شمارى از پُست های کلیدی کمیسیون انتخابات توسط فرامرز تمنا انحصار شده است
گزارش های فیچری - September 22, 2019

شمارى از پُست های کلیدی کمیسیون انتخابات توسط فرامرز تمنا انحصار شده است

کابل(پژواک،۳۱سنبله ۹۸):يافته هاى پژواک نشان ميدهد که فرامرزتمنا، بخاطر پیروزی درانتخابات ،معامله و يا پيوستن با تيم هاى پيشتاز و اخذ امتيازات بيشتر ازآنها، درتبانى با مادرزنش (رئيس کميسيون مستقل انتخابات)، در ده ها پُست کلیدی اين کمیسیون، وابسته گانش را جابجا کرده است.

فرامرز تمنا در ۲۵ دلو ۱۳۵۵هجری شمسی درهرات متولد شده است؛ او دو مدرک دوکتورا دارد که در رشته روابط بین الملل، مدرک خود را از پوهنتون در شهر تهران کشور ايران؛ و مدرک دومى را در رشته مطالعات بین الملل، از پوهنتون جواهر لعل نهرو در دهلی به دست آورده است.

وی، مدتی رئیس مرکزمطالعات استراتیژیک و معاون سخنگوى وزارت امور خارجه بوده و به مدت ۱۰ سال در پوهنتونهای مختلف تدريس کرده است.

تمنا، به حيث رئيس وهمچنان استاد در پوهنتون خصوصی افغانستان نيز وظيفه داشته است.

موصوف، در سنبله سال ۱۳۷۸ با حمیرا قادری ازدواج کرد؛ اما پس از آشنا شدن با یک شاگردش به اسم آرزو نورستانی دختر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، همسر اولی اش (حمیرا قادری) را در ماه اسد سال ۱۳۹۵، طلاق داد و با آرزو نورستانی دختر حوا علم نورستانی ازدواج کرد.

فرامرز تمنا، در ۲۷ جدی ۱۳۹۷ خودش را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ با معاونیت سید قیاس سعیدی و محمد امین رشادت ثبت نام کرد.

طبق يافته هاى پژواک، فرامرز تمنا از طریق همسر دومى خود بالای خشويش حوا علم نورستانی نفوذ کرده و ده ها تن از همکاران و شاگردان خود را در پُست های کلیدی کمیسیون مستقل انتخابات جابجا کرده است.

تمنا، در حال حاضر در کنار تصاحب برخی پُست های کلیدی، حلقۀ خیلی قوی و بزرگ دیگرى را تحت نام مشاورین در کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد کرده است که اين افراد، تمامى برنامه های رئیس کمیسیون انتخابات را قسمی طرح ریزی می کنند که نفوذ فرامرز تمنا در کمیسیون بیشتر گردد.

 درحال حاضر، در پُست های کلیدی از جمله مشاوریت ارشد اداری و روابط خارجه، ریاست منابع بشری، مدیریت اجرائیه دفتر ریاست کمیسیون، مدیریت موجودی اسناد، ریاست دفترکمیسیون، مشاوریت ارشد مقام ریاست، مشاوریت مالی و اداری، بخش تدارکات، چندین مشاور و ده ها بست دیگر کمیسیون مستقل انتخابات، افراد نزدیک به فرامرز تمنا توسط حوا علم نورستانی گماشته شده اند.

مشاوریت ارشد اداری و روابطه خارجه کمیسیون:

محمد شفیق بشریار مشاور ارشد اداری و روابط خارجه کمیسیون مستقل انتخابات، از «موسسه تحصیلات عالی افغانستان» سند ماستری اخذ کرده است و از افراد با اعتماد و نزدیک به فرامرز تمنا می باشد.

در سندی که در اختیار پژواک قرار گرفته، نشان مى دهد که محمد شفیق بشریار در۳ جدی ۱۳۹۷ در آغازین روزهای ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، از سوی «فرامرز تمنا» به حیث نماینده خاص و فرد ارتباطی، به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی گردیده است.

پس از معرفی حوا علم نورستانی به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، بشریار به تاریخ ۲۴ حمل ۱۳۹۸ به حیث مشاور ارشد اداری و روابط خارجه مقام ریاست کمیسیون مستقل انتخابات، با معاش ماهوار ۱۸۰ هزار افغانی، پس از منظوری رئیس جمهور استخدام گردید.

