کمیسیون مستقل انتخابات، ده نوع آرأ را تفتیش و بازشماری می کند
گزارش های فیچری - November 14, 2019

کمیسیون مستقل انتخابات، ده نوع آرأ را تفتیش و بازشماری می کند

کابل(پژواک، ۲۳ عقرب ۹۸): کمیسیون مستقل انتخابات، از جملۀ ۲۶۵۸۰ محل رای دهی باز در روز انتخابات ریاست جمهوری، در ده کتگوری آرای ٨٢٥٥ محل رای دهی را تفتیش و بازشماری می کند که در اين گزارش، هر کتگوری آن مفصل تشريح شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات؛ از جمله ۸۴۹۴ محل رای دهی قابل تفتیش و بازشماری که از سوی این کمیسیون مشخص گردیده بود و ۱۷۰۹ محل رای دهى دیگر که کمیسیون شکایات انتخاباتی نيز به همين منظور به اين کمیسیون راجع کرده بود؛ در پى بررسى ها به دلیل تکراری بودن، ٨٢٥٥ محل راى دهى را قابل بازشماری و تفتیش دانست.

کمیسیون مستقل انتخابات؛ دو فیصله نامه را در مورد صادر کرد، در این فیصله نامه آمده است که این تصمیم با در نظرداشت ماده ۸۷ قانون انتخابات و به منظور تنظیم و دسته بندی فورمه های نتایج انتخابات ریاست جمهوری و تطبیق تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی، در مطابقت به احکام قانون انتخابات، لوایح، طرزالعمل ها و سایر مصوبات کمیسیون و بادرنظرداشت گزارش دسته بندی فورمه های نتایج ارائه شدۀ دارالانشاء، اتخاذ شده است.

فیصله نامه شماره ۱۰۴ کمیسیون مستقل انتخابات که در مورد تنظیم و دسته بندی فورمه های نتایج انتخابات ریاست جمهوری می باشد، در ۱۳ عقرب ماه روان منتشر شده و از سوی شش تن ازکمیشنران به جز از مولانا محمد عبدالله تصویب شده است.  دراين فيصله نامه در مورد ۶۰۷۱ محل رایدهی که بنابر دلایل مختلف بر آن ملاحظه وجود دارد، قرار ذیل اجراآت خواسته شده است:

نوعیت اول: تعداد ۳۸۹۳ محل که بین معلومات بایومتریک و آرای مندرج فورمه نتایج آن، بیش از پنج رای تفاوت دارد، تفتیش و بازشماری گردد و افراد مسئول، مطابق قانون به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی و تحت پیگرد قرار گیرند.

نوعیت دوم: در مورد ۵۴۳ محل رایدهی که فورمه نتایج آن در مرکز دیجیتلی موجود بوده؛ اما اصل آن در مرکز ملی جمع بندی نتایج موجود نمى باشد، چنین اجراآت صورت گيرد:

۱- به کاپی فورمه نتایج داخل صندوق در حضور ناظرین و مشاهدین مراجعه گردیده و همان فورمه طی مراحل گردد.

۲- در صورتی که کاپی داخل صندوق وجود نداشته باشد، قابل خوانش نباشد و یا قلم خوردگی خلاف طرزالعمل داشته باشد، بازشماری گردد.

۳- اگر فورمه های داخل صندوق، فاقد مُهر و امضاء بوده و علایم تقلب در آن موجود باشد، تفتیش گردد. همچنان، معلومات بایومتریک رای دهنده گان این محلات، به دفاتر ولایتی مربوطه ارسال گردد.

نوعیت سوم: تعداد ۹۳ محل رای دهی که فورمه نتایج آن در مرکز دیجیتلی موجود نبوده؛ اما اصل آن در مرکز ملی جمع بندی نتایج موجود است، قرار ذیل اجراآت گردد:

۱- به تعداد ۷۶ فورمه نتایج که تفاوت آرأ بین فورمه نتایج و معلومات بایومتریک رای دهنده گان، پنج یا کمتر از پنج رای است، مطابق طرزالعمل طی مراحل گردد.

۲- به تعداد ۱۷ فورمه نتایج که تفاوت آرأ بین فورمه نتایج و معلومات بایومتریک رای دهنده گان، بیش از پنج رای است، مطابق طرزالعمل تفتیش و بازشماری گردد.

