تصاویر نشر شدۀ شاهدخت هندیه با ورق رای دهی تیک مارک شده، جعلی است
نادرست - October 2, 2019

تصاویر نشر شدۀ شاهدخت هندیه با ورق رای دهی تیک مارک شده، جعلی است

کابل (پژواک، ۱۰ میزان ۹۸): تصاویر شاهدخت هندیه، دختر شاه امان الله که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود و نشان می دهد که او به نامزدان متفاوت رای داده است، جعلی و ساختگی می باشد.

شاهدخت هنديه، دختر شاه امان الله خان است. امان‌الله خان، سومین پسر حبیب ‌الله خان فرمانروای افغانستان بود که یکصد سال قبل، استقلال سیاسی افغانستان را از بریتانیا به دست آورده است.

هنديه که اکنون ٩٠ ساله مى باشد، در انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه (ششم میزان)، به پاى صندوق هاى راى رفته و به نامزد مورد علاقۀ خود راى داده است.

تصاویر جعلی هندیه

پس از رای دادن هندیه، تصاویر مختلف او نشر شده است تا از آن به نفع تیم های انتخاباتی مشخص بهره گیری شود.

در صفحۀ فیسبوک به نام «شبهاى کابل»، تصوير شاهدخت هنديه منتشر شده و نشان می دهد که او به داکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری، رای داده است.

تصاویر نشر شدۀ شاهدخت هندیه با ورق رای دهی تیک مارک شده، جعلی است

اين تصوير را بيش از ۲۷۰۰ تن پسند کرده، ۴۲۹ تن در مورد تبصره نموده و ۵۴ کاربر فیسبوک آن را با دیگران شریک ساخته اند.

کاربران فيسبوک در پايان اين پست، نظريات متفاوتى نوشته اند.

يک تن از کاربران فيسبوک به نام محمد، تصویر دیگری را که نشان می دهد هندیه به اشرف غنی رای داده است، منتشر کرده و نوشته است که هندیه به عبدالله رای نداده است.

همچنان گل آقا ضمیری یک تن از کاربران فیسبوک، تصویری از هندیه را نشر کرده که نشان می دهد او (هندیه) به غنی رای داده است.

تصاویر نشر شدۀ شاهدخت هندیه با ورق رای دهی تیک مارک شده، جعلی است

ضمیری نوشته است: «خانم هندیه دختر غازی بابا نیز به داکتر محمد اشرف غنی رای داده است، شاباس آفرین!»

محمد وکیل عمری یک تن از کاربران فیسبوک، در پايين اين پست نوشته است: «همۀ این کارها بی منطق است؛ او کجا تذکره اش استیکر داشت؟ و کجا زندگی می کند.»

همچنان در يک صفحۀ جعلی به نام «رييس جمهور محمد حکيم تورسن » نيز تصوير هندیه منتشر شده که گويا دختر امان الله خان، به حکيم تورسن يک تن ديگر از نامزدان رياست جمهورى راى داده است.

تصاویر نشر شدۀ شاهدخت هندیه با ورق رای دهی تیک مارک شده، جعلی است

این کاربر فیسبوک نوشته است: «شاه دخت اندیانا برای افغانستان آزاد رای داد! سپاس از شاه دخت افغانستان.»

کاربران فيسبوک در پايان اين پست، نظريات متفاوت و سخنان شوخى آميز را نوشته اند.

حاجى محمد الياس يک تن از کاربران فيسبوک، در خطاب به «تورسن» نوشته است: «براى خودت يک همين خانم راى داده است.»

این چنین تصاویر هندیه را که ظاهراً نشان می دهد هندیه به غنی، عبدالله و یا تورسن رای داده است، شمار دیگری از کاربران فیسبوک نیز منتشر کرده اند.

 اطلاعات درست:

هندیه دختر شاه امان الله، در مورد تصاویر یادشدۀ خود به آژانس خبری پژواک گفت: «تصاوير من که نشر و پخش شده اند، همه شان جعلى اند.»

دختر شاه امان الله خان گفت که در روز انتخابات، با ورق رای دهی سفید عکس گرفته است؛ اما با ورق رای دهی که نشان دهد به کسی رای داده است، عکس نگرفته است.

او افزود که در روز انتخابات، به نامزد دلخواه خود در کابل رای داده است؛ اما نمی خواهد نام نامزدی را بگیرد که به او رای داده است.

هندیه گفت: «راى سرى است، من نمى خواهم که در اين مورد [که به کدام نامزد رای داده ام] چيزى بگويم؛ اما بايد بگويم به کسى راى دادم که و طنپرست باشد و براى وطن خدمت بکند.»

او که درست نمى دانست در کدام يک از مراکز راى دهى راى داده است، افزود: «من به حيث يک افغان رفتم راى دادم، ولى نمى دانم که به کجا رفتم، دستيارم مره به يک مرکز راى دهى برده بود.»

هندیه دختر امان الله خان، اظهار اميدوارى کرد که نتايج انتخابات، از سوى تمام نامزدان پذيرفته و صلح سرتا سرى در کشور تامين شود.

زهره يوسف مشاور رولا غنى خانم رييس جمهورکشور، به آژانس خبرى پژواک گفت که خانم هنديه درمرکز رايدهى که در وزارت امور زنان موقعيت داشت، به نامزد مورد نظر خود راى داد.

وى گفت که عکس هنديه، نزد او است که به هيچ کسى تک مارک نشده ولى اجازه ندارد که آن عکس را با پژواک شريک نمايد.

 در صفحۀ فيسبوک زهره يوسف تصاوير هنديه که ورق رايدهى را در صندوق مى اندازد شريک شده است. 

تصاویر نشر شدۀ شاهدخت هندیه با ورق رای دهی تیک مارک شده، جعلی است

نتیجۀ حقیقت یابی:

آژانس خبری پژواک، در یک برنامه جدید شایعات پخش شدۀ مربوط به انتخابات و نامزدان را بررسی می کند و به مردم نشان می دهد که از جمله کتگوری های «درست، کمی درست، نیمه درست، کمی نادرست و نادرست»، در کدام کتگوری مى آيد.

بررسی این آژانس، نشان می دهد که تصاویر پخش شدۀ هنديه با ورق رای دهی تیک مارک شدۀ (✔) او، نادرست و جعلی می باشد و حامیان نامزدان، به هدف بهره گرفتن از آن به نفع تیم انتخاباتی مشخص، چنین تصاویرى را نشر کرده اند.

زرغونه صالحی و بصیر فطری

Hits: 3223

Check Also

مشاجره بر عکس فوتوشاپ شده بین طرفداران غنی و عبدالله

کابل (پژواک، ٢٦ سنبله ٩٨): پس از عدم حضور اشرف غنی در مناظرۀ تلویزیونی آریانا، شماری از کا…