تقرر مشاور با معاش ۴۱ هزار دالری، وسیلۀ ضربه زدن به غنی شد
درست - September 23, 2019

تقرر مشاور با معاش ۴۱ هزار دالری، وسیلۀ ضربه زدن به غنی شد

کابل (پژواک، اول میزان ۹۸): استخدام یک مشاور با معاش ۴۱هزار دالر از سوی رئیس جمهور، با انتقادها رو به رو شده و آگاهان می­ گویند که رقبای انتخاباتی غنی، از رسانه یی شدن این موضوع، منحیث وسیله برای ضربه زدن به او استفاده کردند.  

اسنادی که در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته است، نشان می دهد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور که اکنون در کنار ۱۵ تن دیگر نامزد ریاست جمهوری است، در سال ۱۳۹۶ یک تبعۀ آلمانی به نام «داکتر پلاسا» را، در وزارت صنعت و تجارت، با معاش ماهانه ۴۱هزار دالر امریکایی استخدام کرده بود.

در یک پیشنهاد ماه میزان سال ۱۳۹۶ وزارت صنعت و تجارت، آمده است که بر اساس نامۀ ریاست عمومی ادارۀ امور که در آن، رئیس ‌جمهور محمد اشرف غنی هدایت داده‌ و وزیر مالیه نیز موضوع را تعقیب کرده‌ است، وزارت تجارت باید پیشنهاد کند تا داکتر پلاسا با ایشان همکاری کند.

منبع نوشته است که داکتر پلاسا، از اول فبروری سال ۲۰۱۷ آغاز به کار نموده است و خدمات مشورتی را برای وزارت تجارت و صنایع و مقام عالی ریاست جمهوری انجام می دهد.

همچنان در پیشنهاد تذکر رفته است: «شایان ذکر است که در صورت ادامه کار محترم داکتر پلاسا، در سال مالی ۱۳۹۷ به وزارت محترم مالیه هدایت خواهد فرمود تا مبلغ متذکره را، علاوه بر بودجه درخود پروژه در نظر گیرند.»

رئیس جمهورغنی هدایت داده است: «اجرای معاش ماهوار مبلغ (۴۱۲۵۰) دالر امریکایی برای داکتر پلاسا مشاور ریاست جمهوری و وزارت تجارت و صنایع، از تاریخ اول فبروری ۲۰۱۷ میلادی (۱۳ دلو سال ۱۳۹۵) برای مدت یک سال مالی، از بودجه اختیاری پروژه خدمات تحقیق و افتتاح مرکز تحقیقاتی رشد تجارت وزارت تجارت و صنایع منظور است.»

رئیس‌ جمهور در ادامه دستور داده‌‎ است که وزارت مالیه ملکف است تا این پول را در بودجۀ سال ۱۳۹۷هجری خورشیدی نیز در پروژه جا دهد.

سمیر رسا سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، در گفتگو با رسانه ها پذیرفته است که این مشاور آلمانی، از سوی معین تجارتی این وزارت به رئیس‌ جمهور پیشنهاد شده بود؛ اما در پیشنهاد استخدام این مشاور آلمانی وزیر پیشین صنعت و تجارت گفته بود که بربنیاد هدایت رئیس ‌جمهور، این مشاور آلمانی استخدام می‌شود.

ولف گنگ پلاسا شهروند آلمان، اخیراً در یک گفتگوی تلویزیونی گفته ‌است که همسرش از افغانستان است و پس از دیدار همسرش با رئیس‌ جمهور غنی، غنی از او خواست تا در حکومت کار کند.

واکنش ­ها

فرزانه احمدی درانتقاد به معاش پلاسا در صفحۀ فیسبوک خود نوشته است: «ما کارمندان بیچارۀ دولت هم دلخوشیم که از همین نظام معاش می گیریم. نمی دانیم چرا اول هر سال مالی در قسمت اضافه کاری مامورین بیچاره، این نظام قانونمند شدیداً با کمبود بودجه مواجه می گردد.»

بشیر احمد قاسانی نیز با انتقاد نوشته است که ۴۱ هزار دالر امریکایى، معاش چندین تن معلم و سربازی می شود که در خط نخست نبرد قرار دارند.

او گفته است: «پول مالیات جهان را مقام های بی مسئولیت ما به شاخی باد کرده و می کنند.»

همچنان شخصی به نام سلطانی، در صفحۀ فیسبوک خود معاش داکتر پلاسا را انتقاد کرده و نوشته است: «با این معاش ما به کجا می­رویم. به صفت یک شهروند اعتراض دارم، مسئولین محترم آیا این حقیقت دارد؟»

اما شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه، در جواب سلطانی نوشته است: «دوست عزیز! مشاور به ریاست جمهوری و وزارت تجارت بوده است. پیشنهاد وزارت تجارت نموده است. حکم مقام عالی داده است. کجایش به وزارت مالیه بر می گردد مگر بجز از تطبیق حکم؟»

شاه حسین مرتضوی مشاور رئیس جمهور، در مورد معاش داکتر پلاسا نوشته است: «تنها معاش محافظان رهبران صد برابر از اين می شود. اكثر شان بين ٥٠ تا ٣٠٠ محافظ دارند. معاش اش از دولت است. در ضمن در زمان كرزی، يك نفر در وزارت معدن ١٢٠ هزار دالر معاش داشت.»