یک منبع که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت که در حال حاضر بیشترین مداخله در استخدام ها، توسط محمد شفیق بشریار مشاور ارشد اداری و روابط خارجه کمیسیون مستقل انتخابات صورت می گیرد و در استخدام و انفکاک کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، دست بالا دارد.

مدیریت اجرايی دفتر مقام ریاست کمیسیون:

شکیبا مهریار از موسسه تحصیلات عالی خصوصی افغانستان که ریاست آن را فرامرز تمنا به عهده داشت، فارغ گردیده است و اکنون سخنگوی تیم تدبیر و توسعه به رهبری فرامرز تمنا مى باشد.

اسناد نشان می دهد که در حوت ۱۳۹۷، همزمان دو تن از جمله شکیبا مهریار و عبدالولی جمشیدی، در یک پُست مدیریت اجرائیه ریاست دفتر مقام کمیسیون مستقل انتخابات، با معاش ۴۲۵۰۰ افغانی مقرر شده اند.

درسندى که به دسترس پژواک قرار گرفته، نشان میدهد که شکیبا مهریار در حوت ۱۳۹۷ به حیث مدیر اجرایی ریاست دفتر کمیسیون مستقل انتخابات مقرر گردید؛ اما در ۲۲ سرطان ۱۳۹۸ به حیث مسئول اعلامیه های مطبوعاتی ریاست آگاهی عامه گماشته شد و به جای شکیبا مهریار، عبدالله خسربره فرامرز تمنا به حیث مدیر اجرایی ریاست دفتر مقام کمیسیون انتخابات تقرر حاصل کرده است.

به نقل ازاسناد دست داشته؛ بانو مهریار، غرض تقرر اشخاص خاص فرامرز تمنا در کمیسیون مستقل انتخابات، به مدت چهار ماه مسئولیت مدیریت اجرايی دفتر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را به عهده داشت و پس از تقرر افراد در پست های کلیدی، دوباره با تیم «تدبیر و توسعه» به رهبری فرامرز تمنا پیوست و اکنون مسئولیت سخنگویی اين تيم را به عهده دارد.

مدیریت موجودی اجناس و پیشنهاد در پست معاونيت سخنگوی کميسيون انتخابات

به رويت اسناد، عبدالولی جمشیدی از افراد دیگری است که در ۱۱ سرطان ۱۳۹۸، به حیث مدیر موجودی اجناس در کميسيون مستقل انتخابات گماشته شده است.

قابل ذکر است که جمشیدی، قبلا درحوت ۱۳۹۷به حیث مدیراجرائیه دفتر رئيس کميسيون انتخابات تقرريافت؛ اما درآن زمان درجه تحصیلش بکلوریا بود، و سند ليسانس دراختيار نداشت.

اما در یک سند فاقد شماره و تاریخ به امضاى حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، که در اختیار پژواک قرار گرفته، چنين گفته شده است: «عبدالولی جمشیدی، تجارب کاری در بخش های مختلف اداری دارد و دارای تحصیلات عالی در رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد؛ بنابر لزوم دید از اینکه یک بست معاونیت سخنگوی  درکميسيون فعلاً خالی می باشد، نظر به لیاقت و شایستگی، موصوف منحیث معاون سخنگوى کمیسیون مستقل انتخابات مقرر گردد.»

اما يک منبع به پژواک گفت که عبدالولی جمشیدی، به دلیل اینکه بست معاونیت سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات سهم خانم هابوده، رد گردید.

به گفتۀ منبع يادشده؛ جمشیدی، پس از آن که پیشنهادش به حیث معاون سخنگوی کمیسیون رد گردید، بدون اطلاع از اداره غایب شد.

اما عبدالولی جمشیدی، در ۲۷ سنبله سال روان به پژواک گفت که براى مدتى درجای دیگری مصروف بود؛ اما دوباره به حیث مشاور ریاست اطلاعات و آگاهی عامه مقرر شده است و در این سمت ایفای وظیفه می کند.

ریاست منابع بشری کمیسیون:

عبدالفتاح عظیمی رئیس منابع بشری کميسيون که به اساس يافته هاى پژواک، دراين پست تجربه کافى نداشته و ازسوى کمیسیون اصلاحات اداری نيز مشروط شارت ليست شده بود، قبلا به حيث استاد در موسسه تحصیلات عالی خصوصی افغانستان که ریاست آن را فرامرز تمنا به عهده داشت، ايفاى وظيفه ميکرد.

