Sham Facebook pages of ministries spark concerns
گزارش های فیچری - December 7, 2019

صفحات جعلی به نام وزارت ها برای مردم مشکلات خلق نموده است

شهر کابل (پژواک،١۶ قوس ۹۸): یافته های آژانس خبری پژواک نشان می دهد که به نام بعضی وزارتخانه ها، صفحات جعلی ساخته شده و معلومات نادرست را به نشر می رسانند و برای مردم مشکلات خلق می نمایند.

بر اساس معلومات رسانه های حکومت؛ افغانستان مجموعاً ٢٣ وزارتخانه دارد، که وزیران آن از سوی رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی میشوند و رای تایید می گیرند. وزارت فواید عامه به ترانسپورت، و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به وزارت امور داخله مدغم گردیده است.

از جمع ٢٣ وزارت فوق، تنها صفحات فیسبوک ده وزارت تایید شده (Verified Page) است؛ اگر یک نشان آبی را در صفحه مشاهده می کنید، بدین معنی است که فیسبوک تأیید کرده است که این صفحۀ معتبر برای این اداره است.  

بر اساس گروه بررسی و تحقيق آژانس خبری پژواک؛ تعداد صفحات فیسبوکی به نام وزارتخانه ها، به ده ها می رسد و در جریان تحقیق، از جمع ٢٣وزارت فوق، تنها به نام هشت وزارتخانه صفحات انلاين جعلی دیده نشده است.

در هشت وزارت فوق؛ اطلاعات و فرهنگ، امور زنان، مهاجرین و عودت کننده گان، شهرسازی، اقتصاد، صنعت و تجارت، عدلیه و وزارت معادن، شامل است.

در این تحقیق؛ همه صفحات جعلی و اصلی به نام وزارتخانه ها با لینک آن، مورد بحث قرار گرفته است.

وزارتهای دارای صفحات جعلی:

١- وزارت دفاع ملی

صفحۀ اصلی

صفحۀ جعلی

فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، در این مورد به آژانس خبری پژواک گفت که به نام وزارت دفاع ملی، هیچ صفحۀ جعلی وجود ندارد.

٢- وزارت امور داخله

صفحۀ اصلی

صفحۀ جعلی

این صفحۀ جعلی وزارت امور داخله، از سوی یک فرد به پیش برده میشود و در این صفحه، نگاشته شده است که کارمند وزارت فوق است.

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله، در مورد این موضوع به آژانس خبری پژواک گفت که بخش جلوگیری از جرایم این وزارت، تلاش دارد تا جلو چنین صفحات جعلی را بگیرد و در ضمن پیرامون این موضوع، با وزارت مخابرات نیز تماس گرفته شده است.

رحیمی افزود که بخش جلوگیری از جرایم این وزارت، آماده است که در عرصۀ جلوگیری از صفحات جعلی فيسبوک، با هموطنان دیگر نیز همکاری داشته باشد.

وی گفت: “ساختن صفحات جعلی به نام وزارت یا کدام فرد و متضرر نمودن شخصیت آن، جرم است و به بخش جلوگیری از جرایم این وزارت، وظیفه داده ایم که در برابر چنین افراد اقدام نماید.”

آدرسى زيرنام «پوليس ملى افغان»، در صفحۀ اجتماعى فيسبوک فعاليت داشته و ده­ها هزار تعقيبى نيز دارد؛ مسئولين وزارت داخله، آن را جعلى خوانده مى گويند که جهت غيرفعال شدن اين صفحه، با وزارت مخابرات کار را آغاز کرده اند.

در اين صفحه، روزانه مطالب زيادى با تصاوير و ويديوهايى از سخنرانى هاى اراکين بلندپايۀ حکومت و کارکردهاى پوليس ملى، شريک شده است.

۳ـ وزارت امور خارجه

صفحۀ اصلی

صفحۀ جعلی

در این صفحۀ جعلی، پوست اخير در ماه می سال ٢٠١٧ به نشر رسیده که تنها در مورد وزارت، معلومات و تصاویر به نشر رسانده است.

گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه، در این مورد به آژانس خبری پژواک گفت که در حال حاضر، به نام این وزارت صفحۀ جعلی وجود ندارد؛ اما حدود دو سال قبل، یک صفحه موجود بود که معلومات نادرست را با مردم شریک میکرد.

به گفتۀ گران هیواد؛ به پشنهاد وزارت امور خارجه، این صفحه از سوی وزارت مخابرات غیر فعال شد.

۴ـ وزارت ترانسپورت

صفحۀ اصلی

صفحۀ جعلی

در این صفحۀ جعلی به نام وزارت ترانسپورت، آخرين پُست در ٩ برج فبروری سال ٢٠١٨نشر شده است.

اشرف حق شناس آمر بخش مطبوعاتی وزارت امور ترانسپورت، به آژانس خبری پژواک گفت که آنها چندین بار برای از بین بردن صفحات جعلی به نام این وزارت، به وزارت مخابرات مکتوب فرستاده اند؛ اما تاهنوز چنین صفحات باقی مانده است.

وی افزود: “کارمندان اداری ما چندین بار با وزارت مخابرات نشستند تا این صفحات جعلی را از بین ببرند؛ اما با تاسف تا هنوز هیچ اقدامى صورت نگرفته است.”

حق شناس گفت که از صفحات جعلی، بیشتر اوقات معلومات نادرست با مردم شریک میشود و این امر، قابل نگرانی است.

۵ـ وزارت تحصیلات عالی

صفحۀ اصلی

صفحۀ جعلی

به نام وزارت تحصیلات عالی، دو صفحۀ جعلی در فيسبوک ساخته شده است.

از طریق این صفحات، در ماه جولای سال جاری نیز معلومات شریک گردیده است؛  صفحات جعلی فوق، یکی به نام کانکور و دیگرى به نام وزارت تحصیلات عالی ساخته شده است.

صفحۀ کانکور، ٧٩ هزار فالورز دارد و صفحۀ جعلی دیگر، ٢٥ هزار تعقیب کننده دارد.

محمد اختر عبیر آمر بخش نشرات و اطلاعات وزارت تحصیلات، به آژانس خبری پژواک گفت که چند بار این وزارت در مورد صفحات جعلی، به وزارت مخابرات مکتوب فرستاده و آنها برخی صفحات جعلی را از بین برده اند.

وی افزود: “چندین بار با وزارت مخابرات تماس گرفتیم تا صفحۀ اصلی ما را وریفای نمایند، که بالاخره این کار صورت گرفت.”

به گفتۀ او، آنها هر قدر صفحات جعلی را از بین ببرند، بازهم افرادی دیگر صفحات جعلی را میسازند؛ اما مردم باید تنها از صفحۀ وریفای وزارت استفاده نمایند.

۶ـ وزارت صحت عامه

صفحۀ اصلی

صفحۀ جعلی

به نام این وزارت دو صفحۀ جعلی ساخته شده است، که یکی به گونۀ شخصی استفاده میشود (یوزر) است؛ و دیگرى به نام وزارت ساخته شده است. مسئولان وزارت صحت عامه، از ابراز نظر در این مورد خود داری کرده اند.

۷ـ وزارت آب و برق

صفحۀ اصلی

صفحۀ جعلی

متصدی صفحۀ جعلی وزارت آب و برق، خودش نگاشته است که این صفحه، جعلی میباشد.

در این صفحه، موضوعات در مورد فساد در وزارت، با مردم شریک شده است.

این صفحه، در سال ٢٠١٦ ساخته شده و پُست اخیر آن، در سال ٢٠١٨ به نشر رسیده است. 

سیر نیکزاد سخنگوی وزارت آب و برق، به آژانس خبری پژواک گفت که در حال حاضر، بالای پالیسی هايی کار میکند که در شبکه های اجتماعی، صفحات جعلی را که به نام این وزارت ساخته شده است، از بین ببرد.

نیکزاد گفت: “در حال حاضر، بالای این کار میکنيم که تنها یک صفحۀ رسمی باشد و از طریق آن، با مردم معلومات شریک شود و صفحات دیگر از بین برده شود.”

