اظهارات حکمتیار در مورد افزایش عواید گمرکات و مخابرات کمی نادرست است
تا حدی نادرست - September 25, 2019

اظهارات حکمتیار در مورد افزایش عواید گمرکات و مخابرات کمی نادرست است

 (پژواک، ۳ میزان ۹۸): بررسی پژواک نشان میدهد که اظهارات حکمتیار نامزد ریاست جمهوری، در رابطه به افزایش عواید گمرک، تا یک اندازه درست است؛ اما گفته های او در رابطه به عواید مخابرات نادرست می باشد.

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و تکت صلح و عدالت اسلامی، به تاریخ ۳‍۱ سنبله در مصاحبه با تلویزیون خصوصی شمشاد گفت: “گمرکات کشور را به حزب تسلیم کنند، ما تضمین میدهیم که هم امنیت آن را تامین میکنیم و هم سالانه سه میلیارد دالر به حکومت تسلیم میکنیم و عواید متباقی آن را در جیب خود نگاه نمی کنیم، این را در مواردی به مصرف می رسانیم که ما آنرا انتخاب میکنیم.”

حکمتیار افزود: “مخابرات را به ما بسپارند، هم به اندازه معیاری به مردم خدمات ارایه می کنیم و هم سالانه حدود چهار میلیارد دالر عواید به دولت می سپاریم.”

د ګمرکونو او مخابراتو د عوایدو ډېروالي په اړه د حکمتیار څرګندونې یو څه ناسمې دي

عواید کنونی سالانه گمرکات

شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه، به آژانس خبری پژواک گفت که در جریان ۹ ماه اول سال جاری (تا تاریخ اول میزان)، عواید ملی بیش از ۱۳۶.۴ میلیارد افغانی شده است.

او گفت که در جریان سال روان، تا تاریخ اول میزان، ۵۸ میلیارد و ۴۳۷ میلیون افغانی عواید از گمرکات جمع آوری شده است.

او نگفت که گمرکات تا چه حد قابلیت عایدات دارد؛ اما علاوه کرد: “طی چهارسال گذشته، عواید گمرکات کشور هر سال بطور اوسط از ۱۰ تا ۱۵ فیصد بیشتر شده است، تلاش رهبری وزارت این است که در بلند شدن عواید، از تمام ظرفیت گمرکات کار بگیرند.

د ګمرکونو او مخابراتو د عوایدو ډېروالي په اړه د حکمتیار څرګندونې یو څه ناسمې دي

با درنظرداشت ارقام وزارت مالیه، در ۹ ماه گذشته به طور اوسط در هر ماه از راه گمرکات، نزیک به شش عشاریه پنج میلیارد افغانی عواید به دست آمده است، که این عواید در طول سال دست کم به یک میلیارد دالر میرسد.

آیا ممکن است عواید کنونی سه برابر شود؟

جان آقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت مشکل کلان در کشور ناامنی است، که علاوه بر روند جمع آوری عواید، پروسه های دیگر را نیز صدمه رسانده است.

به گفته او، وجود راه های قاچاقی، فرار از دادن مالیه، کاغذپرانی و فساد اداری، چالش های دیگرى است که بر روند جمع آوری عواید گمرکات، تاثیر منفی گذاشته است.

او نیز افزود: “اگر چالش های ذکر شده از بین برده شود و همه کارها شفاف و الکترونیکی انجام شود، اندازۀ جمع آوری عایدات از گمرکات، به نسبت حال حاضر دوچند برابر بیشتر خواهد شد.” 

قیس احمد محمدی استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان هم نا امنی، فساد اداری، فرار از دادن مالیه، کاغذپرانی و واردات مواد سوداگری بطور قاچاقی از طرف زورمندان را، در برابر جمع آوری عایدات از گمرکات مانع خواند.

او علاوه کرد: “باوجود ناامنی مشکل دیگر فساد اداری است؛ بطور مثال به شکل قصدی خراب شدن ماشین های سکينر، در همین حال اجازه دادن به موتر های بدون گمرک شده از طرف پولیس مربوط به گمرک در بدل پول، این چالش ها است، و بعضی از ماموین که معاش شان کم است هم، تلاش می کنند که از راه بی قانونی یک چیز به دست بیاورند.” 