وی، یکی از افراد با اعتماد فرامرز تمنا بوده که از طریق یک پروسۀ مملو از شک و فساد، توسط دو کمیشنر اين کمیسیون، در تبانی با خانم نورستانی و دو تن از مسئولان پروسۀ استخدام در اصلاحات اداری،(با قبول اینکه در مقابل ریاست منابع بشری، ریاست هاى تدارکات و تفتیش داخلی را بعنوان رشوت به آنها اهدا نمايد)، مقرر شده است؛ تا طرف معامله بتواند يک شخص بيسواد را در رياست منابع بشری بخاطر برآورده شدن اهداف مشخص خود داخل سیستم کند.

منبع افزود که هرچند قبل ازاين مکاتیبى راجع به بررسی قضیۀ فساد پروسه منابع بشری تبادله شده؛ اما رسیدگی به اين موضوع صورت نگرفته است. بخاطر اینکه یک شخص لایق و شایسته از پروسه استخدام بیرون شود و دو کمیشنر متذکره با تبانی مسئولان پروسۀ استخدام در اصلاحات اداری، شخصى راکه اصلا شامل امتحان نبوده، داخل پروسه مى کنند و نمره امتحان برایش داده مى شود.

موصوف طى مکتوبى ۷۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ از سوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، به ریاست جمهوری پيشنهاد گردیده است و پس از منظوری رئیس جمهور، به این پست تقررحاصل نموده است.

مدیر اجرائیه، پسر حوا علم نورستانى و خسربره فرامرز تمنا:

سند شماره (۱۱۳۸) مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ که در اختیار پژواک قرار گرفته، نشان میدهد که عبدالله فرزند محمد علم خسربره فرامرز تمنا، در بست مدیريت اجرائیه ریاست دفتر مقام کمیسیون مستقل انتخابات به عوض شکیبا مهریار، تقرر حاصل کرده است.

یک منبع موثق کمیسیون مستقل انتخابات، بدون ذکر نامش در گزارش، گفت که عبدالله خسربره تمنا مدیر اجرائیه دفتر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، پس از نشر خبر پژواک، در کمیسیون دیده نمی شود.

این استخدام در حالی صورت گرفته است که در فقره پنجم ماده هفتم قانون کارکنان خدمات ملی، چنین آمده است: «شخص به وظیفه ای که آمر مستقیم، از اقارب درجه اول وی باشد، مقرر شده نمی تواند، اقارب درجه اول عبارت اند از پدر، مادر، اولاد، زوج، زوجه، برادر و خواهر.»

ریاست دفتر کمیسیون مستقل انتخابات:

نورولی خپلواک رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات، اخیراً در تبانی با خانم نورستانی و همکاری دو کمیشنر اين کميسيون، دراين پُست مقرر گردیده است.

وی، از پوهنتون خصوصی افغانستان فارغ گردیده و یکی از افراد نزدیک به فرامرز تمنا مى باشد.

در سندی که به دسترس پژواک قرار گرفته نشان میدهد که رئیس کمیسیون طى مکتوبى به منابع بشری، چنين هدايت داده است: «نور ولی خپلواک به  حیث رئیس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات، با معاش ماهوار ۱۵۰ هزار افغانی در بست دوم در عوض عزیز آقا فیضی سرپرست فعلی ریاست دفتر کمیسیون مستقل انتخابات مقرر گردد.»

در ادامۀ اين مکتوب آمده است: «عزیز آقا فیضی در عوض نورولی خپلواک به  حیث عضو کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات، با معاش ماهوار ۱۵۰ هزار افغانی به طور بالمقطع پیشنهاد میگردد.»  که اين پيشنها ازسوی رئیس جمهور غنی نیز منظور گردیده است.

برخى منابع که نخواسته اند، نام شان درگزارش ذکر گردد، به پژواک گفته اند که این کار خلاف تمام طرزالعمل ها و پروسيجرهاى داخلی کمیسیون و اصلاحات اداری مى باشد.