۸ـ وزارت زراعت

صفحۀ اصلی

صفحۀ جعلی

اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت، به آژانس خبری پژواک گفت که تاهنوز، به نام این وزارت تنها یک صفحۀ جعلی ساخته شده است که برای از بین بردن آن، اقدام صورت گرفته است.

رستمی افزود: “این صفحۀ جعلی، چند سال قبل ساخته شده است؛ اما هیچ فعالیت ندارد، با وزارت مخابرات تماس گرفتیم تا این صفحه را از بین ببرد.”

۹ـ وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی

صفحۀ اصلی

صفحۀ جعلی

در این صفحۀ جعلی، بالای خدمات انترنیتی وزارت مخابرات انتقاد صورت گرفته است.

شیرشاه نوابی سخنگوی وزارت مخابرات، در این مورد به آژانس خبری پژواک گفت که آنها تنها یک صفحۀ رسمی دارند؛ اگر صفحات دیگر را پیداکنند، آن را از بین میبرند.

۱۰ـ وزارت مالیه

صفحۀ اصلی

صفحۀ جعلی

صفحۀ جعلی به نام وزارت مالیه، یک یوزر شخصی است که از سال های ٢٠١٨ بدینسو، در آن پست نشده است.

شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه، در این مورد به آژانس خبری پژواک گفت که تاهنوز با صفحۀ جعلی به نام این وزارت رو به رو نشده است.

۱۱ـ وزارت معارف

صفحۀ اصلی

صفحۀ جعلی

این صفحه نیز به نام وزارت معارف ساخته شده و در این مورد، معلومات را به نشر میرساند.

نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف، به آژانس خبری پژواک گفت که صفحۀ رسمی این وزارت، وریفای شده و صفحات بیشتر وجود دارد که به نام وزارت معارف فعالیت دارد.

نزهت گفت: “با وزارت مخابرات تماس گرفتیم؛ تا صفحات جعلی به نام این وزارت را غیرفعال نماید.”

۱۲ـ وزارت احیا و انکشاف دهات

صفحۀ اصلی

صفحۀ جعلی

محمد رفیق جنبش معاون سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، به پژواک گفت که تا هنوز به نام وزارت یادشده؛ هیچ صفحۀ جعلی ساخته نشده است.

او افزود: “ما برای وریفای کردن صفحۀ اصلی خود تلاش می کنیم تا مردم بفهمند که این، صفحۀ رسمی وزارت است.”

۱۳ـ وزارت امور سرحدات و قبایل

صفحۀ اصلی

صفحۀ جعلی

به نام وزارت امور سرحدات و قبایل، دو صفحه جعلی ساخته شده است؛ در صفحه جعلی اولی، یک تن تصاویر خود را نشر می کند و در صفحه دومی وزارت ياد شده که فقط ۳۰ تعقیب کننده دارند و هیچ پست در آن، به نشر نرسیده است.

عبدالواحد خاوری سخنگوی وزارت امور سرحدات و قبایل، به آژانس خبری پژواک گفت که در فیسبوک، فقط یک صفحه به نام این وزارت فعالیت دارد.

او افزود: “تا هنوز با کدام صفحه جعلی به نام وزارت یاد شده روبرو نشده اند؛ اما اگر روبرو شوند؛ برای از بین بردن آن اقدام خواهند کرد.”

 ۱۴ـ وزارت کار و امور اجتماعی

صفحۀ اصلی

صفحۀ جعلی

عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزات کار و امور اجتماعی، به آژانس خبری پژواک گفت که به نام این وزارت، صفحۀ جعلی ايجاد شده است.

۱۵- وزارت ارشاد، حج و اوقاف

صفحۀ اصلی

صفحۀ جعلی

به نام وزارت ارشاد، حج و اوقاف؛ در فیسبوک دو صفحه اصلی و جعلی فعالیت می کند؛ اما صحفۀ اصلی آن وریفای نشده است.

شفیق یک تن از اعضای این وزارت، به آژانس خبری پژواک گفت که به نام این وزارت، در فيسبوک دو صفحه فعالیت دارد؛ اما هیچکدام آن وریفای نشده؛ اما آنکه نامش در صفحه به دو زبان است، اصلی بوده و صفحۀ دیگری که نامش به یک زبان نگاشته شده است، جعلی می باشد.

