰ روز گذشته بدینسو هیچ نشست نداشته است.

ادعا: از سبب خواست رهایی زندانیان دیگر طالبان و اخراج اسماء اعضای این گروه از لیست سیاه مذاکرات صلح با تاخیر مواجه شده است.

برخی گزارشات نشان میدهد که مذاکرات صلح متوقف شده است و طالبان به این خاطر حاضر به این مذاکرات نیستند که در خصوص رهایی ۷۰۰۰ زندانیان دیگر و اخراج نام های اعضای این گروه از لیست سیاه با امریکا چانه میزنند. برخی منابع دیگر نیز اظهارات مشابه را مطرح کرده است و در این مورد موضوع اخراج اسمای طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد نیز یادآوری کرده است.

این در حالیست که حکومت جدید امریکا گفته است، توافق صلح این کشور با طالبان را بررسی می کند.

توضیح: 

یک منبع موثق در قطر به آژانس خبری پژواک گفت، معلومات را بدست آورده است که طالبان منتظر رهایی زندانیان متباقی و اخراج نام های اعضای این گروه از لیست سیاه می باشند و ممکن است تا زمان حاصل کردن اطمئنان در این مورد مذاکرات صلح را آغاز نکنند.

منبع در این مورد معلومات بیشتر ارایه نکرد؛ اما گفت که طالبان از حدود دو هفتۀ گذشته بدینسو بخاطر اجندای مذاکرات صلح به نشست با تیم مذاکراتی دولت علاقمندی ندارند.

منیع میگوید، تیم مذاکراتی دولت از حدود دو هفته بدینسو در دوحه منتظر آغاز بحث روی اجندای مذاکرات صلح می باشد؛ اما تا هنوز مشخص نیست که مذاکرات در این مورد چه وقت آغاز خواهد شد.

یک عضو تیم مذاکراتی دولت افغانستان که نمی خواست نامش در گزارش ذکر شود، امروز اظهارات این منبع را تایید کرد و گفت، طالبان خواست های رهایی زندانیان و اخراج نام های اعضای این گروه از حکومت افغانستان نه، بلکه از امریکا می کند.

اما غلام فاروق مجروح عضو دیگر تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به آژانس خبری پژواک گفت: “آنها (طالبان) این موضوع [رهایی زندانیان متباقی و اخراج نام های آنان از لیست سیاه] را مطرح کرده است؛ اما به شکل یک شرط مطرح نکرد، آنها میگفتند که این کار باید صورت گیرد.”

اما فوزیه کوفی عضو تیم مذاکراتی دولت میگوید: “در این مورد به اعضای تیم به شکل رسمی چیزی گفته نشده است.”

نظرمحمد مطمئن تحلیلگر امور سیاسی که مذاکرات دوحه را تعقیب می نماید و با طالبان روابط نزدیک دارد در یک پاسخ آژانس خبری پژواک در این مورد گفت: “بلی، این دو شرط است، بخاطریکه این موضوع در توافقنامۀ صلح بین امریکا و طالبان پذیرفته شده است.”

وی می افزاید: “غالباً این موضوع از سوی طالبان مطرح شده است، تا زمانیکه نام های آنان از لیست سیاه خارج نشود و در خصوص رهایی زندانیان شان اطمئنان حاصل نکنند، ممکن است مذاکرات در حالت تعلیق باقی بماند.”

در یک بخش از توافقنامۀ صلح بین طالبان و امریکا آمده است: “امریکا به صفت یک اقدام اعتماد سازی متعهد است که با هماهنگی و تائید تمام جوانب ذیربط بدون تاخیر با همه طرف ها بالای یک پلان کار آغاز نماید که زندانیان جنگی و سیاسی را به زودی رها شوند. تا (۵۰۰۰) هزار زندانی طالبان که امریکا آن را به حیث یک حکومت نمی شناسند و آنها را به نام طالب می شناسند، و تا (۱۰۰۰) هزار زندانی طرف دیگر تا تاریخ ۱۵/رجب / ۱۴۴۱هـ ق – ٢٠ / حوت / ١٣٩٨ هـ ش – ۱۰ / مارچ / ۲۰۲۰ در روز اول مذاکرات بین الافغانی آزاد خواهند شد. طرف های مربوطه این هدف دارد که در سه ماه بعدی تمام زندانیان آزاد شوند. ایالات متحده بخاطر تکمیل این هدف تعهد می کند.”