این در حالی است که در فقره دوم ماده سوم طرزالعمل تعیینات کارکنان خدمات ملکی آمده است که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، مطابق به طرزالعمل در مرکز و ولایات از روند استخدام (اعلان بست، شارليست کاندیدان، امتحان رقابتی و تعیین نامزد برنده جهت اخذ منظوری) در وزارت­ها، ریاست های عمومی مستقل و کمیسیون­ها نظارت می­نماید.

مشاوریت ارشد مقام ریاست کمیسیون:

غلام سخی محمدی مشاور ارشد مقام ریاست کمیسیون مستقل انتخابات، نیز عضو شبکۀ ایجاد شده در کمیسیون انتخابات می باشد.

درسند شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ رئیس کمیسیون انتخابات، غلام سخی محمدی را به حیث مشاور ارشد مقام ریاست کمیسیون مستقل انتخابات، با معاش ماهوار۲۵۰ هزار افغانی پیشنهاد کرده است که از سوی رئیس جمهور نیز منظورگرديده است.

مشاوریت مالی و اداری:

کمال ناصرهمیار مشاور مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات، از افراد ديگر اين شبکۀ ایجاد شده در کمیسیون می­باشد.

ریاست دفتر کمیسیون مستقل انتخابات، طی سند شماره ۴۹ مورخ ۲۷ حمل ۱۳۹۸، همیار را به حیث مشاور امور مالی و اداری کمیسیون پیشنهاد نموده که دراين سند، رئیس کمیسیون انتخابات نیز چنین هدایت داده است: «به ریاست محترم دارالانشا! در مورد تقرری موصوف اجراآت لازم نمائید.»

درعين حال، اسنادى دیگری که در اختیار پژواک قرار گرفته، نشان میدهد که برخی از کارمندان دیگر نیز به هدایت مستقیم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، خلاف تمام طرزالعمل ها و پروسيجرهاى داخلی کمیسیون و اصلاحات اداری مقرر گردیده اند.

بخش تدارکات:

فضل الرحمن حنفی کارمند پیشین وزارت امورخارجه و از همکاران قبلی فرامرز تمنا نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در وزارت امور خارجه مى باشد.

در سندى که در اختیار پژواک قرار گرفته، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، به رياست منابع بشری هدایت داده است که در استخدام فضل الرحمن حنفی کارمند پیشین وزارت امور خارجه، متناسب به تجارب کاری قبلی اش، در بخش تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات به طور بالمقطع اجراآت کند.

مدیریت ارشد صدور اعتبارنامه ریاست ارتباط خارجه:

درسند شماره ۵۴۵ مورخ ۲۵ حوت ۱۳۹۷، پیشنهاد گرديده است که سارا رسولی لیسانس رشته علوم سیاسی که فعلاً در سمستر آخر دوره ماستری در رشته روابط بین الملل درس ميخواند، بنا به علاقه مندی که دارد، میخواهد در مدیریت ارشد صدور اعتبارنامه ریاست ارتباط خارجه ایفای وظیفه کند.

در پاسخ به این پیشنهاد، حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات چنین حکم داده است: «به ریاست محترم منابع بشری! طور بالمقطع (قراردادی) در یکی از بست های خالی مقرر شود.»

 توظيف برخى کارمندان در پست هاى کميسيون به نام حق السکوت:

برخی از کارمندان کميسيون مستقل انتخابات که رابطه ای با فرامرز تمنا ندارند؛ اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به گونۀ رشوه وبه هدف سکوت ماندن، آنها را در پُست هاى کليدى کميسيون پيشنهاد نموده که ازسوى رئیس جمهور غنی نيز منظور گردیده است.

محمد آصف جلالزی رئیس تدارکات کمیسیون مستقل انتخاباتی، که این ریاست برایش منحیث رشوه در مقابل منصرف شدن از بست منابع بشری به وى اهدا شده، ازجملۀ اين افراد مى باشد.

تقررى جلالزی، طى مکتوبى ازسوى حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به ریاست جمهوری پیشنهاد گردیده است.

جلالزى، هيچ رابطه ای با فرامز تمنا ندارد.

سند شماره ۹۵۱ که در اختیار پژواک قرار گرفته، نشان میدهد که محمد آصف جلالزی، توسط رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در بست رتبه دوم ریاست تدارکات کمیسیون مستقل انتخابات، با معاش امتیازی مندرج جدول معاشات امتیازی کميسيون، به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد شده، که از سوی رئیس جمهورغنی منظور گردیده است.