محمدی هم گفت: “اگر این چالش از بین برده شود و اصلاحات ضروری به وجود بیاید، اندازه عایدات گمرکات می تواند تا دو میلیون دالر افزایش یابد.”

گروه تحقیقاتی آژانس خبری پژواک می گوید که دراین باره، گفته های حکمتیار تایک اندازه درست است.

عواید مخابرات

سخنگوی وزارت مالیه میگوید که طی سال ۱۳۹۷ تمام عواید وزارت مخابرات، ۸ میلیارد و ۷۲۴ میلیون افغانی بود، که از این جمله ۳ میلیارد و ۸۹۸ میلیون، عواید ۱۰ فیصد محصول کریدیت کارت می باشد. بر اساس معلومات وی، در مدت ۹ ماه اول سال جاری تمام عواید این وزارت ۴ میلیارد و ۷۵۵ میلیون افغانی است و از این میان، دو میلیارد و ۵۹۶ میلیون عواید، از محصول ۱۰ فیصد کریدیت کارت است.

شیرشاه نوابی مشاور مطبوعاتی وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، به آژانس خبری پژواک گفت که اگر در کشور امنیت تامین شود و فساد بطور کلی از بین برود، اندازه عواید میتواند از چهار الی شش برابر بلند شود.

د ګمرکونو او مخابراتو د عوایدو ډېروالي په اړه د حکمتیار څرګندونې یو څه ناسمې دي

با توجه به ارقام وزارت مالیه در مورد عواید بخش مخابرات و همچنان با درنظرداشت ارقام متوسط که از سوی وزارت مخابرات در مورد بلند رفتن عواید ارایه شده است، گفته میتوانیم که عواید سالانۀ وزارت مخابرات، به بیش از ۴۰۶ میلیون دالر امریکايى بلند شده میتواند.

محمدی در رابطه به عواید مخابرات گفت: “ممکن نیست که ما در جریان هر سال از طریق سکتور مخابرات، چهار میلیارد دالر عواید را به دولت تسلیم نماییم؛ زیرا افغانستان آنقدر نفوس ندارد که مارکیت مخابرات بلند برود، تنها ۲۰ میلیون نفوس کشور به خدمات مخابراتی دسترسی دارند؛ پس مشکل است که ما از ۲۰ میلیون مشترک، عواید فوق الذکر را به دست بیاوریم.”

به گفتۀ او اگر مشکلات امنیتى از بین برود و عواید سکتور مخابرات به گونۀ منظم و شفاف جمع آوری گردد، پس همه ساله میتوانیم حدود یک میلیارد دالر را به دست بیاوریم.”

با توجه به اوسط ارقام ذکرشده؛ اگر مشلات رفع شود، دولت افغانستان میتواند از بخش مخابرات همه ساله بیش از ۷۰۰ میلیون دالر عواید به دست بیاورد؛ حکمتیار گفته است که میتواند ۵.6 برابر عواید ۷۰۰ میلیون دالر را از بخش مخابرات به دست بیاورد.

تیم آژانس خبری میگوید که اظهارات حکمتیار در این بخش، نادرست است.

آژانس خبری پژواک، در یک برنامه جدید؛ شایعات پخش شدۀ مربوط به انتخابات و نامزدان را بررسی می کند و به مردم نشان می دهد که از جمله کتگوری های “درست، کمی درست، نیمه درست، کمی نادرست و نادرست”، در کدام کتگوری مى آيد.

در مجموع اظهارات فوق حکمتیار در مورد افزایش عواید گمرکات و مخابرات، کمی نادرست است.

احمدشاه عرفانیار

Hits: 9655

Check Also

وعدۀ لیوال که یک میلیون پُست وظیفوی ایجاد میکند خیالی است

کابل (پژواک،۳ میزان ۹۸): یافته های پژواک نشان میدهد که وعدۀ نورالرحمن لیوال کاندیداى ریاست…