نوعیت چهارم: تعداد ۱۱۱۰ محل رای دهی که آرای آن در فورمه نتایج مرکز دیجیتلی صفر؛ اما در اصل فورمه نتایج و معلومات بایومتریک دارای رای بوده، قرار ذیل اجراآت گردد:

۱- فورمه نتایج ۵۳۳ محل که تفاوت آرأ بین فورمه نتایج و رای دهنده گان بایومتریک، پنج یا کمتر از پنج رای است، طی مراحل گردد.

۲- فورمه نتایج ۵۷۷ محل که تفاوت آرأ بین فورمه نتایج و معلومات بایومتریک رای دهنده گان بیشتر از پنج رای است، مطابق طرزالعمل، تفتیش و بازشماری گردد.

نوعیت پنجم: تعداد ۲۳ محل رای دهی که آرای آن در اصل فورمه نتایج صفر؛ اما در فورمه نتایج مرکز دیجیتلی و معلومات بایومتریک دارای رای بوده، مطابق طرزالعمل، تفتیش و بازشماری گردد.

نوعیت ششم: تعداد ۲۳ محل رای دهی که از جانب تیم های موظف جهت تصمیم گیری، به جلسه کمیسیون راجع شده است، هر یک به طور جداگانه از جانب کمیسیون با در نظرداشت اسناد موجود، بررسی شده و تصمیم اتخاذ گردد.

نوعیت هفتم: تعداد ۲۴ محل رای دهی که از جانب تیم های موظف به تفتیش راجع شده است، تفتیش و در صورت ضرورت، بازشماری نیز گردد.

نوعیت هشتم: تعداد ۳۶۲ محل رای دهی که از جانب تیم های موظف؛ به بازشماری و تفتیش راجع شده است، حسب احوال بازشماری و تفتیش گردد.

نوعیت نهم: به تعداد ۱۱ محل که از جانب کمیسیون مسدود اعلان شده بود؛ اما دارای معلومات بایومتریک می باشد، قرنطین و تحقیق گردیده و با درنظرداشت نتیجه تحقیق، مطابق لوایح و طرزالعمل های مربوطه اجراآت گردد.

نوعيت دهم: در فیصله نامه شماره ۱۰۵ کمیسیون مستقل انتخابات که مربوط به ماشین های بایومتریک و کارت های حافظۀ آن که تاکنون از ۲۴۲۳ محل مواصلت نورزیده است، می باشد و این فیصله نامه توسط پنج کمیشنر(حوا علم نورستانی، سید عصمت الله مل، مسافر قوقندی، اورنگ زیب و محمد حنيف دانشيار) امضاء شده است؛ اما یک کمیشنر (رحیمه ظریفی) این فیصله نامه را امضاء نکرده و کمیشنر ديگری (مولانا محمد عبدالله) در مخالفت با فیصله امضاء نموده است.

مولانا محمد عبدالله، با این فیصله نامه مخالفت کرده و چنین نوشته است: “این فیصله خلاف فقره ۲ ماده ۱۹ تعدیل قانون انتخابات، خلاف جزء ۸ و ۱۱ لایحه تفتیش، بازشماری و ابطال، خلاف جزء ۸ بخش طرزالعمل ابطال آرأ می باشد، و مشروعیت بخشیدن به آرای غیر بایومتریک می باشد، که تعقیب قضایی ناشی از تخلف قانونی را نیز در پی دارد.”

در فقره دوم ماده نوزدهم تعديل قانون انتخابات آمده است که تصويب پلان ها، لوايح، طرزالعمل هاى اجراييوى به منظور تطبيق انتخابات ميباشد.