ریاست تفتیش داخلی کمیسیون:

همچنان به ثناءالله ځاځی که با فرامرزتمنا هيچگونه ميانه اى ندارد، پُست رياست تفتیش داخلی کمیسیون مستقل انتخابات، طى مکتوبى به امضاى خانم نورستانى به هدف منصرف شدنش از ریاست منابع بشری اهدا شده است.

در مکتوب شماره ۵۴۶ ریاست کمیسیون انتخابات که به رئیس جمهور فرستاده شده است و کاپى آن در اختيارپژواک قرار گرفته است، تقرر ثناءالله ځاځی سرپرست فعلی ریاست منابع بشری این کمیسیون، با معاش ۱۵۰ هزار افغانی به حیث رئیس تفتیش داخلی کمیسیون مستقل انتخابات، جهت منظوری به رئیس جمهور پیشنهاد شده، که طی حکم شماره ۷۲۸ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۸ از سوی رئیس جمهور غنی منظور گردیده است.

به همين گونه در سند شماره ۱۶۹۱ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ که در خصوص تقرری علی شاه مصباح است، چنین آمده است: ((بست رتبه (اول) معاونیت ارتباطات استراتيژیک در سقف تشکیلاتی این کمیسیون تزیید گردیده است، بناءً علی شاه مصباح که امتحان تحریری و مصاحبه را نهایی کرده است، در بست رتبه (اول) معاونیت ارتباط استراتيژیک دارالانشاى این کمیسیون، به مقام ریاست جمهوری غرض اعطای منظوری پیشنهاد گردید. ))

 رئیس جمهورغنی، طی حکم ۸۰۵ مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۸ اين پيشنهاد کميسيون مستقل انتخابات را منظور کرده است.

اين درحاليست که علی شاه مصباح نامزد پیشتاز معاونیت عملیاتی بود؛ اما وى دراین پُست خلاف لایحۀ وظایف، پیشنهاد و تقرر یافته است.

اختلاف ميان هيات رهبرى کميسيون بخاطراعلان يک بست اول:

بست رتبه (اول) معاونیت مالی و اداری کميسيون مستقل انتخابات که از سوى سرپرست رهبری می­شود، بخاطراعلان و عدم اعلان این بست ميان هيات رهبرى کميسيون منجمله رئيس کمیسیون و رئيس دارلانشا‌ى کميسيون، به یک بحث اختلافی مبدل شده است.

افزون برآن، تقرر داماد یکتن از کمیشنران به حیث مدیراجراییه آن کمیشنر و برخورد وى با کارکنان روزمزد در کمیسیون، موضوع دیگرى بود که برخى منابع آنرا با پژواک شريک ساخته اند.

اسنادی که در اختیار پژواک قرار گرفته، نشان می دهد که ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، مخالف ایجاد پُست های جدید و استخدام ها توسط رئیس کمیسیون مستقل انتخابات مى باشد.

در مکتوب شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴، ریاست دارالانشاء عنوانی ریاست کمیسیون، آمده است که مطابق به حکم ماده ۲۲ قانون انتخابات، به منظور پیشبُرد امور اداری و اجرائیوی، کمیسیون دارای دارالانشاء می باشد؛ اما برخلاف این حکم صریح قانون، پُست ریاست دفتر و برخی پست های اداری و اجرائیوی دیگر، در تشکیلات کمیسیون ایجاد شده است.

در ادامۀ مکتوب آمده است: «باید قبل از ایجاد پُست های مشاوریت و یا هر پُست دیگر در تشکیلات کمیسیون، در دارالانشاء طی مراحل شده و بعداً منظوری اخذ می گردید؛ در حالی که چنین نشده است و دارالانشاء حتا پس از تقرری افراد در برخی از بست ها، باخبر شده است که چنین بست ها در ساختار تشکیلاتی کمیسیون ایزاد شده است و تعداد زیاد مشاورین، تورم بیش از حد را به وجود آورده است.»

عکس العمل ریاست دارالانشاى کمیسیون مستقل انتخابات:

حبیب الرحمان ننگ رئیس درالانشاى کمیسیون مستقل انتخابات، نیز از مداخله کمیشنران در استخدام ها انتقاد کرده می گوید: «از آغاز کار تاکنون، تنها دلچسپی کمیشنران در استخدام است، هیچ نوع دلچسپی در دیگر کارها ندارند و اکنون نیز اين استخدام ها جریان دارد.»