وحیدالله شهرانی وزیر پیشین معادن و صنایع نوشته است: «مرتضوی کاملا درست گفته، ولی در اینجا دو چیز را نباید فراموش کرد:

۱ – تمام مشاورین وزارت معادن در آن وقت، از بودجه خارجی معاش می گرفتند و نه از بودجه ملی افغانستان.

۲ – شخص اشرف غنی نیز برای مدت بیش از سه سال در وزارت معادن مشاور بود و ماهوار ۲۸ هزار دالر از یک پروژۀ حمایوی مربوط به وزارت دفاع امریکا به نام (TFBSO) معاش می گرفت و اگر مرتضوی خواسته باشد، من جزییات را نشر می کنم. تا معلوم شود که کی ها در این کشور خدمات واقعی کرده اند و کی ها به خاطر دالر آمده اند.»

حمید سالنگی نیز در پاسخ به مرتضوی نوشته است: «مرتضوی صاحب شما را به رهبران چی؟ مشاور هستی برو مشوره هایت را بته! هر روز مصروف دهن اندازی با عبدالله، عطا، مجاهدین و رقبای تان هستید، ارگ از مشاورها دلقک ساخته، همین عقده‌ يی بودن دولت ساز، باعث تباهی مملکت شده و می شود!»

اقدام ناشایسته یا وسیلۀ مبارزات انتخاباتی؟ 

آگاهان امور نیز دادن ۴۱ هزار افغانی معاش به یک تن از مشاورین را انتقاد می کنند و آن را اقدام مناسب نمی دانند؛ اما می گویند که حدود دو سال بعد، دامن زدن به این موضوع ربطی با مبارزات انتخاباتی دارد.

یونس فکور کارشناس مسایل سیاسی، به آژانس خبری پژواک گفت: «من به این باور هستم که هم مانند این مشاور خارجی، مشاورین افغان نیز داریم که تعلیم و تجربۀ بیشتر از این آقا (داکترپلاسا) دارد و رئیس جمهور می توانست با معاش نسبتاً کم و شرایط سهل استخدام کند؛ اما نمی دانم که چرا این کار شده است؟»

به گفته او، استخدام یک تبعۀ خارجی با معاش ماهوار ۴۱ هزار دالر امریکایی (نزدیک به سه عشاریه دو میلیون افغانی)، یک نوع تبعیض و دوگانگی میان اتباع افغانستان و خارجی ها است؛ زیرا افغان ها معاش های به مراتب کمتر از پلاسا را دارند.

همچنان او افزوده است که بودجه و امکانات افغانستان، ایجاب نمی کند که یک مشاور، با این چنین معاش بلند استخدام شود.

اما فکور علاوه کرده است که این موضوع به دلیلی دو سال بعد از انجام آن و حین مبارزات انتخاباتی، از سوی مخالفین اشرف غنی رسانه یی شده است؛ تا ضربه را به غنی و تیم او وارد کند.

وی گفته است: «این که این کار دو سال قبل انجام و اکنون رسانه یی شده، هدف این است که نامزدان ریاست جمهوری می خواهند وسیله ای را دریابند تا ضربه اى به رئیس جمهور غنی که کاندید نیز است، وارد کند.»

سیف الدین سیحون استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل نیز گفت: “افراد و اشخاص خارجی به معاش بسیار گزاف و بلند به نام مشاور که گویا استراتیژی ملی یا برنامه می سازد مقرر شده اند؛ اما در فرجام متاسفانه ده دوازده ورق چیزی غیر علمی نوشته که اصلا به درد بخور نبوده؛ اما معاش بلند دالری گرفته و رفته اند.”

او افزود که افغانستان الگوی مصارف خیلی بی رویه اى دارد و این کار، یک بی عدالتی بزرگ در دستگاه بوده و همچنان یک نوع تبعیض بین افغان و یک شهروند خارجی می باشد.

سیحون گفت: «ماهیت کمک های خارجی همین است که در زمان کمک ها، از دولت افغانستان تعهد می گیرند که افراد مربوط به خود شان توانا یا ناتوان در همان مسلک را استخدام کنند و این اشخاص، همان تقاعد شده گان کشورهای شان هستند که برای جمع ثروت فرستاده می شوند.»

سیحون افزود: «در سیاست همیشه این چنین مسایل وجود دارد، و مجاز است که از این کار به حیث برگه تبلیغاتی استفاده شود، به خاطری که یک طرف می خواهد نقاط ضعف طرف مقابل را برملا کند و حریف را ضربه بزند؛ این کار در مبارزات سیاسی در تمام جهان مروج است.»

احمدشاه عرفانیار

Hits: 2999

Check Also

شایعات دادن امکانات نظامی از سوی اردوغان به دوستم نادرست است

کابل (پژواک، اول سرطان، ۱۴۰۰): شایعات نشر شده در شبکه های اجتماعی که گویا رجب طیب اردوغان …