در فیصله نامۀ ۱۰۵ چنین آمده است:

۱- به تعداد ۱۲۸۷ محل رای دهی که به اساس گزارش تائیده شده رئیس محل، مدیر مرکز، آمر و مامور ولسوالی، رئیس دفتر ولایت، دارالانشای کمیسيون و نهادهای امنیتی، در روز انتخابات باز بوده و نتابج آن در مرکز ملی جمع بندی نتایج و یا مرکز جمع بندی و بررسی نتایج دیجیتلی مواصلت ورزیده است؛ اما دستگاه بایومتریک، کارت حافظه و معلومات بایومتریک به مرکز منتقل نگردیده است و صندوق رای دهی در گدام دفتر ولایتی موجود است، و یا صرف کارت حافظه دستگاه بایومتریک موجود نباشد؛  در صورتی که گزارش یا سندی مبنی بر تخلف و تقلب موجود نباشد، صندوق رای دهی در حضور ناظرین، مشاهدین، رسانه ها و نماینده کمیسیون شکایات انتخاباتی، تفتیش و بازشماری گردیده و برگه های رای دهی دارای تصدیق ثبت بایومتریک معتبر، در فورمه مخصوص بازشماری ثبت و گزارش آن همراه با فورمه های بازشماری/ تفتیش و به جلسه کمیسیون ارایه گردد.

همچنان در ادامه آمده است که موضوع عدم مواصلت معلومات بایومتریک، به شمول دستگاه بایومتریک و کارت حافظه، از جانب ریاست های امور انتخاباتی (عملیاتی)، خدمات و تکنالوژی معلوماتی بررسی و تحقیق گردیده و گزارش آن به کمیسیون ارایه گردد.

۲- به تعداد ۱۱۳۶ محل رای دهی در صورتی که به اساس گزارش تائید شده رئیس محل، مدیر مرکز، آمر و مامور ولسوالی، رئیس دفتر ولایت، دارالانشای کمیسیون و نهادهای امنیتی در روز انتخابات باز بوده باشد؛ اما فورمه نتایج و یا عکس آن ها مواصلت نورزیده است، کارت حافظه دستگاه بایومتریک موجود نبوده و معلومات بایومتریک به مرکز منتقل نشده باشد، در صورتی که  گزارش یا سندی مبنی بر تخلف و تقلب موجود نباشد و صندوق رای دهی در گدام دفتر ولایتی موجود باشد، به صندوق رای دهی مراجعه شده و طبق حکم فقره (1) این فیصله نامه اجراآت گردد.

۳- در تمام موارد فوق الذکر، تحقیقات لازم صورت گرفته حسب احوال و به رویت اسناد ریاست دفتر ولایتی مربوطه، آمر و مامور ولسوالی، مدیر مرکز و رئیس محل تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

بر اساس دو فیصله نامه کمیسیون مستقل انتخابات، تعداد محلاتی که نیاز به بازشماری داشت، به ۸۴۹۴ محل ميرسيد؛ اما در ۱۸ عقرب ماه روان، حبیب الرحمان ننگ رئیس دارالانشاى کمیسیون مستقل انتخابات، گفت که به اساس فیصله اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، تعداد ۸۲۵۵ محل در ۳۴ ولایت مورد بازشماری و تفتیش قرار می گیرد.

محلاتی که کمیسیون شکایات انتخاباتی خواهان بازشماری و تفتیش می باشد:

به اساس بند دوم فیصله نامه شماره ۱۰۴ کمیسیون مستقل انتخابات، تعداد ۱۷۰۹ محل رای که ذریعه مکتوب شماره ۱۳۹۹ مورخ ۴ عقرب ۱۳۹۸ کمیسیون شکایات انتخاباتی، غرض بازشماری و تفتیش به کمیسیون مواصلت نموده است، قرار ذیل اجراآت گردد:

۱- در مورد تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در خصوص ۱۱۷ محل رای دهی که از جمله مراکز بسته گزارش شده است، موضوع با کمیسیون شکایات انتخاباتی شریک شده و در مورد آن بحث مشترک صورت گیرد.

۲- در مورد ۱۵۹۲ محل رایدهی دیگر که از جانب کمیسیون شکایات انتخاباتی راجع شده است، صرفنظر از شمولیت و یا عدم شمولیت آن در این فیصله نامه کمیسیون، مطابق تصامیم آن کمیسیون اجراآت صورت گیرد.

(ج) هرگاه در مورد یک محل رای دهی، همزمان تصمیم کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی موجود باشد، تفتیش و بازشماری گردد.

اما زهره بیان شینواری رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، به پژواک گفت که به تعداد ۲۱۱۸ محل رای دهی نیاز به بازشماری دارد، که از این میان ۳۰ مرکز و ۱۰۵ محل رای دهی باطل شده و فهرست اين مراکز و محلات به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال گرديده است.