وی، در پاسخ به اینکه چند درصد از استخدام ها در پست های کمیسیون مستقل انتخابات، به اساس سلیقه، خواست و مداخله کمیشنران صورت گرفته است؟ گفت که بیش از ۵۰ درصد از استخدام ها به اساس خواست کمیشنران صورت گرفته است.

موصوف گفت که مداخله صریح و دوامدار کمیسیون در امور اداری، اجرائیوی و به خصوص ریاست منابع بشری، بیشتر از پیش شده و برخی اعضا، به صورت آشکارا مداخله می کنند.

وى در ادامه افزود که رياست دارالانشاى کميسيون انتخابات، همه استخدام ها را مطابق به طرزالعمل انجام داده است؛ اما بیشترین پیشنهاداتی که به ریاست جمهوری ارسال شده است، قطعاً از طرف دارالانشاء امضا نشده است.

وی گفت که به اساس قانون، تمام مراسلات و پیشنهادات، باید از طرف دارالانشاء صورت بگیرد و پس از امضاى رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به ریاست جمهوری ارسال شود؛ اما با تاسف که بسیاری از استخدام ها خودسرانه از طرف ریاست کمیسیون صورت گرفته است.

همچنان يک منبع کميسيون مستقل انتخابات، با انتقاد از مداخلۀ کمیسیون اصلاحات اداری در تشکیلات اين کمیسیون گفت: «کمیسیون اصلاحات اداری، در جملۀ پنج نفر یکتن جعلی را در ليست امتحان ریاست منابع بشری به کمیسیون مستقل انتخابات روان کرده بود، که از سوی ریاست دارالانشاء جلوگیری صورت گرفت.»

وى اظهار نگرانى کرد که اين موضوع، تاحال بررسی واقعی نگردیده است.

وى در ادامه صحبت هايش به پژواک گفت که یکتن از کميشنران کمیسیون اصلاحات اداری، بیشتر اوقات به کمیسیون مستقل انتخابات می آید و در تشکیلات اين کميسيون مداخله می کند و کوشش برآن است که تشکیل را طوری تغیير دهند تا به کمک تعدادى از کميشنران، نتایج انتخابات رياست جمهورى، بگونه اى مهندسى گردد و به نفع یک ستاد خاص تغیير داده شود.

اما عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری، به پژواک گفت که طرزالعمل مشترک میان کمیسیون اصلاحات اداری و کمیسیون مستقل انتخابات، به امضا رسیده است که به بربنیاد آن، کمیسیون اصلاحات اداری فقط تسهیلات را فراهم می کند؛ اما رهبری پروسۀ استخدام را خود کمیسیون انتخابات برعهده دارد.

موصوف، با رد مداخله کمیشنران کمیسیون اصلاحات اداری در پروسه استخدام کارمندان کمیسیون انتخابات، گفت که کارمندان اداره اصلاحات اداری، در سطوح پائین فقط تسهیلات را فراهم می کنند.

او تصریح کرد: «اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، بین خود مشکل دارند و با تاسف تماس هايی که از کمیشنران و رئیس دارالانشاى شان داریم، بسیار متضاد است که با تاسف در دو مورد تقاضاهای شخصی هم بود که ما آن را در نظر نگرفتیم؛ به خاطریکه شفافیت و استقلالیت پروسۀ برای ما خط سرخ است.»

اسنادی که در اختیار پژواک قرار گرفته، نشان میدهد که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، طی مکتوبی عنوانى کميسيون اصلاحات ادارى، خواستار طى مراحل شارت ليست و اخذ امتحان  براى بست رتبه اول معاونیت مالی و اداری و بست رتبه دوم ریاست خدمات شده است؛ اما حبیب الرحمان ننگ رئیس دارالانشاى کمیسیون مستقل انتخابات، طی مکتوبی جداگانه نوشته است که سرپرست معاونیت مالی و اداری دارالانشاء یک کارمندان فعال، تخنیکی و با تجربه در امور انتخاباتی، مالی و اداری بوده و بناءً ضرورت محسوس می گردد تا ختم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸، بست متذکره معطل قرار داده شود.

