شایعات تویتری - January 23, 2021

ادعای پناهندگی سیاسی کانادا به رئیس جمهور غنی نادرست است

کابل (پژواک، ۲ دلو ۹۹): موضوع پناهندگی رئیس جمهور غنی از سوی نخست وزیر کانادا در صفحات جعلی تویتر منتشر شده است، و از زمان آغاز روند صلح، چنین معلوماتی نادرست به طوری گسترده در شبکه های اجتماعی به نشر می رسد.

موضوع پناهندگی رئیس جمهور امروز (۲ دلو) در تویتری منسوب به معاون سخنگوی رئیس جمهور، بین کاربران تویتر و صدیق صدیقی معاون وزیر وزارت امور داخله به جنجال ها تبدیل شد.

این جنجال ها زمانی آغاز شد که جاستن ترودو نخست وزیر کانادا، شب گذشته در گفتگوی تيلیفونی با رئیس جمهور غنی از افزایش ناامنی ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد و از روند صلحی در افغانستان حمایت کرد که این کشور نظام باثبات، مستقل دموکراتیک را داشته باشد.

ادعا:

تورک فرهادی یک صفحه تویتر بنام دفاع از جمهوریت برای دومین بار با تویتر دومی نوشته کرده است که آیا جاستن ترودو نخست وزیر کانادا به رئیس جمهور غنی پیشنهاد پناهندگی سیاسی در کانادا داده است یا چطور؟

صفحه ای تویتر بنام دفاع از جمهوری نوشته است: “جاستن ترودو به رئیس جمهور افغانستان: نسبت به اوقات دیگر، اکنون افغانستان برای شما زیاد ضرورت دارد. من بسیار خوشحال خواهم شد که یک روز شما را در کانادا ببینم، در اینجا همیشه نیاز به جناب عالی در ساخت و ساز زیربناها و بازسازی ها  دیده می شود.”

صفحه تویتر تورک فرهادی بعداً نوشته کرده است که ریاست جمهوری افغانستان از وی خواسته است که این تویت را حذف کند، اما موصوف در پاسخ به وی نوشته کرده است که شما تویت خود را منتشر کنید و من هم تویت خود.

فرد یاد شده در تویتر خود نوشته است: “این یک نوع دیموکراسی است، ما در افغانستان به آن نیاز داریم.”

منابع رسمی:

در خبرنامه ای دفتر سخنگوی رئیس جمهور که آژانس خبری پژواک امروز بدست آورده، آمده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام روز گذشته با جاستن ترودو نخست وزیر کانادا گفتگوی تیلیفونی را انجام داده است.

در خبرنامه افزوده شده است که در این مکالمه ای تیلیفونی، نخست وزیر کانادا در رابطه به افزایش ناامنی ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد و افزود: “ما از صلحی در افغانستان حمایت می کنیم که این کشور با ثبات و مستقل باشد و نظام مردم سالاری را داشته باشد.”

منبع می نویسد، دو طرف پیرامون کنفرانس وزیران دفاع ناتو که در ماه فبروری در بروکسل برگزار می شود، گفتگو کردند و گفتند که باید یک سیاست مشترک و هماهنگ برای افغانستان در این کنفرانس به میان آید، تا مذاکرات صلح روان به یک هدف مطلوب برسد.

صدیق صدیقی سخنگوی پیشین ریاست جمهوری و معاون برحال وزارت داخله در امور پلان و پاليسی، در پاسخ به فرد یاد شده گفته است: “کدام اکونت تویتری که شما پوست کرده اید، نادرست است. لطفاً آنرا با [فاطمه مورچل سخنگوی معاون رئیس جمهور] چک کنید.”

فاطمه مورچل معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد به آژانس خبری پژواک گفت: “این [صفحه تویتر به نام دفاع از جمهوریت] اکونت رسمی من نمی باشد، بنام من برخی حساب های نادست تویتر ساخته شده است.

اعضای جامعه مدنی و آگاهان امور می گویند، ارگان های ذیربط باید جلو این چنین صفحات جعلی و تبلیغات نادرست را بگیرند، زیرا می تواند بر اذهان مردم در جامعه و صلح، تاثیر منفی بگذارد.

سید اکرام افضلی رئیس بنیاد دیده بان شفافیت در این رابطه به آژانس خبری پژواک گفت که وزارت های مخابرات و اطلاعات و فرهنگ باید جلو فعاليت چنین صفحات جعلی را در شبکه های اجتماعی بگیرند.

وی همچنین می گوید که این نوع تبلیغات از طریق چنین صفحاتی جعلی، تاثیر منفی بر ذهنیت مردم می کند و نمی توانند که در رابطه به صلح، بر اطلاعات معتبر اعتماد کنند.

نصرت ناصری سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به پژواک گفت که آنها زمانی در رابطه به جلوگیری صفحات جعلی اقدام کرده می توانند که مردم به آنها شکایت کنند.

به گفته موصوف، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می تواند پيشنهادات مسدود کردن صفحات جعلی، به شرکت های شبکه های اجتماعی ارسال کند و اگر این درخواست ها با پالیسی های شرکت های یادشده در مغایرت نباشد، پس آنها می توانند برای مسدود کردن چنین صفحاتی جعلی اقدام کنند.

نتیجه گیری: این ادعا که گویا جاستن ترودو نخست وزیر کانادا، در یک مکالمه تیلیفونی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که کانادا به وی نیاز دارد؛ و به رئیس جمهور غنی پناهندگی سیاسی بدهد، در خبرنامه ای ریاست جمهوری نیامده است.

همچنین، معاون سخنگوی رئیس جمهور، سخنگوی پیشین ریاست جمهوری و معاون فعلی وزارت امور داخله در امور پلان و پاليسی، نیز این ادعا را رد کرده اند و گفته اند که این اکونت نادرست می باشد.

فیصله: ادعای موجود در صفحات تویتر مبنی بر این که گویا کانادا به رئیس جمهور پناهندگی سیاسی می دهد، به اساس شوهد موجود نادرست می باشد.

احمدشاه عرفانیار

Hits: 4624

Check Also

حکومت: شایعۀ پرداخت چهارده هزار دالر معاش به اعضای هیات صلح نادرست است

کابل (پژواک، ۱۴ جدی ۹۹):حکومت، شایعاتی را که گویا هرعضوهیات ۲۱ نفری مذاکره کننده جمهوری اس…