وی گفت که فیصله های کمیسیون شکايات انتخاباتى در مورد بازشماری آرأ قابل تطبیق بوده و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، به صورت جدی خواهان بازشماری عاجل و فوری مراکز و محلاتی که نیاز به بازشماری مجدد دارد، می باشد و در غیر آن، با رؤسای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات برخورد قانونی خواهد شد.

اما ذبیح الله سادات، سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که محلات نیاز به بازشماری، به دلیل تکراری بودن و برخی مشکلات دیگر کاهش یافته است، که از این جمله یک تعداد آن شامل محلاتی است که از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، به کمیسیون انتخابات جهت تفتیش و بازشماری ارسال شده بود.

توضیح کمیسیون مستقل انتخابات:

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ميگويد که اين کمیسیون به منظور تأمین شفافیت و جدا سازی آرای معتبر از آرای غیر معتبر، تمام معلومات مرکز ملی جمع نتایج را با مرکز جمع بندی نتایج دیجیتالی مقایسه نمود و بعد با معلومات بایومتریکی رأی دهنده گان که شرکت درملوگ تجزیه و تحلیل کرده بود، مورد تطبيق قرار داد.

وی گفت که بنابرین از مجموع  (۲۹۵۸۶) محل رأی دهی که برای روز انتخابات در نظر گرفته شده بود،  (۲۶۵۸۰) محل آن باز و ۳۰۰۶ محل آن بسته بود که از میان محلات باز که فورم نتایج شان در مراکز جمع نتایج مواصلت ورزیده و با معلومات بایومتریکی مطابقت داده شده است، به تعداد ۸۲۵۵ محل، با توجه به لوایح و طرزالعمل ها مشکل داشتند که کمیسیون با دقت کامل و رعایت احکام قانون، لوایح و طرزالعمل ها جهت تشخیص آرای معتبر از نامعتبر، مطابق  فیصله نامه های ۱۰۴ و ۱۰۵ به تفتیش و بازشماری راجع نموده است.

موصوف گفت: “برای اطمینان بیشتر شهروندان کشور و تمام جوانب ذیدخل در انتخابات، یک بار دیگر تأکید می‌کنیم که تنها آرايی که اساس بایومتریکی داشته باشد و مطابق لوایح و طرزالعمل‌ها درست باشد، معتبر است و تعدادی از ستادهای انتخاباتی، از معتبر قرار گرفتن آرای بدون معلومات بایومتریک ابراز نگرانی شدید کرده اند. ما نگرانی آنها را درک می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم که به فیصله های کمیسیون توجه عمیق داشته باشند؛ به ویژه در مورد ۲۴۲۳ محل که به اساس فیصله نامه شماره ۱۰۵، به تفتیش و بازشماری ویژه راجع شده است.”

به گفته وی، کمیسیون بر مبنای احکام مواد ۸۶ قانون انتخابات و ماده ۹ لایحه جمع بندی آرأ و جزء ۱۱ ماده ۹ لایحه تفتیش، بازشماری و ابطال آرأ، مکلف است  تا صندوق هايی که علایم مشهود تقلب بر آن وجود  دارد را مورد بررسی (تفتیش و بازشماری) قرار دهد.

او تصریح کرد که بنابر این؛ تا ختم تفتیش و بازشماری آرأ و بحث و تصمیم گیری کمیسیون بالای هر محل آن، زود است که در مورد معتبر شمردن و یا باطل کردن آن قضاوت کرد؛ اما پس از دریافت گزارش های تفتیش و بازشماری این موارد، مطابق قانون، لوایح و طرزالعمل ها در مورد اعتبار و یا ابطال آن، تصمیم گرفته می شود و به مردم افغانستان و کاندیدان به وقت و زمانش اعلان می‌شود.

یک منبع کمیسیون مستقل انتخابات که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، گفت که بیش از ۱۳۷ هزار رای قرنطین شده، بیش از ۱۰۲ هزار رای خارج از زمان انتخاباتی و بیش از ۸۶ هزار رای نامعتبر شناخته شده توسط کمپنی درملوگ نیز شامل تفتیش و بازشماری می باشد.