همچنان يک منبع ديگر، که نخواسته نامش درگزارش ذکر گردد، به پژواک گفته است که افراد نزدیک به فرامرز تمنا، در تبانی با رئیس کمیسیون انتخابات، همه روزه به خاطر جذب کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در تیم «تدبیر و توسعه»، وعده پُست های خوب را در وزارت امور خارجه کشور، به آنها می دهند و به این فکراند که وزارت متذکره در نتیجه یک معامله، سهم تکت فرامرز تمنا خواهد بود.

موصوف افزوده است که يک شبکه به رهبری محمد شفیق بشریار و شکیبا مهریار با همکاری نزدیک حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون، ایجاد گردیده که چندى پیش به منظور اغفال کردن مردم، بعضی تغییرات در پست های اعضای شبکه به میان آمده است.

درعين حال، موصوف گفته است که “فرامرز تمنا”، به رئیس “کمیسیون مستقل انتخابات” زنگ می زند و خواستار تغییر و تبدیل در پست ها کلیدی کمیسیون مستقل انتخابات می شود.

منبع همچنان افزوده است که کمیشنران و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، درميان خود سیستم باج گیری و باج دهی را ایجاد کرده اند و به طور کُل از اصول رفتار داخلی، لوایح، قوانین و هدف عمومی انتخابات منحرف شده و مصروف اهداف شخصی مالی هستند.

منبع ادعا کرده که یک تعداد کمیشنران که به تعصب آشکار مشهوراند، چنین یک روند ملی را به بحران مواجه خواهند کرد.

منبع، دیدار کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، خلاف قانون انتخابات عنوان کرده، مدعی شد که فرامرز تمنا، هفتۀ چندین بار با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، در خارج از کميسيون ملاقات می کند.

اين درحاليست که در فقرۀ چهارم بند پنجم اصول رفتار اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، آمده است که هیچ یک از اعضای کمیسیون، نمی تواند به طور خصوصی با احزاب سیاسی و کاندیدان، در مورد مسایل انتخاباتی، در خارج از کمیسیون دیدار و ملاقات نمایند.

دیدگاه «تیم تدبیر و توسعه»:

با تماس هاى مکرر، فرامرز تمنا حاضر نشد که با پژواک صحبت کند؛ اما احمد احسان سروریار سخنگوی ستاد انتخاباتی “تدبيروتوسعه ” به رهبرى فرامرز تمنا نامزد انتخابات ریاست جمهوری، به پژواک گفت: «قطعآ ما رد می کنیم، هر نوع پیوند با کمیسیون مستقل انتخابات را و این یک اتهام بیش نیست، شکیبا مهریار که قبلاً عضو کمیسیون انتخابات بود؛ اما استعفا کرده و هیچ پیوندی با کمیسیون انتخابات ندارد و به احترام استادی و شاگردی که دارند، در تیم آمده و با ما همکاری دارند.»

وی، با اشاره به احمد شفیق بشریار مشاور ارشد اداری و روابط خارجه کمیسیون مستقل انتخابات و برخی دیگر، گفت که بشریار قبلاً با تیم (تدبیر و توسعه) همکاری داشت؛ اما اکنون با تیم فرامرز تمنا قطع رابطه کرده و فعلا با او هیچ رابطه ندارند.

دیدگاه رئیس کمیسیون مستقل انتخابات:

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، گفت که آقای تمنا از پوهنتون های مختلف ليسانس و ماستر فارغ داده است و آنان در ادارات مختلف وظیفه دارند، غیرعادلانه خواهد بود کسانی که پس از سپری کردن موفقیت امتحان، به جرم اینکه استاد شان نامزد انتخابات ریاست جمهوری است، در ادارات استخدام نشوند. 

او تصریح کرد: «فکر می کنم که حرف ها در حد یک اتهام و عاری از حقیقت است و اگر کسی را هم آورده باشند، از یک پروسه آزاد و پس از سپری کردن امتحان آمده است و کسی که لیاقت داشته باشد، نمبر زیاد را بگیرد، طبعاً داخل یک پروسه رقابتی بیایند، نصب می شوند.»

نورستانی، با رد استخدام پسرش به نام عبدالله به حیث مدیر اجرائیه دفتر ریاست کمیسیون مستقل انتخابات، گفت که در چنین یک اداره بزرگ به مشاور حقوقی، مالی، اداری، ارتباط خارجه، مطبوعاتی و … نیاز پیدا می شود، مجبور شد که برخی مشاورین را پس از منظوری رئیس جمهور استخدام کند.

