کميسیون انتخابات: وزارت مخابرات باید صفحات جعلی کاندیدان را مسدود نماید
گزارش های فیچری - September 26, 2019

کميسیون انتخابات: وزارت مخابرات باید صفحات جعلی کاندیدان را مسدود نماید

کابل (پژواک، ۴ میزان ۹۸): کمیسیون انتخابات، از وزارت مخابرات خواسته است تا آن عده فیسبوک های جعلی را بسته کند که بر بنیاد خبر پژواک، به نام های نامزدان ساخته شده؛ اما این وزارت میگوید که چنین خواستى از آن نشده است.

گزارش آژانس خبری پژواک نشان میدهد که به نام های نامزدان ریاست جمهوری؛ ده ها صفحۀ تائید نشده ايجاد گرديده، که در شماری از آنان و بویژه صفحه جعلی به نام (تورسن)، علیه نامزدان دیگر تبلیغات منفی و ضد معیارهای اخلاقی صورت می گیرد.

این گزارش، به تاریخ ۲۰ ماه گذشته (سنبله) نشر شده است.

د ولسمشرۍ نوماندانو په اړه جعلي فېسبوک پاڼو اندېښنې راولاړې کړې دي

بر بنیاد دریافت ها، ازجمع ۱۷ نامزد؛ صرف به نام یک تن آن (نورالرحمن لیوال) صفحه جعلی فیسبوک ساخته نشده و به نام های ۱۶ نامزد ديگر، تماماً ۵۳ صفحه جعلی وجود دارد که بیشترین (۱۲صفحه) آن، به نام محمد اشرف غنی رئیس جمهور کنونی است.

تحلیل گران، اتهام وارد کردن بی سند بر نامزدان ریاست جمهوری را که در این اواخر بويژه در فیسبوک ها زیاد شده، آوازه میدانند و از مردم میخواهند که به چنین اتهامات باور نکنند.

آنان میگویند که ارگان های مربوطه باید جلو ایجاد این چنین فعالیت ها را بگیرد؛ بخاطرى که تأثیر منفی دارد.

محمد رفیع رفیق صدیقی رئیس کمیته رسانه های کميسیون مستقل انتخابات، امروز ( ۴ میزان) به آژانس خبر پژواک گفت مشکل این است که برای رسانه های اجتماعی کشور قانونى وجود ندارد، که بر بنیاد آن ایجاد کننده گان صفحات جعلی، مجازات شوند و یا آنرا مسدود نمایند.

اما او افزود: “بر بنیاد گزارش تحقیقی  پژواک؛ در ارتباط به ایجاد صفحه های جعلی به نام های نامزدان، یک مکتوب را به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارسال کردیم و از آن خواستیم که این گونه صفحه های جعلی را تحت کنترول خود گرفته و مسدود نماید؛ بخاطريکه این کار در آینده  باعث ترویج فرهنگ نادرست در مبارزات انتخاباتى میشود.”

وی گفت کاپی این مکتوب را به پژواک هم ارسال کردیم، که به (اترا) یا اداره تنظیم امور مخابراتی این وزارت فرستاده است.

مکتوب متذکره، شش روز قبل صادر شده است.

د ټاکنو کمېسیون: مخابراتو وزارت باید د نوماندانو جعلي فېسبوکپاڼې بندې کړي

اما شیرشاه نوابی مشاور مطبوعاتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، امروز ( ۴ میزان) به آژانس خبری پژواک گفت که تا اکنون در رابطه به فیسبوک های جعلی به نام های نامزدان، از سوی کمیته رسانه های کميسیون مستقل انتخابات، کدام مکتوبى به این وزارت نرسیده است.

وی افزود: “ما از این مرجع، چیزى به دست نیاوردیم؛ اگر ما چنین چیزی را دریافت کنیم مطابق قانون به آن عمل میکنیم.”

این در حالیست که پژواک، هنگام تهیه گزارش در مورد صفحه های جعلی فیسبوک به نام های نامزدان، با شکیب کامجو سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  صحبت کرده، و او گفته بود که این وزارت، در مورد زمانی اقدام کرده میتواند که نامزدان برایش شکایت نمایند.

نوابی در این مورد که وزارت مخابرات، چرا بعد از نشر گزارش پژواک در مورد فیسبوک های جعلی اقدام نکرده است؟ گفت: “ما در باره گزارش پژواک چیزى گفته نمیتوانیم؛ اما طریقه درج شکایت این است که باید شخص حضور داشته باشد، شکایت را نوشته کرده باشد و شخص و آدرس را مشخص نماید.”

 او افزود تا اکنون کسی حاضرنشده که در این مورد شکایت درج کند.

ضیا بومیا معاون کميسیون بررسی تخطی ها و شکایات رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز گفت که تا اکنون، در این مورد به آنان کسی شکایت نکرده و قانون به آنان اجازه نداده است که بدون شکایت کسی، دست به کار شود.

او افزود: “به اساس قانون، طرف متضرر به ما شکایت میکند و بر بنیاد همان شکایت، همان موضوع را بررسی میکنیم؛ اگر قابل توصیه بود، توصیه برایش میکنیم و اگر بعد جرمی داشته باشد، به ارگان های عدلی و قضایی معرفی اش میکنیم.”

احمدشاه عرفانیار

Hits: 4959

Check Also

مکتوب‌ نشرشده در مورد قیود شب‌گردی جعلی است

کابل (پژواک، ۸ جوزا ۱۴۰۳): وزارت دفاع ملی می‌گوید، مکتوب نشرشده در مورد وضع قیود شب‌گردی ج…