در این مدت با در توجه به تعیین تاریخ مذاکرات بین الافغانی باید تمام زندانیان تا مورخ ۲۰ ماه جوزای سال ۱۳۹۹ آزاد می شدند؛ اما مذاکرات بین الافغانی صلح حدود چهار و نیم ماه قبل (تاریخ ۲۲ ماه سنبلۀ سال ۱۳۹۹) در دوحه مرکز قطر آغاز شد و تا هنوز بدون از حدود ۵۰۰۰ زندانی طالب و حدود ۱۰۰۰ زندانی دولت افغانستان زندانیان متباقی رها نشده اند.

همچنان در توافقنامۀ صلح میان امریکا و طالبان آمده است: “با آغاز مذاکرات بین الافغانی امریکا روند بازنگری اداری لست جایزه و تحریمات کنونی بر خلاف اعضا امارت اسلامی افغانستان که امریکا آن را به حیث حکومت نمی شناسد و آنها را به نام طالبان می شناسد، برای این هدف آغاز خواهد کرد که این تحریم ها تا مورخ ۸ / محرم / ۱۴۴۲هـ ق – ۶ /سنبله/١٣٩۹ هـ ش – ۲۷ / اگست / ۲۰۲۰ لغوه نماید.”

ایالات متحدۀ امریکا با آغاز مذاکرات بین الافغانی با اعضای دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد و افغانستان بخاطر این هدف تلاش های دیپلوماتیک آغاز نماید که تا تاریخ ۶ / شوال / ۱۴۴۱ هـ ق – ٩/ جوزا/ ١٣٩٩ هـ ش – ۲۹ / می / ۲۰۲۰ نام های اعضای امارت اسلامی افغانستان که امریکا آن را به شکل حکومت نه بلکه به نام طالب آن را می شناسد، از لست تحریم ها خارج شود.”

اما این در حالیست که تا هنوز طالبان از لیست سیاه خارج نشده اند.

پژواک در این مورد که آیا مذاکرات صلح بخاطر این شرایط طالبان با کندی مواجه شده است و یا خیر، از طریق واتس اپ با سخنگوی طالبان پرسید؛ اما جواب آنها را بدست نیاورده است.

ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به آژانس خبری پژواک گفت که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان آماده است تا در مورد هر مسئله‌ی که جانب مقابل دارد، بحث و گفتگو کند، این موضوعات می‌تواند جز اجندای بحث و مذاکره میان دو طرف باشد.

موصوف می افزاید: «زندانیان گروه طالبان در زندان‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان به سر می‌برند که صلاحیت رهایی آن هم با دولت افغانستان است، همچنان دولت جمهوری اسلامی افغانستان صلاحیت درخواست حذف اسامی طالبان را از لست تعزیرات سازمان ملل متحد دارد و ما حاضر استیم، این موضوعات را با جانب مقابل به بحث بگیریم.»

نتیجه: برخی اعضای تیم مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و یک تحلیلگر امور سیاسی نزدیک به طالبان تایید میکنند که رهایی زندانیان متباقی طالبان و اخراج نام های طالبان از لست سیاه سبب تاخیر مذاکرات از سوی طالبان شده است؛ اما برخی منابع تیم مذاکراتی دولت میگویند که طالبان این شرایط را با آنها مطرح نکرده است. طالبان و شورای عالی مصالحه در این مورد چیزی نمی گویند.

فیصله: اظهارات که گویا طالبان بخاطر عدم رهایی زندانیان متباقی و اخراج اسمای طالبان از لست سیاه پیشرفت در دور دوم مذاکرات صلح را با تاخیر مواجه کرده است، تا حد بیشتر درست است.

احمدشاه عرفانیار

Hits: 7895

Check Also

آنتی‌بیوتیک‌ها و اسپرین، دواهای ضد کرونا نیستند

کابل (پژواک، ۲۰ اسد۱۴۰۰): مطلبی در مورد اینکه “کرونا، باکتریا است، نه ویروس و برای د…