به گفته وی، سه مشاور را خودش پیشنهاد کرده و دو مشاور دیگر، از سوی سایر کمیشنران معرفی شده اند.

قوانین:

در فقره سوم ماده ۲۴ قانون انتخابات آمده است: «پدر، مادر، پدرکلان، مادرکلان، اولاد، برادر، خواهر، زوج و زوجۀ کاندیدان، نمی توانند به حیث کارکنان انتخابات در حوزه انتخاباتی مربوط ایفای وظیفه کنند.»

در حالیکه مطابق ماده سی و سوم قانون اساسی افغانستان، اتباع کشور حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند؛ اما کارشناسان حقوقی و نهادهای ناظر بر انتخابات، به این باوراند که داشتن نسبت های نزدیک خانواده گی برخی نامزدان ریاست جمهوری با کمیشنران به خصوص رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، نگرانی را به بار آورده است.

دیدگاه کارشناسان حقوقی:

شهلا فرید استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، گفت که تقرر حوا علم نورستانی به حيث رئيس کميسيون مستقل انتخابات، پس از کاندیداتوری فرامرز تمنا کدام مشکل ندارد؛ اما امکان دارد که رئیس کمیسیون با نامزدی که نسبت خانواده گی دارد، سهولت ها را فراهم کند.

وى افزود: «تقرر افراد نزدیک به فرامرز تمنا توسط حوا علم نورستانی خشوی آقای تمنا در کمیسیون مستقل انتخابات، یک نوع خیانت را نشان می دهد و خدماتی را که اکنون به نفع دامادش انجام میدهد، خلاف قانون است و زمینۀ تقلب را در انتخابات ریاست جمهوری فراهم میکند.»

این حقوقدان، در پاسخ به اینکه آیا قانون به رئیس کمیسیون انتخابات، اجازه داده است که پسرش را مدیر اجرایی دفترش تعیین کند؟ گفت که در قانون خدمات ملکی آمده است که آمر، به گونه مستقیم نمی تواند اعضای خانواده اش را مادون خود استخدام کند.

دیدگاه نهاهای ناظر بر انتخابات:

نهادهاى ناظر انتخابات نيز رابطه هاى خانواده گى نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با کمیشنران به خصوص رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را، نگران کننده مى دانند.

یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا)، با اشاره به اینکه آنان نیز از قرابت نامزدان ریاست جمهوری با شماری از کمیشنران و به خصوص رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نگران اند، گفت: «ما همچنان از نسبت خانواده گی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با (فرامرز تمنا) یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نگرانی داریم و این رابطه آسیب پذیر است و نمی توان از آن چشم پوشی کرد.»

وی، سلیقه گرایی و اعمال نفوذ نامزدان در استخدام کارمندان کمیسیون انتخابات را یک معضل جدی عنوان کرده، افزود که اگر این نسبت ها عمیق باشد، کمیسیون انتخابات به مرکز جاسوسی مبدل خواهد شد.

اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری، با ذکر این­که تقرری کارمندان کمیسیون های انتخاباتی، هیچ ربطی به ارگ ندارد، گفت که کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، توسط نامزدان ریاست جمهوری تعیین شده اند و متباقی کارمندان، توسط کمیسیون های انتخاباتی تعیین می­شوند.

وی، با اشاره به اصول اداری ادارات دولتی، افزود: « هرفرد متقاضى پس از مصاحبه، تعیینات، دادن بست و تقرری توسط کمیسیون های انتخاباتی، جهت منظوری یعنی تايید، به رئیس جمهور پیشنهاد می­شود و به خاطر اینکه کار کمیسیون ها به کُندی مواجه نشود، رئیس جمهور پیشنهاد شان را رد نکرده است.»

موصوف، دخالت ارگ را در تعیینات رد کرد و گفت که هیچ کس از آدرس ارگ در تعیینات و استخدام ها در کميسيون هاى انتخاباتى مداخله نکرده است.

عزيزالله همدرد

Hits: 2851

Check Also

آنتی‌بیوتیک‌ها و اسپرین، دواهای ضد کرونا نیستند

کابل (پژواک، ۲۰ اسد۱۴۰۰): مطلبی در مورد اینکه “کرونا، باکتریا است، نه ویروس و برای د…