گزارشها در مورد تحت بررسی بودن حسابهای بانکى نزدیکان رئيس جمهور غنى واقعيت ندارد
نادرست - October 13, 2019

گزارشها در مورد تحت بررسی بودن حسابهای بانکى نزدیکان رئيس جمهور غنى واقعيت ندارد

کابل (پژواک،۲۱ميزان ٩٨): يافته هاى پژواک نشان می دهد که گزارش های نشر شده در مورد اینکه گویا اداره فدرال امریکا، حساب های بانکی پسر و نزدیکان رئيس جمهور غنی را بررسی می کند، نادرست است.

معلومات نادرست:

روزنامۀ «ویسا» در پانزدهم ميزان، گزارشی را تحت عنوان: «امریکا حساب های بانکی اعضای فامیل رئیس جمهور غنی را مورد بررسی قرار داده است» منتشر کرده است.

در گزارش آمده است: «در طول سه ماه گذشته به صورت ناگهانی به حساب های بانکی اجمل غنی، سلطان غنی و ایمل غنی، حدود ۵۰۰ میلیون دالر جمع شده است.  

همچنان در گزارش ويسا آمده است: «ادارۀ فدرال ضد پول شویی و جرایم اقتصادی در امریکا حساب های بانکی اعضای فامیل رئیس جمهور غنی را مورد تفتیش و بررسی قرار داده اند. بر بنیاد گزارش ها، در طول سه ماه گذشته به صورت ناگهانی به حساب های بانکی اجمل غنی، سلطان غنی و ایمل غنی حدود ٥٠٠ میليون دالر جمع شده است و به همین دلیل اداره فدرال ضد پول شویی و جرایم اقتصادی در امریکا حساب های بانکی آنها را مورد بررسی قرار داده است.»

ویسا، «گزارش ها» را منبع این گزارش خود خوانده؛ اما این گزارش ها را مشخص نکرده است.

همچنان «شبکۀ اطلاع رسانى افغانستان» نيز به نقل از روزنامه ویسا گزارشى را در بخش «تلکس شايعات» خود منتشر ساخته است.

اما پايگاه خبرى«شفقنا» گزارشی زيرعنوان«حساب های بانکی پسران غنی بررسی می ‌شوند» نشر کرده، ولى منبع این گزارش را مشخص نکرده است.

همچنان در برخی صفحات فیسبوک نیز این چنین گزارش ها منتشر شده است.

به گونه مثال، درصفحۀ فيسبوک «Hazara» نيز اين چنین گزارش را نشر کرده که صدها تن آن را لايک (پسند) کرده، بيش از ٤٨٠ تن در اين مورد تبصره نموده و ٢٠٦ تن ديگر، پست صفحۀ هزاره را با دوستان شان شريک ساخته اند.

برخى ها اين گزارش را باورکرده و به محمد اشرف غنى سخنان توهين آميز نوشته اند.

سيد نبى يک تن از کاربران فيسبوک در پايان اين پُست نوشته است: «این خبر دروغ نیست راست هست، غنی این ملت مظلوم را به خاک خون کشانده، همه خون ملت بیچاره افغانستان هست که اشرف غنی می خورد دست های این ملت مظلوم به روز قیامت به یخن غنی و افراد او هست.»

گزارشها در مورد تحت بررسی بودن حسابهای بانکى نزدیکان رئيس جمهور غنى واقعيت ندارد

اطلاعات درست:

شمارى از کاربران فیسبوک در مورد نشر گزارش یادشده تبصره کرده و اين گزارش را نادرست خوانده اند.

بصير يک تن از کاربران فيسبوک، نوشته است: «پسر رئیس جمهور طارق نام داره، در آینده اگر دروغ نشر مى کردی اقلا نام پسر رئیس جمهور را خو صحيح نوشته کن، لعنت به شما دروغگو هاى عصر.»

بانو احمدى يک تن ديگر از کاربران فيسبوک نيز نوشته است: «ادمین میخوایی چیزی را پست کنی، اول معلومات دقیق دریافت کن، بعد همیشه درباره هر شخص پست میمانی معلومات ات دروغ است.»

و شمار ديگراز کاربران فيسبوک نيز نوشته اند که رئيس جمهور تنها یک پسر به نام طارق غنی و يک دختر به نام مریم غنی دارد و گزارش هايی که گویا اجمل غنی، ایمل غنی وسلطان غنی پسران رئیس جمهور غنی اند، نادرست مى باشد.

درانى وزيری معاون سخنگوى رئيس جمهور نیز در يک تماس تيليفونى به آژانس خبرى پژواک گفت که اين خبر کاملاً بى اساس و نادرست است.

وى افزود: «خبری که نشر شده ما ديديم، خوانديم، در آن هيچ منبع ذکر نگرديده است، پس اساس و منبع ندارد و ديگر اينکه جناب رئيس جمهور فقط يک پسر دارد.»

همچنان گزارش هایی که گویا حساب های بانکی پسران محمد اشرف غنی زیر بررسی قرار دارد نیز نادرست است؛ زیرا اجمل غنی پسر کاکا و ایمل غنی وسلطان غنی، برادرزاده هاى رئيس جمهورغنى مى باشند.  

بخش مطبوعاتى سفارت امریکا به پژواک گفت که در این مورد تبصره از طرف سفارت وجود ندارد.

نتیجۀ حقیقت یابی:

آژانس خبری پژواک، در یک برنامه جدید؛ شایعات پخش شدۀ مربوط به انتخابات و نامزدان را بررسی می کند و به مردم نشان می دهد که از جمله کتگوری های «درست، کمی درست، نیمه درست، کمی نادرست و نادرست»، در کدام کتگوری مى آيد.

بررسی این آژانس، نشان می دهد که گزارش نشرشده در مورد بررسی حساب های بانکی نزدیکان رئيس جمهور غنی نادرست مى باشد؛ زيرا منابع اين گزارش ها مشخص نيست و ادارۀ فدرال ضد پول شویی و جرایم اقتصادی در امریکا  نیز چیزی به رسانه ها نگفته است.   

زرغونه صالحى

Hits: 3904

Check Also

در مورد طرزالعمل گفتگوهای صلح توافق صورت گرفته است

کابل (پژواک، ۱۲ قوس ۹۹): سخنگوى تیم مذاکراتی دولت در قطر و برخی منابع دیگر میگویند که تیم …