وزارتهايی که صفحات جعلی ندارند

١٦- وزارت عدليه

 صفحۀ اصلی

امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه، به پژواک گفت که صفحات بیشتر، به نام وزارت عدلیه ساخته شده است.

ریاضت افزود: “به وزارت مخابرات بخاطرى نگفته ایم که این صفحات جعلی را از بین ببرند، که از دور معلوم میشود که جعلی است.”

او گفت که به وزارت مخابرات مکتوب فرستاده؛ تا صفحۀ رسمی وزارت عدلیه را وریفای کند.

۱۷- وزارت صنعت و تجارت

صفحۀ اصلی

سمیر رسا سخنگوی وزارت ياد شده، به آژانس خبری پژواک گفت که تا حال به نام وزارت تجارت، کدام صفحۀ جعلی ساخته نشده و صفحه وزارت تجارت، وریفای شده است.

۱۸- وزارت معادن و پترولیم

صفحۀ اصلی

قدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، به پژواک گفت که صفحات جعلی به نام این وزارت موجود است؛ اما برای از بین بردن آن تلاش ها جریان دارد.

او افزود: “به نام وزارت معادن صفحات جعلی موجود است؛ یکتعداد را خود ما از بین بردیم و از وزارت مخابرات خواستیم تا یکتعداد دیگر آن را از بین ببرد.”

۱۹- وزارت اقتصاد

صفحۀ اصلی

یونس سالک سخنگوی وزارت اقتصاد، به پژواک گقت که تا حال با کدام صفحۀ جعلى سر نخورده که به نام وزارت یادشده، ساخته شده باشد.

۲۰- وزارت شهر سازی و اراضى

صفحۀ اصلی

حشمت الله ناصری سخنگوی شهرسازی و اراضى به پژواک گفت: “تاهنوز که ما تحقیق کردیم، با چنين صفحه اى(جعلي) روبرو نشده ایم.”

ناصری افزود که قبلاً از طرف وزارت، چند صفحۀ فیسبوک ايجاد شده بود؛ اما حال فقط یک صفحه است.

۲۱- وزارت اطلاعات و فرهنگ

صفحۀ اصلی

صابر مومند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به پژواک گفت که تاحال در رسانه های اجتماعی؛ به نام این وزارت کدام صفحه ساخته نشده است.

۲۲- وزارت مهاجرین و عودت کننده گان

صفحۀ اصلی

عبدالباسط انصاری سخگوی وزارت مهاجرین و عودت کننده گان، به پژواک گفت که به نام وزارت یاد شده، کدام صفحۀ جعلی ساخته نشده و فقط به نام وزارت، یک صفحه است که از طرف سکرتر وزیر به پیش برده می شود.

فقط یک صفحه، به نام مهاجرین است که سکرتر وزیر آنرا به پیش می برد.

۲۳- وزارت امور زنان

صفحۀ اصلی

مسئولین مطبوعاتی وزارت امور زنان، دراین مورد با گرفتن ده ها تماس به پژواک جواب ندادند.

مردم عام: در رسانه های اجتماعی، از صفحات جعلی در فیسبوک باید جلوگیری شود.

سباوون ملکزی یک تن از کاربران فیسبوک، به پژواک گفت که در فیسبوک، چند صفحه به نام یک وزارت فعالیت دارد، که مردم را با مشکل مواجه می کنند.

او افزود: “به نام هر وزارت دو- سه صفحه موجود است؛ اگر وریفای باشد مشکل ندارد. بدون آن، کسی نمی داند که به کدام آن باور کند.”

در این حال، ناصر جبارخیل کاربر دیگر فیسبوک، به پژواک گفت که به صفحات جعلی از تمام وزارتها بخصوص به نام وزارت های امنیتی، هرگز بايد اجازه داده نشود.

او افزود: “در صفحات جعلی وزارت های امنیتی، معلومات نادرست نشر می شود، که مردم را با چالش بزرگ مواجه می کنند؛ باید جلو آن گرفته شود.”