وی، با اشاره به ۱۳۷ هزار رای قرنطین شده توسط شرکت درملوگ، گفت که این آرأ مربوط به دستگاه هايی می شود که در روز انتخابات پس ازاستعمال ده ها رای مشکل پیدا کرده است و به عوض آن، از دستگاه تقویتی موجود در مرکز رای دهی استفاده صورت گرفته است.

موصوف طور مثال گفت که مثلا در یک دستگاه حدود ۵۰ رای استفاده شده است؛ اما پس از پیدا شدن مشکل در اين دستگاه بایومتریک، مجبور به استفاده از دستگاه تقویتی و ثبت معلومات رای دهنده گان باقی مانده در دستگاه جديد شده اند.

او تصریح کرد که از جمله دو دستگاه استفاده شده در برخی محلات رای دهی، معلومات یکى آن از طریق دستگاه و معلومات دستگاه دومی توسط کمپیوترکاران، به سرور انتقال گردیده است که به همين دليل، تفاوت ١٣٧ هزار راى به وجود آمده است.

به گفته وی، شرکت درملوگ، تعهد سپرده است که در مورد آرای استعمال شده، وضاحت بیشتر و عام فهم را برای مردم می دهد.

منبع، علت ۱۰۲ هزار آراى خارج از زمان انتخاباتی را به وجود آمدن مشکلات تخنيکی در دستگاه های بایومتریک عنوان کرده و گفت که حتا در برخی دستگاه ها، تاريخ راى دهى ميان اول جنوری ۲۰۱۸ الى سپتمبر ۲۰۲۰ ميباشد.

او تصریح کرد که تغییر زمان و تاریخ دستگاه های بایومتریک، شک را به وجود می آورد؛ اما تقلب سازمان یافته نبوده است، به همین دلیل بازشماری و تفتیش می شود.

وی به طور مثال گفت: “در یک محل ۴۰۰ نفر براى راى دهى ثبت نام کرده اند؛ اما در دستگاه بايومتريک تنها شش نفر راى داده است؛ اگر هدف از تقلب مى بود، تقلب کننده ميتوانست ٤٠٠ راى را در دستگاه و صندوق راى دهى اضافه کند و اين شش راى که خارج از زمان راى دهى است، پس نشان ميدهد که مشکل تخنيکى است، نه تقلب سازمان يافته.”

همچنان وی، با اشاره به بیش از ۸۶ هزار رای نامعتبر، گفت  این آرأ که از سوی شرکت درملوگ نامعتبر اعلان شده است، اکنون شامل تفتیش و بازشماری شده است و پس از ختم روند تفتیش و بازشماری، کمیسیون انتخابات در مورد باطل و عدم باطل شدن آن تصمیم اتخاذ می کند.

موصوف با ذکر اینکه اسناد و مدارک ۱۷۰۹ محل رای دهی که کمیسیون شکایات آن را نیازمند تفتیش و بازشماری خوانده است، موجود است، گفت که به همین دلیل فیصله شد تا هردو کمیسیون، همزمان تفتیش و بازشماری را انجام بدهند؛ تا کمیسیون شکایات انتخاباتی، بتواند همه محلات را همزمان نظارت کند.

  جدولی که در اختیار پژواک قرار گرفته نشان می دهد، ده ولایتی که بیشترین محلات رای دهی آن به تفتیش و بازشماری رفته است؛ به ترتیب کابل دارای ۱۱۳۲ محل، ننگرهار ۷۷۴، کندهار ۷۴۱، پکتیا ۷۱۵، بغلان ۷۱۲، هلمند ۵۹۰، پکتیکا ۳۸۸، غزنی ۳۴۶، خوست ۳۲۷ و بدخشان ۲۸۶ محل می باشند.

همچنان در ولایات غور ۲۴۶ محل، فاریاب ۲۳۴، وردک ۱۹۳، کاپیسا ۱۸۹، هرات ۱۷۷، زابل ۱۵۴، لوگر ۱۵۲، کنرها ۱۲۵، پروان ۱۰۶، نورستان ۱۰۶، فراه ۸۹، تخار ۷۷، لغمان ۶۰، دایکندی ۵۸، نیمروز ۵۳، کندز ۵۱، سرپل ۴۳، بلخ ۳۵، سمنگان ۲۸، اروزگان ۲۴، بامیان ۱۷، جوزجان ۱۳، پنجشیر ۹ و در ولایت بادغیس ۵ محل نیازمند بازشماری می باشند.