آگاهان امور نيز ساختن صفحات جعلی را عمل نادرست می خوانند.

محمد نعمان دوست آگاه امور و فعال فیسبوک، در این مورد به پژواک گفت که اطلاعات به دو قسم است: (کنشی – واکنشی)؛ اولى اش آن است که خود ادارات آن را نشر می کنند، و دومى در مقابل پرسشها به دست آورده می شود.

دوست افزود در کشورهايی که فساد اداری در آن نباشد؛ تمام اطلاعات آشکار می باشد و هر کس به آن دسترسی دارد؛ پس در آنجا چالشى هم وجود ندارد.

او علاوه کرد که در کل، اطلاعات را آنعده از ادارات محرم نگاه می کنند که مفسدین و یا افراد غیر مسلکی در آن وجو داشته باشند.

او گفت: “به هر صورت، هر اداره باید صفحات داشته باشد و در آنها بدون اسرار؛ تمام اطلاعات جابجا باشد و روز به روز آپدیت شود؛ بخاطریکه رسانه ها از همین صفحات به حیث منبع استفاده می کنند.  ماند موضوع صفحات جعلی؛ جعل خو در هر چیز ناروا و غیرقانونی است و کدام صفحاتى که جعلی باشد، پس کسی نمی داند که آن، از طرف خود اداره ها هست و یا از طرف یک تعداد مغرضین.”

به گفتۀ دوست، اداره ها باید درمورد این صفحات وضاحت دهند؛ اگر از آنها است، به کدام مقصد؟ و اگر از آنها نیست، باید آن را رد کنند.

در این حال، مشتاق رحیم آگاه دیگر امور سیاسی و کاربر فیسبوکى گفت که افراد زیاد در کشور، تاهنوز اخلاق استعمال رسانه های اجتماعی را یاد نگرفته اند.

او افزود: “در اینجا مردم برای به دست آوردن فالورز و دوستای بیشتر؛ هر چیز را در صفحات خود به نشر می رسانند.”

رحیم در مورد صفحات جعلی وزارتها گفت که یکتعداد افراد، با مقامات وزارتها از روی عقدۀ شخصی، به نامهای وزارتها صفحات جعلی می سازند؛ تا به مقامات وزارتها زیان معنوی برسانند؛ اما در کل ايجاد کردن صفحات جعلی کاری خوب نسیت.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات: ساختن صفحات جعلی جرم است.

حمدالله ارباب عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات، به پژواک گفت که ساختن صفحات جعلی، به نامهای وزارتها و اداره ها، جرم بوده و عمل غیرقانونی است.

او افزود که ادارات و وزراتها، باید تحقیق کنند و برای جلوگيرى از این نوع صفحات، گام بردارند.

او تاکید کرد که وزارت ها و اداره ها مکلف اند که از راه صفحات و ویب سایتهای رسمی خود، معلومات تازه را با مردم شریک نمايند.

در مورد صفحات جعلی و اصلى وزارتخانه ها، شیر شاه نوابی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، به پژواک گفت که تاهنوز از طرف هیچ وزارتخانه، در مورد از بین بردن صفحات جعلی، تماس گرفته نشده است.

او افزود که اگر با آنها از طرف وزارتخانه ها ارتباط برقرار شود، پس مشکلات آنها  راحل خواهند کرد.

نوابی افزود که ساختن صفحات جعلی، به اطلاع رسانى زیان میرساند و مردم به آن بی باور می شوند.

قابل یادآوری است که پژواک، پیش از این نيز یک گزارش تحقیقی را در مورد صفحات جعلی کاندیداهاى انتخاباتى به نشر رسانده بود، که مورد استقبال فراوان کاندیداها و مردم، قرار گرفت.

بهشته ارغند

Hits: 6038

Check Also

آنتی‌بیوتیک‌ها و اسپرین، دواهای ضد کرونا نیستند

کابل (پژواک، ۲۰ اسد۱۴۰۰): مطلبی در مورد اینکه “کرونا، باکتریا است، نه ویروس و برای د…