 نهادهای ناظر بر انتخابات:

موسسۀ انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان (فیفا)، ميگويد که کميسيون انتخابات، بايد در روشنى اصول و قوانين موجود، جلسه فوق العاده اى را با نماينده گان باصلاحيت تمامى کانديداها، با حضورداشت ناظرين برگزار نمايد و منطق کار خود و شيوه هاى تطبيق آن را با همگان شريک بسازد.

همچنان بنياد انتخابات شفاف افغانستان (تيفا)، نیز با نشر ارسال اعلامیه ای، از تکت هاى انتخاباتى و طرف هاى ذينفع پروسه انتخابات خواسته است تا در کار کميسيون هاى انتخاباتى مداخله نکنند و اجازه دهند؛ تا کميسيون ها در فضاى آرام، کار تخنيکى و مسلکى خود را به پيش ببرند.

قانون انتخابات:

در فقره اول ماده ۸۷ قانون انتخابات آمده است که کمیسیون انتخابات یا کمیسیون شکایات انتخاباتی، حسب احوال می توانند در مواردی که روند شمارش آرأ، مورد اعتراض قرار گیرد، قبل از اعلام نتایج نهایی، دستور شمارش مجدد تمام اوراق رای دهی و یا بخشی از آن را در حوزه انتخاباتی صادر نمایند.

در فقره دوم این ماده آمده است که میزان پائین اشتراک مردم در برخی حوزه های انتخاباتی و یا مراکز رای دهی، به معنای خدشه دار شدن اصول آزاد و عمومی بودن انتخاباتی نمی باشد.

همچنان در فقره چهارم ماده مذکور آمده است که اختصاص بیش از ۸۰ درصد آرأ در یک صندوق به نفع یک کاندید، به تنهایی دلیل ارتکاب جرم شده نمی تواند. مگر اینکه اعتراض با دلایل و شواهد موجه مبنی بر اتکاب جرم موجود باشد.

کمیسيون مستقل انتخابات، بازشماری آرأ را بتاریخ ١٩ عقرب سال روان آغاز نمود؛ اما عبدالله عبدالله رهبر تیم انتخاباتى”ثبات و همگرايى”، روند بازشماری آرأ را فاقد مشروعيت خوانده، خواستار متوقف شدن بى درنگ آن گرديده و هشدار داد که اگر اين روند ادامه يابد، افغانستان به بحران خواهد رفت، که مسئولیت آن به دوش تیم انتخاباتی دولت ساز است.

همزمان دسته‌های انتخاباتی رحمت‌الله نبیل و گلبدین حکمتیار نیز این روند را تحریم کردند. در همین حال ۹ نامزد ریاست جمهوری هم در ۲۰ عقرب، با شروع بازشماری آرأ مخالفت کردند؛ اما تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی از این پروسه حمایت کرده است.

به اساس گزارشهای خبرنگاران پژواک، در ۲۲ ولایت کشور روند باز شماری آرأ بطور نورمال جریان دارد، اين پروسه باز شماری آرأ در دو ولایت تکمیل شده و تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی در ۱۲ ولایت از بازشماری آرأ جلوگیری نموده است.

انتظار می رفت که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، بتاریخ ۲۷ میزان و نتایج نهایی بتاریخ ۱۶ عقرب اعلان شود؛ اما بعداً کمیسیون گفت که نتایج ابتدایی، بتاریخ ۲۳ عقرب و نتایج نهایی را بتاریخ ١٥ قوس اعلان می کند.

 با اينحال کميسيون مستقل انتخابات، امروز٢٢عقرب اعلام کرد که  به منظور رسیده گی به اعتراضات و شکایات تیم های انتخاباتی؛ روند بازشماری و تفتیش آرأ در تمام ولایات به تعویق افتاد و به همین دلیل، نتایج ابتدایی انتخابات نیز با تاخیر اعلام می گردد.

عزیزالله همدرد

Hits: 4757

Check Also

آنتی‌بیوتیک‌ها و اسپرین، دواهای ضد کرونا نیستند

کابل (پژواک، ۲۰ اسد۱۴۰۰): مطلبی در مورد اینکه “کرونا، باکتریا است، نه ویروس و برای د…